wolf

Hybride verwarming

De voordelen van verschillende verwarmingssystemen combineren

Veilig, energie-efficiënt en toekomstgericht – een hybride verwarming verenigt al deze voordelen. Hier bekijken we met u hoe een hybride verwarming werkt en welke combinaties mogelijk zijn.

Hybride verwarming is veelzijdig toepasbaar

Vooral bij de modernisering van verwarming in oudere huizen zijn hybride verwarmingssystemen in opgang. Het voordeel ervan ligt in de milieuvriendelijke, efficiënte en flexibele warmteproductie. De overheid beloont dit ook met subsidies. De combinatiemogelijkheden zijn veelvuldig en hangen af van uw gebouw.

01. Wat is een hybride verwarming?

De hybride verwarming is geen nieuwe, onafhankelijketechnologie. Men verstaat daaronder de combinatie van twee of meer verwarmingssystemen met verschillende energiebronnen, die door een gemeenschappelijke regeling worden gestuurd. De meeste voorkomende combinaties zijn de volgende:

Zoals u kunt zien wordt bij een hybride verwarming meestal een fossiele brandstof gecombineerd met een hernieuwbare energievorm (in de vorm van een warmtepomp of een installatie voor zonne-energie). Dat maakt de hybride verwarming milieuvriendelijk en bespaart verwarmingskosten. De fossiele energiebron verzekert daarentegen dat een verwarmingsvermogen steeds beschikbaar is. Het is ook mogelijk om meerdere technologieën van hernieuwbare energievormen met elkaar te combineren. Zo’n hybride verwarming is bijvoorbeeld de combinatie van een warmtepomp met thermische zonne-energie, de zgn. hybride verwarming.

Hybride verwarming met thermische zonne-energie

Een thermisch zonne-energiesysteem van WOLF produceert warmte uit het invallende zonlicht. Het leidt die warmte naar het verwarmingssysteem voor de verwarming en warmwaterbereiding. Om ervoor te zorgen dat ook ‘s nachts en bij een bewolking warmte ter beschikking staat, wordt de warmte naar een buffervat geleid.

 

Bij een combinatie van zonne-energie met fossiele brandstoffen zoals gas dekt thermische zonne-energie de basisbelasting van de warmteverzorging. De gasverwarmingwordt bij deze hybride variant pas geactiveerd wanneer de warmtebehoefte groter is. Dat is in de regel hoofdzakelijk in de winter het geval. Bijzonder geliefd is de hybride verwarming van gas met thermische zonne-energie.

Hybride verwarming met warmtepomp

De warmtepomp haalt energie uit de omgevingswarmte. De energiebronnen ervan zijn de lucht, de bodem of het grondwater. Overeenkomstig daarmee zijn er drie soorten van warmtepompen:

wolf

Lucht/water-warmtepomp

wolf

Brine/water-warmtepomp

wolf

Water/water-warmtepomp

De lucht/water-warmtepomp wordt het snelst en gemakkelijkst geïnstalleerd. Hier stelt de installateur eenvoudig het toestel op, zonder dat grote werkzaamheden zoals aardboringen nodig zijn. Brijn/water- en water/water-warmtepompen zijn vooral geschikt voor nieuwbouw. Voor de installatie van die verwarmingssystemen zijn aardwerkzaamheden nodig. In het algemeen werken warmtepompen het meest efficiënt met een lage aanvoertemperatuur. Daarom zijn hoofdzakelijk vloerbodem- en oppervlakteverwarmingen geschikt voor verwarming met een warmtepomp. In de combinatie met een hoogrendement-verwarming, d.w.z. bijvoorbeeld met een stookolieverwarming zoals de COB-2 of een gasverwarming zoals de CGB-2, zorgt de warmtepomp voor de basisbelasting van de warmteproductie. De pieken in de vraag worden dan gedekt door de andere verwarming. Omdat warmtepompen stroom nodig hebben, is het een goed idee om een verwarmingssysteem aan te vullen met een fotovoltaïsch systeem. Daardoor bespaart u op lange termijn verwarmingskosten. De energiebronnen staan in principe kosteloos ter beschikking, net als de zelf opgewekte stroom voor de werking van de warmtepomp. Er zijn dus alleen nog kosten voor olie of gas op de piekmomenten.

Onze experts adviseren u graag voor de aanschaf van uw verwarmingsinstallatie!

Overweegt u een nieuw verwarmingssysteem aan te schaffen? Onze experts kunnen al uw vragen beantwoorden.

02. Voordelen van een hybride verwarming

Een hybride verwarming met gas of stookolie, of van het type EE: al deze verwarmingssystemen bieden u talrijke voordelen.

wolf

Efficiënt

De twee verwarmingstoestellen vullen elkaar aan en tonen zich daardoor telkens van hun sterke kant. De warmteproductie wordt daardoor zeer betrouwbaar: de combinatie van twee verwarmingstoestellen biedt efficiëntie en bedrijfszekerheid.
wolf

Kostenbesparend

Voor een hybride verwarming krijgt u een aantrekkelijke subsidie en bovendien bespaart u aan verwarmingskosten, aangezien een deel van de energie kosteloos ter beschikking staat. Verder bent u door de combinatie met hernieuwbare energie niet meer zo afhankelijk van de prijs van fossiele energiedragers.
wolf

Milieuvriendelijk

De hybride verwarmingssystemen zijn milieuvriendelijk en bijzonder efficiënt. Bovendien is een hybride verwarming toekomstgericht, aangezien deze hernieuwbare energiedragers integreert. 

03. Hybride verwarmingen in bestaande gebouwen en in de nieuwbouw

Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in bestaande gebouwen kan de hybride verwarming voordeel leveren. Als u een stookolie- of een gasgestookte verwarming combineert met thermische zonne-energie of een warmtepomp, kunt u sterk besparen op verwarmingskosten.
 • Hybride verwarming in bestaande gebouwen

  Eigenaars van eengezinswoningen kunnen de voordelen van een hybride verwarming in het bijzonder bij de modernisering van de verwarming benutten. Hier bestaat namelijk de mogelijkheid om een deel van het bestaande verwarmingssysteem verder te gebruiken.

   

  • U kunt het bestaande gas- of stookolietoestel gedeeltelijk verder gebruiken en alleen aanvullen met een verwarmingstoestel op basis van hernieuwbare energievormen.

  • Als uw model echter al meer dan 15 jaar oud is, dan valt het aan te bevelen dit te vervangen door een hoogrendement-toestel. Alleen op die manier haalt u het maximum uit de dure brandstof.

   

  Dat bespaart tot 30% CO2-emissies en tot 35% aan verwarmingskosten. Met de moderne WOLF-regeling kunt u uw hybride verwarming zodanig instellen dat ze zo weinig mogelijk CO2 uitstoot en zoveel mogelijk verwarmingskosten bespaart.

   

  Hybride verwarmingen met gas of stookolie zijn zeer courant in oude gebouwen om de hierboven aangehaalde redenen. In bestaande gebouwen is een hybride verwarming die uitsluitend uit een warmtepomp en een thermisch zonne-energiesysteem bestaat overigens ook mogelijk. De kosten voor de bijkomende isolatie en de vervanging van de radiatoren door oppervlakteverwarming, zoals vloerverwarming, zijn echter hoger.

 • Hybride verwarming in nieuwbouw

  Een hybride verwarming is in het bijzonder voordelig voor een nieuwbouw van meergezinswoningen. Als opdrachtgever voldoet u met de warmtepomp aan de wettelijke richtlijn voor het gebruik van een aandeel van hernieuwbare energiebronnen voor de verwarming. Met het bijkomende hoogrendement-toestel, bijvoorbeeld een moderne hoogrendement-gasketel, bereikt u bovendien volledige bedrijfszekerheid.

  Voorwaarde voor de combinatie van een warmtepomp met thermische zonne-energie is een goed geïsoleerd gebouw. Daarom past deze oplossing voornamelijk voor nieuwbouw.

   

04. Samenvatting: met zekerheid de toekomst in met een hybride verwarming

Met een hybride verwarming maakt u zich op lange termijn onafhankelijk van de olie- of gasprijs. Dankzij de royale subsidie en de energiebesparing kunt u de bijkomende kosten van een hybride verwarming in vele gevallen al binnen enkele jaren terugwinnen.

 

Veelgestelde vragen over hybride verwarming

 • De hoogrendement-techniek of condensatietechniek onttrekt de warmte die zich in het rookgas, en vooral in de waterdamp, bevindt. Op die manier wint het hoogrendement-toestel zeer veel verwarmingsenergie uit de brandstof. Als u een ouder toestel hebt zonder hoogrendement-techniek, dan is een vervanging in ieder geval lonend.

  • In bivalent-alternatief bedrijf levert de warmtepomp bij gematigde buitentemperatuur als enig verwarmingstoestel de verwarmingswarmte. Wanneer de buitentemperatuur daalt onder een zgn. bivalentiepunt, dan schakelt de hybride verwarming de warmtepomp uit en neemt de hoogrendement-ketel de verwarming over. Deze oplossing is de eenvoudigste, maar meestal de minst efficiënte en minst milieuvriendelijke.
  • Bij een bivalent-parallel bedrijf van de hybride verwarming werkt de warmtepomp altijd – en het fossiele verwarmingstoestel deels tegelijkertijd.
  • Bij een bivalent-deelparallel bedrijf werken warmtepomp en hoogrendement-ketel bij matige buitentemperaturen samen. Bij milde koude verwarmt alleen de warmtepomp. Als het zeer koud is, werkt alleen de gasgestookte verwarming.

 • Bij oudere gasgestookte verwarmingen is de ombouw naar een hybride gasgestookte verwarming nogal moeilijk. Recentere hoogrendement-ketels zijn met een compatibele regeling uitgerust. Dan is het zeer eenvoudig. Het is dus gemakkelijker om tegelijkertijd het oude gasgestookte toestel te vervangen en met hernieuwbare energiebronnen aan te vullen.

  Het subsidiebedrag is bij deze hybride gasgestookte verwarming ook aantrekkelijker. Als u binnen twee jaar na de aanschaf van een hoogrendement-gasketel de ombouw naar hybride gasgestookte verwarming uitvoert, dan verkrijgt u alsnog het subsidiemiddel BEG (‘renewable ready’).

 • Verwarming met stookolie stoot in vergelijking tot gasverwarming meer CO2 uit. Daarom heeft de Duitse regering beslist dat olieketels op lange termijn niet meer mogen worden gebruikt voor verwarming. Bijgevolg zijn hybride oliegestookte verwarmingen uitgesloten voor subsidiëring.

 • Een buffervat is een centraal element in de hybride verwarming. Het zorgt ervoor dat alle onderdelen van de hybride verwarming optimaal en onafhankelijk van elkaar werken. Bovendien biedt het maximale flexibiliteit bij vervanging of bijkomende plaatsing van een verwarmingstoestel.

Hallo!

Hoe kunnen wij u helpen?