WOLF steunt project "luchtreiniging in de klas"

Met het project "luchtreiniging in de klas" wordt een onderzoek gestart naar het effect van luchtreiniging in klaslokalen.

 

Het project is opgezet door een kernteam van drie wetenschappers (Prof. Dr. Ir. Bert Blocken, Dr. Ir. Leen Peeters, Prof.dr. Marc Van Ranst). Het team is van mening dat luchtreiniging een snelle, zeer effectieve en relatief voordeliger oplossing is op de korte termijn. Door luchtreinigers effectief in te zetten laten we ons niet opnieuw verrassen door weer een pandemie waardoor we opnieuw met lockdowns te maken krijgen” zoals Dhr. Blocken in een korte presentatievideo vertelt.

 

Met het project hebben de wetenschappers het volgende resultaat voor ogen:

• Meer wetenschappelijk bewijs verzamelen om aan te geven hoe belangrijk het gebruik van luchtreinigers is, tegen luchtgedragen virussen (zoals Covid-19 pandemie), fijnstof, allergenen etc.;
• Mensen bekend maken met de technologie Luchtreiniging;
• Samenwerking stimuleren waarbij onderzoekers, studiebureaus en adviesbureaus belangeloos met elkaar willen samenwerken om het onderwijs te steunen. Samen met heel veel steden, gemeenten en scholen die ook aan de kar willen trekken.

De onderzoekers hopen zo dat ook de overheid op een bepaald moment de taak op zich neemt om dit op grote schaal verder uit te rollen.

Een bijkomend einddoel van dit project is af te kunnen stappen van mondmaskers in klaslokalen en om nieuwe lockdowns te voorkomen.

 

Het onderzoek in de praktijk:

 

Gedurende het onderzoek zullen diverse scholen voorzien worden van een luchtreiniger. Deze luchtreinigers zijn afkomstig van verschillende fabrikanten. In principe kan iedere fabrikant zich aanmelden als partner van dit onderzoek, Het kernteam zal echter beoordelen of het aangeboden product voldoet aan een aantal vereisten, zoals een overtuigend testrapport en een reinigingsfrequentie van 5 a 6 keer per uur.

 

De deelnemende basisscholen zijn gelokaliseerd in zowel België als Nederland. Daar zullen vervolgens in diverse ruimten de werking van de luchtreinigers worden gemeten (temperatuur, luchtvochtigheid, aerosol concentraties, viruslading in de lucht). De uitkomsten worden vervolgens vergeleken met de metingen uit een controleklas op dezelfde locatie, waar geen luchtreiniger wordt geplaatst.

 

De deelnemende scholen zullen zolang het onderzoek duurt enkele gegevens moeten bijhouden, zoals:

• Registreren wanneer wordt gelucht via open ramen en deuren;
• Bijhouden hoeveel leerlingen er per dagdeel aanwezig zijn;
• Bijhouden hoeveel besmettingen (uitval) er in de klassen zijn.

Met de uitkomsten van het onderzoek hoopt het projectteam de overheden (BE en NL) te overtuigen om een budget beschikbaar te stellen voor scholen om luchtreinigers aan te kunnen schaffen. Daarbij zal het team de betrokken scholen blijven ondersteunen (objectief-wetenschappelijk) zodat de luchtreiniging op een veilige en efficiënte manier kan gebeuren op de lange termijn.

WOLF AirPurifier

 

Als partner van dit project stelt WOLF 5 AirPurifier luchtreinigers ter beschikking, gedurende het onderzoek. Tom Melching, expert binnen WOLF op het gebied van Schoolventilatie, ligt toe: "Het belang van een gezond binnenklimaat is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Door onze steun aan het onderzoek te leveren willen wij dit extra onderstrepen. Wij hopen dat met de resultaten uit het onderzoek een goede stap wordt gezet richting een effectieve aanpak tegen aerosol verspreiding in het belang van een gezonde klas".

 

Samen met Tom is Rik van der Velden namens WOLF nauw betrokken bij dit onderzoek. De luchtreinigers zullen door hen op de locatie worden voorzien van een eenmalige, eenvoudige configuratie om de werking van de luchtreiniger af te stemmen op de grootte van de ruimte.

 

Bekijk hier de presentatievideo van Dhr. Blocken. 

Hallo!

Hoe kunnen wij u helpen?