Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου με εσωτερική και εξωτερική αντιστάθμιση

Χρονοπρογράμματα για τη θέρμανση και για το ζεστό νερό χρήσης

Οθόνη LC με φωτισμό φόντου

Απλή πλοήγηση στο μενού μέσω οθόνης απλού κειμένου

Λειτουργία με περιστροφικό κουμπί με λειτουργία πλήκτρου

4 πλήκτρα λειτουργιών για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά (θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, λειτουργία μείωσης, πληροφορίες)

Τοποθέτηση σε βάση τοίχου

Απαιτείται μόνο μία μονάδα χειρισμού για συστήματα πολλαπλών κυκλωμάτων

Θύρα επικοινωνίας eBus

Συμβατό με το WOLF Smartset