wolf

WOLF sa stal partnerom One Ocean Foundation

WOLF, expert na vykurovanie a vetranie, sa stáva partnerom nadácie One Ocean Foundation

Udržateľný záväzok k svetovým oceánom.

S najmodernejšími vykurovacími a vetracími technológiami stanovuje spoločnosť WOLF GmbH medzinárodné štandardy v oblasti energetickej účinnosti a šetrnosti ku celosvetovej klíme. Spoločnosť so sídlom v Mainburgu je tiež príkladom v oblasti udržateľnosti a zaviazala sa chrániť svetový oceán. Pri príležitosti začiatku Dekády OSN pre výskum oceánov podporuje spoločnosť WOLF GmbH, spolu s ostatnými partnermi: Rolex, Audi, Allianz a Intesa Sanpaolo, nadáciu One Ocean Foundation - neziskovú organizáciu, ktorej poslaním je chrániť morské prostredie podporou riešení na ochranu oceánov.

 

„Viac ako 20 % spotreby energie v Európe možno vysledovať až po vykurovanie a chladenie v súkromných domácnostiach,“ hovorí Dr. Thomas Kneip, generálny riaditeľ spoločnosti WOLF GmbH. Vďaka inovatívnym tepelným čerpadlám, modernej technológii kondenzačných kotlov, využívaniu solárnej technológie a účinným vetracím systémom so spätným získavaním tepla možno ušetriť veľké množstvo energie a CO2. Zníženie emisií CO2 je dôležité nielen pre spomalenie globálneho otepľovania, ale aj pre spomalenie okysličovania oceánov. Zníženie pH morskej vody je hlavným problémom, ktorý vedie k poklesu biodiverzity a produktivity ekosystémov.

Spoločný záväzok s mnohými energickými partnermi

„Naše úsilie o väčšiu udržateľnosť sa netýka iba našich inovatívnych produktov a projektov interného zlepšovania. Ako medzinárodná spoločnosť vidíme tiež našu zodpovednosť prispieť a zapojiť sa do globálnych iniciatív, ktoré chránia celosvetovú klímu, životné prostredie a zdroje. Preto sa tiež zaväzujeme chrániť oceány - koniec koncov žijeme na modrej planéte, ktorá je približne zo 71 % pokrytá vodou. Mnoho ľudí si neuvedomuje, ako veľmi oceány ovplyvňujú naše podnebie a do akej miery prispievajú k produkcii kyslíka, ktorý dýchame. S pomocou nadácie chceme upriamiť pozornosť na problém oceánov a pracovať na ochrane tohto systému udržujúceho život. Nadácia One Ocean Foundation nám dáva príležitosť pripojiť sa k mnohým aktívnym partnerom a účinne prispieť prostredníctvom spoločne vyvinutých iniciatív,“ dodáva Kneip.

wolf

Od výskumu a vzdelávania až po praktické iniciatívy

Nadácia One Ocean Foundation so sídlom v Taliansku už vyvinula a iniciovala 146 projektov a aktivít, každý vedený vedeckým výborom zloženým z renomovaných vedcov a odborníkov na udržateľnosť. Členmi sú profesori z univerzity Bocconi a ústavu polárnych vied v Benátkach. Jej práca siaha od výskumu modrej ekonomiky, napríklad od najnovšej globálnej správy „Business for Ocean Sustainability“, cez vzdelávacie kampane, ktoré priamo zahŕňajú univerzity a školy, až po praktickejšie činnosti, ako je čistenie miestnych pláží a riek. Chartu Smeralda, etický kódex správania na podporu zásad a konkrétnych opatrení na ochranu oceánov, podpíše WOLF ako signál na prevzatie záväzku k tejto téme.

 

Jan Pachner, generálny tajomník nadácie One Ocean Foundation, zdôrazňuje: „Partnerstvo so spoločnosťou WOLF GmbH posilňuje našu medzinárodnú sieť spoločností, ktoré sa aktívne angažujú v oblasti vývoja a implementácie riešení šetrných k životnému prostrediu. Naším cieľom je zvýšiť povedomie o význame oceánov pomocou riešení, technológií a inovácií pri zohľadnení dôležitej úlohy, ktorú spoločnosti zohrávajú v každom priemysle pri podpore udržateľnej transformácie. Sme veľmi radi, že môžeme pokračovať v ceste so spoločnosťou WOLF GmbH na palube.“

 

Ak chcete získať aj ďalšie poznatky o oceánoch, navštívte stránku www.1ocean.org.