wolf

Warmwatervoorraadvaten 

Voor betrouwbare warmte en efficiëntie

Als centraal bestanddeel van het verwarmingssysteem garandeert het voorraadvat dat er continu warmte is voor de verwarming en warm water voor badkamer en keuken. Leesmeer over de functie van een opslagvat en over de verschillende soorten ervan.

Wat is een warmwatervoorraadvat eigenlijk?

Een warmwatervooraadvat is een toestel dat tapwater en/of verwarmingswater opslaat. Het voorraadvat slaat de warmte op voor later gebruik, zodat warmteopwekking en warmteverbruik in de tijd verschoven kunnen worden. Naar gelang van de soort van het apparaat verhoogt dit de efficiëntie van uw verwarming en/of garandeert dat er steeds voldoende warm water voor de douche en de badkamer beschikbaar is.

01. De soorten van warmwatervoorraadvaten

Belangrijke informatie vooraf: de term warmwatervoorraadvat wordt vaak gebruikt als synoniem of als overkoepelende term voor verschillende soorten buffer- en boilervaten, ook als het ene of het andere type alleen voor verwarmingswater toepasbaar is. Met buffervaten worden voorraadvaten voor woningverwarming bedoeld, en met boilervaten de vaten waarin warm kraanwater wordt opgeslagen.

Welk voorraadvat voor welke toepassing past, leggen wij u hieronder uit.
 • Boilervaten

  In vele gevallen volstaat het dat het boilervat alleen tapwater voor de douche en de badkamer levert om een continue warmwaterbereiding te garanderen.

  Het eenvoudigste boilervat omvat een warmtewisselaar waarmee een verwarmingstoestel het vat oplaadt. Naar gelang van de warmwaterbehoefte kan hier een klein opslagvat dat aan de wand hangt en dat minder dan 100 liter inhoud heeft, al volstaan. Als de behoefte aan warm water hoog is, dan wordt een groter, op de vloer staand vat toegepast.

   

  Om legionella te vermijden, moet een warmwatervoorraadvat voor tapwater regelmatig tot minimaal 60°C worden opgewarmd. Als er ook een zonne-energiesysteem voor de warmwaterbereiding is, dan beschikt het boilervat over een tweede warmtewisselaar voor het zonne-energiesysteem.

   

  Zo’n zonne-energievoorraadvat heeft een inhoud van 200 tot 400 liter en is dan altijd een staand model. Een goed voorraadvat voor zonne-energie moet ook altijd een goede laagvorming hebben. Op het onderwerp laagvorming en gelaagd voorraadvat komen we zodra in detail terug.

 • Verwarmingswatervoorraadvat / buffervat

  Een modern verwarmingssysteem is meestal met een buffervat uitgerust. Dat is een speciaal voorraadvat voor verwarmingswater.

   

  Het buffervoorraadvat vormt de interface waarin de verschillende verwarmingssystemen – zoals het thermische zonne-energiesysteem, de warmtepomp of de gasketel – warm verwarmingswater voor later gebruik toevoeren. Daarom hebben ze geen warmtewisselaar nodig.

   

  Een zonne-energiesysteem koppelen aan een buffervat is dan weer gecompliceerder, want dan is weer een zonne-energie-warmtewisselaar nodig.

   

  Een buffervat biedt u het hoogste niveau van flexibiliteit. Het slaat verwarmingswater op, maar kan ook warm tapwater leveren. Dat gebeurt bijzonder efficiënt en hygiënisch met een verswaterstation, dat zoals een doorstroomgeiser het tapwater opwarmt dat erdoor vloeit.

   

 • Combi-voorraadvat / gelaagd voorraadvat

  Het combi-voorraadvat combineert de opslag van tapwater en verwarmingswater. Een verwarmingssysteem zou daartoe weliswaar twee aparte voorraadvaten kunnen gebruiken, maar dat zou de vereiste ruimte en de warmteverliezen onnodig vergroten.

   

  Er zijn twee verschillende soorten van combi-voorraadvaten:

  1. Bij de eerste soort, die vaak ook een hygiënisch opslagvat wordt genoemd, bevindt een tank voor het tapwater zich binnenin een tank voor verwarmingswater.
  2. In de tweede soort gaat het om een buffervat of een gelaagd vat met geïntegreerd verswaterstation. Door de wateropwarming in doorstroming krijgen de legionella geen kans zich te ontwikkelen.

   

  Waarom is dat zo belangrijk?

  • Als u een zonne-energieverwarming hebt, dan is het belangrijk dat alleen in het bovenste deel heet water voor de douche en de badkamer aanwezig is. In het middelste en onderste gebied is het met een goed gelaagd voorraadvat altijd voldoende koud zodat het verwarmingssysteem de milieuvriendelijke zonne-energie ook kan benutten. Als het gehele opslagvat warm zou zijn, dan zou er bij zonneschijn immers geen plaats meer zijn om zonnewarmte op te slaan.

  • Bovendien heeft een moderne gas-ketel een lage retourtemperatuur nodig om zijn hoog rendement te realiseren. Daarom mag de temperatuur in het onderste bereik van het warmwatevoorraadvat van een gasgestookte verwarming niet te heet zijn.

  • Een warmtepomp verliest aan efficiëntie met iedere graad Celsius die het water hoger moet worden verwarmd. Ideaal is daarom (niet alleen voor een warmwatervoorraadvat met warmtepomp) een temperatuur van 40 tot 45°C in het middelste bereik van het voorraadvat. Voor een vloerverwarming is dat voldoende. Alleen bovenin het opslagvat bevindt zich dan heet water bij 50 tot 55°C voor douche en badkamer.

02. De functie van een warmwatervoorraadvat

In tegenstelling tot het opslaan van elektriciteit, is de opslag van warmte zeer eenvoudig en daarom ook voordelig. Een opslagvat is bijzonder belangrijk voor een thermisch zonne-energiesysteem, aangezien de zon niet altijd schijnt. Dit toestel zorgt ervoor dat u de zonne-energie ook 's nachts en op bewolkte dagen kunt gebruiken.

 1. Het verwarmingssysteem heeft daarvoor niet veel meer nodig dan een goed geïsoleerd vat en water.
 2. Als veel warmte ter beschikking staat, dan wordt het water in het opslagvat opgewarmd. Dat is bijvoorbeeld bij een verwarming met een thermisch zonne-energiesysteem in het bijzonder op zonnige dagen het geval.
 3. Overigens: in de zomer kan het zonne-energiesysteem het buffervat tot 90°C opwarmen. Dan kunnen alle andere verwarmingssystemen dagen- tot wekenlang een pauze inlassen.
 4. Bij een thermisch zonne-energiesysteem stroomt het door de zon verwarmde warmtedragende medium door een warmtewisselaar in het zonne-energie-opslagvat en brengt zo de warmte-energie over naar het voorraadvat. 's Nachts en op bewolkte dagen staat het water dan voor uw huis ter beschikking.
wolf

03. De voordelen in een oogopslag 

De toepassing van een voorraadvat loont zich echter niet alleen voor een thermisch zonne-energiesysteem. Zowel in combinatie met een warmtepomp als gasgestookte verwarming bieden warmwatervoorraadvaten nog meer voordelen:

wolf

Groot besparingspotentieel 

Het besparingspotentieel van warmwatervoorraadvaten wordt vaak onderschat: een gemiddeld huishouden kan met een modern voorraadvat voor meer dan honderden euro per jaar in de huishoudkas zorgen en daarbij ook nog CO₂-uitstoot verminderen.
wolf

Voldoende warmwaterbereiding

Verwarmingstoestellen zijn in het algemeen ontworpen voor verwarmingsbedrijf. Daardoor wordt een inefficiënte overdimensionering vermeden, die zou leiden tot onnodig hoge verwarmingskosten. Dat betekent echter ook dat het verwarmingsvermogen ontoereikend is om in korte tijd een grote hoeveelheid tapwater op te warmen.

Daartoe hebt u speciale doorstroomgeisers met hoog vermogen nodig of een grote boiler van enkele honderden liter inhoud. Warmwatervoorraadvaten zorgen dus ook dan voor een betrouwbare warmwaterbereiding voor badkamer en keuken, wanneer u grote hoeveelheden warm tapwater nodig hebt.
wolf

Minder slijtage

Door warm water of verwarmingswater op te slaan gaat de gasketel minder vaak opstarten. Dat betekent minder slijtage en daardoor een langere levensduur van het verwarmingstoestel.

04. Warmwateropslagvaten in de nieuwbouw en in bestaande gebouwen

 • Warmwateropslagvaten in de nieuwbouw

  In de nieuwbouw zijn de mogelijkheden voor warmwatervoorraadvaten veelvuldig. Zo kunt u een zeer groot toestel met een inhoud van meerdere duizenden liters plannen. Een groot thermisch zonne-energiesysteem kan dan zowat driekwartvan de warmte voor de verwarming leveren. 

   

  Een warmtepomp met een vloerverwarming met een groot oppervlak biedt daarentegen zelf al een grote opslagcapaciteit, zodat hier eventueel een voorraadvat voor tapwater voldoende kan zijn.

 • Warmwatervoorraadvaten in de renovatie

  Bij de renovatie van een verwarming speelt de vereiste ruimte van het opslagvat een grotere rol. Voor een slank gelaagd voorraadvat of een combi-voorraadvat is er echter meestal wel een hoekje in de verwarmingsruimte te vinden. Moderne toestellen zijn zo gedimensioneerd dat de installateur ze zelfs via nauwe trappen tot in de kelder kan transporteren.

  Ook voor een renovatie hoeft u dus niet af te zien van een efficiënte verwarming met een modern voorraadvat voor warm water en/of verwarmingswater.

05. Verwarming met een warmwateropslagvat loont zich

De kosten van een warmwatervoorraadvat hangen sterk af van het type.. Een eenvoudig buffervat zonder warmtewisselaar kost minder dan een gelaagd zonne-energie-opslagvat met verswaterstation.

 

In alle gevallen geldt echter dat de efficiëntiewinst met een goed gelaagd voorraadvat zorgt voor energiebesparingen. En samen met de subsidies van de overheid kan de investering dus snel worden afgeschreven.

Veel gestelde vragen over warmwatervoorraadvaten

 • De termen warm water en tapwater (drinkwater, leidingwater) worden meestal als synoniemen gebruikt. Het gaat om het water dat uit de kraan of de douchesproeier komt. Het is hygiënisch, zuiver water dat u zonder vrees kunt gebruiken om uw tanden te poetsen, te koken en te drinken.

  De betekenis van het woord gebruikswater ligt anders. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen hygiënisch warm water/tapwater enerzijds en gebruikswater anderzijds (dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het toilet). In de meeste huishoudens wordt echter gewoon tapwater gebruikt voor het toilet. Bijgevolg kan gebruikswater gedeeltelijk ook als synoniem voor warm water of tapwater worden gebruikt.

  Een duidelijk verschil is er echter tussen warm water, tapwater en gebruikswater aan de ene kant en verwarmingswater aan de ander kant. Verwarmingswater bevindt zich in de verwarmingsbuizen. Het werd speciaal daartoe bereid, en is niet geschikt om door het lichaam te worden opgenomen of om ermee te wassen. Om dezelfde reden mag ook omgekeerd een verwarmingscircuit niet worden gevuld met gewoon tapwater.

 • De grootte van een warmwatervoorraadvat hangt sterk af van het verwarmingssysteem. Voor een tapwatervoorraadvat kunt u rekenen op minstens 40 liter per persoon. Als een zonne-energiesysteem aangesloten is, dan is minstens het dubbele per persoon nodig. Verwarmingsbuffervaten of combi-voorraadvaten beginnen bij 500 liter inhoud en kunnen met een zonne-energiesysteem 1.000 tot 2.000 liter bevatten.

 • Voorraadvaten voor verwarming bevatten zuurstofarm verwarmingswater en roesten dus niet. Ze kunnen 40 jaar meegaan. Bij tapwatervoorraadvaten is het voor een lange levensduur van 20 jaar en meer belangrijk dat de expert het voorraadvat regelmatig onderhoudt en indien nodig ontkalkt en de corrosiebescherming (magnesiumanode) vervangt.

 • Als een bestaand buffervat nog vrije aansluitingen heeft, dan is het mogelijk een verswaterstation voor de tapwaterbereiding bij te schakelen. Is dat niet mogelijk, dan is een nieuw combi-voorraadvat een goede keuze – ofwel in de vorm van een buffervat met goede lagenvorming en met inbegrip van een verswaterstation, of in de vorm van een hygiënisch voorraadvat.

wolf

Onze aanbeveling -  meerlagenbuffervat  BSP

50 jaar ervaring is in de ontwikkeling en het ontwerp gestoken.

Hallo!

Hoe kunnen wij u helpen?