DE

Technologia kondensacji

W technologii kondensacji wykorzystywana jest prawie cała energia zawarta w paliwie. W związku z tym spaliny są schładzane poniżej punktu rosy. To powoduje powstanie ciekłego kondensatu. Podczas tej konwersji uwalniane jest ciepło, które może być dodatkowo doprowadzane do systemu grzewczego. Natomiast starsze systemy grzewcze wykorzystują jedynie wartość opałową paliwa. Dlatego uwalniają parę wodną,CO2, który pojawia się podczas spalania, i innych substancji do komina oraz środowiska.

Synonyme
  • Brennwert
  • Brennwert-Technologie