wolf

WOLF se stal partnerem One Ocean Foundation

WOLF, expert na vytápění a větrání, se stává partnerem nadace One Ocean Foundation

Udržitelný závazek vůči světovým oceánům

Díky nejmodernějším technologiím vytápění a větrání stanovuje společnost WOLF GmbH mezinárodní standardy v oblasti energetické účinnosti a globální šetrnosti ke klimatu. Společnost se sídlem v Mainburgu jde také příkladem v oblasti udržitelnosti a zavázala se chránit světové oceány. U příležitosti zahájení Dekády OSN pro výzkum oceánů podporuje společnost WOLF GmbH spolu s dalšími partnery, společnostmi Rolex, Audi, Allianz a Intesa Sanpaolo, neziskovou organizaci One Ocean Foundation, jejímž posláním je ochrana mořského prostředí prostřednictvím prosazování řešení na ochranu oceánů.

 

"Více než 20 % spotřeby energie v Evropě připadá na vytápění a chlazení v soukromých domech," říká Dr. Thomas Kneip, jednatel společnosti WOLF GmbH. Díky inovativním tepelným čerpadlům, moderní technologii kondenzačních kotlů, využití solární techniky a účinným větracím systémům s rekuperací tepla lze ušetřit velké množství energie a CO2. Snížení emisí CO2 je důležité nejen pro zpomalení globálního oteplování, ale také pro zpomalení okyselování oceánů. Snížení pH mořské vody je závažným problémem, který vede k poklesu biologické rozmanitosti a produktivity ekosystémů.

Společný závazek s mnoha energickými partnery

"Naše snaha o udržitelnost se netýká pouze našich inovativních produktů a interních projektů na zlepšení. Jako mezinárodní společnost vnímáme také svou odpovědnost přispívat ke globálním iniciativám, které chrání světové klima, životní prostředí a zdroje, a podílet se na nich. Proto jsme se také zavázali chránit oceány - vždyť žijeme na modré planetě, která je přibližně ze 71 % pokryta vodou. Mnoho lidí si neuvědomuje, jak moc oceány ovlivňují naše klima a jak moc se podílejí na produkci kyslíku, který dýcháme. S pomocí nadace chceme upozornit na problém oceánů a usilovat o ochranu tohoto systému, který je pro život nezbytný. Nadace One Ocean Foundation nám dává příležitost připojit se k mnoha aktivním partnerům a účinně přispět prostřednictvím společně vyvíjených iniciativ," dodává Kneip.

wolf

Od výzkumu a vzdělávání k praktickým iniciativám

Nadace One Ocean Foundation se sídlem v Itálii již vypracovala a zahájila 146 projektů a aktivit, z nichž každou vede vědecký výbor složený z renomovaných vědců a odborníků na udržitelnost. Jejími členy jsou profesoři z univerzity Bocconi a Institutu polárních věd v Benátkách. Její činnost sahá od výzkumu modré ekonomiky, jako je nejnovější globální zpráva "Podnikání pro udržitelnost oceánů", přes vzdělávací kampaně, do nichž jsou přímo zapojeny univerzity a školy, až po praktičtější činnosti, jako je čištění místních pláží a řek. Společnost WOLF podepíše Chartu Smeralda, etický kodex chování na podporu zásad a konkrétních kroků na ochranu oceánů, což je signál závazku k tomuto tématu.

 

Jan Pachner, generální tajemník nadace One Ocean Foundation, zdůrazňuje: "Partnerství se společností WOLF GmbH posiluje naši mezinárodní síť společností, které se aktivně podílejí na vývoji a zavádění řešení šetrných k životnímu prostředí. Naším cílem je zvyšovat povědomí o významu oceánů prostřednictvím řešení, technologií a inovací s ohledem na důležitou roli, kterou hrají společnosti v každém odvětví při podpoře udržitelné transformace. Jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v naší cestě se společností WOLF GmbH na palubě."

 

Další informace o oceánech najdete na adrese www.1ocean.org.