wolf

Buffervat of andere voorraadvaten voor uw warmtepomp

Voor verwarming, warm tapwater en warmteopslag

Wat doet een buffervat?

Een buffervat of voorraadvat is een toestel waarin tapwater en/of verwarmingswater wordt opgeslagen voor later gebruik. Afhankelijk van het type verhoogt dit de efficiëntie van uw verwarming of garandeert dit dat er steeds voldoende heet water beschikbaar is voor warm kraanwater. Er zijn verschillende soorten voorraadvaten die verschillende functies en toepassingsmogelijkheden hebben. Lees daar op deze pagina meer over.

Soorten voorraadvaten

Welk type past het best bij uw situatie?

Er zijn verschillende soorten voorraadvaten voor warmwateropslag. Met buffervaten worden voorraadvaten voor woningverwarming bedoeld. Boilervaten dienen voor de opslag van warm water voor dagelijks gebruik, bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer. Er zijn ook voorraadvaten waarmee zowel verwarmingswater als tapwater kan worden opgeslagen, de zogenaamde combi-opslagvaten. In de praktijk worden de benamingen overigens regelmatig door elkaar heen gebruikt.

In dit artikel ontdekt u de verschillen en voor welke situatie elk type het beste past.

Soorten voorraadvaten

Belangrijke informatie vooraf: de term warmwatervoorraadvat wordt vaak gebruikt als synoniem of als overkoepelende term voor verschillende soorten buffer- en boilervaten, ook als het ene of het andere type alleen voor verwarmingswater toepasbaar is. Met buffervaten worden voorraadvaten voor woningverwarming bedoeld, en met boilervaten de vaten waarin warm kraanwater wordt opgeslagen. Welk voorraadvat voor welke toepassing past, leggen wij u hieronder uit.


 •  Buffervat

  Een modern verwarmingssysteem is meestal uitgerust met een buffervat, een speciaal voorraadvat voor verwarmingswater.

  Het buffervat is in feite een warmtebatterij. Verwarmingssystemen – bijvoorbeeld zonnecollectoren, een warmtepomp of een gasketel – kunnen warm water aanvoeren. Dat wordt in het buffervat opgeslagen voor later gebruik als verwarmingswater. Daarom heeft een buffervat – anders dan een boilervat - geen warmtewisselaar nodig. Met één uitzondering: om een systeem van zonnecollectoren te kunnen koppelen aan een buffervat is een zonne-energie-warmtewisselaar nodig.

  Een buffervat met verswaterstation in combinatie met een warmtepomp biedt het hoogste niveau van flexibiliteit. Zo’n meerlagen-buffervat slaat verwarmingswater op, maar kan ook warm tapwater leveren. Dat gebeurt bijzonder efficiënt en hygiënisch met een verswaterstation, dat het tapwater opwarmt dat erdoor vloeit.

   

 • Boilervat

  Een boilervat levert warm of heet water voor de douche en kranen. Daarvoor is een continue warmwaterbereiding nodig. Om legionella te vermijden, moet een boilervat voor tapwater regelmatig tot minimaal 60 °C worden opgewarmd. Zo blijft het water altijd schoon en veilig om te drinken.

  Het eenvoudigste boilervat bevat een warmtewisselaar waarmee warm water uit het verwarmingssysteem het water in het vat verwarmt. In combinatie met een systeem van zonnecollectoren voor de warmwaterbereiding moet het boilervat over een tweede warmtewisselaar voor het zonne-energiesysteem beschikken.

  Bij een kleine warmwaterbehoefte kan een klein opslagvat dat aan de muur hangt en minder dan 100 liter inhoud heeft al volstaan. Als de behoefte aan warm water hoog is, wordt een groter, op de vloer staand vat aanbevolen. 

  In het geval van een zonne-energiesysteem heeft het vat een inhoud van 200 tot 400 liter en is altijd een staand model. Een goed voorraadvat voor zonne-energie moet ook altijd een goede laagvorming hebben. Op de betekenis van die term en op het zogeheten ’gelaagd voorraadvat’ komen we later terug.

   

 • Gelaagd voorraadvat

  Met een gelaagd voorraadvat of combi-voorraadvat kun je zowel tapwater als verwarmingswater opslaan. Je zou binnen een verwarmingssysteem natuurlijk twee aparte voorraadvaten kunnen gebruiken, maar dat zou meer ruimte vereisen en je zou meer warmte verliezen. 

   

  Er zijn twee soorten combi-voorraadvaten:

  De eerste soort wordt vaak ook een hygiënisch opslagvat genoemd. In zo’n opslagvat bevindt zich een tank voor het tapwater binnenin een tank voor verwarmingswater.

  Bij de tweede soort gaat het om een meerlagenbuffervat, dat wil zeggen een gelaagd vat met geïntegreerd verswaterstation. Door de doorstroming bij de wateropwarming krijgen de legionella geen kans zich te ontwikkelen. Zulke meerlagenbuffervaten zijn dus multifunctionele buffervaten, want ze combineren de energiebesparende opslag van verwarmingswater met een hygiënische warmwaterbereiding voor huiselijk gebruik.

   

  Wat is het belang van een gelaagd buffervat?

  Als u een zonne-energieverwarming hebt, dan is het belangrijk dat alleen in het bovenste deel heet water voor de douche en de badkamer aanwezig is. In het middelste en onderste gebied is het met een goed gelaagd voorraadvat altijd voldoende koud zodat het verwarmingssysteem de milieuvriendelijke zonne-energie ook kan benutten. Als het gehele opslagvat warm zou zijn, dan zou er bij zonneschijn immers geen plaats meer zijn om zonnewarmte op te slaan.

  Bovendien heeft een moderne gas-ketel een lage retourtemperatuur nodig om zijn hoog rendement te realiseren. Daarom mag de temperatuur in het onderste bereik van het warmwatevoorraadvat van een gasgestookte verwarming niet te heet zijn.

  Een warmtepomp verliest aan efficiëntie met iedere graad Celsius die het water hoger moet worden verwarmd. Ideaal is daarom (niet alleen voor een warmwatervoorraadvat met warmtepomp) een temperatuur van 40 tot 45°C in het middelste bereik van het voorraadvat. Voor een vloerverwarming is dat voldoende. Alleen bovenin het opslagvat bevindt zich dan heet water bij 50 tot 55°C voor douche en kranen.

Verschillende functies

Met een warmteopslagvat wordt tapwater en/of verwarmingswater opgeslagen voor later gebruik. Met zo'n apparaat kan je verwarming efficiënter werken en/of het garandeert dat er steeds voldoende warm water beschikbaar is voor gebruik in bijvoorbeeld de badkamer of de keuken.

In vergelijking met de opslag van elektriciteit is het opslaan van warmte zeer eenvoudig en daarom ook voordelig. Een warmteopslagvat is bijzonder belangrijk als toevoeging aan een thermisch zonne-energiesysteem, aangezien de zon niet altijd schijnt. Dit toestel zorgt ervoor dat u de zonne-energie ook 's nachts en op bewolkte dagen kunt gebruiken. Daarvoor is niet veel meer nodig dan een goed geïsoleerd opslagvat en voldoende water.

Ook bij een warmtepomp kunnen aanzienlijke voordelen worden behaald door warmwateropslag met een geïntegreerd warmteopslagvat. Dit biedt niet alleen een efficiënte warmwatervoorziening, maar draagt ook bij aan de optimalisatie van het warmtepompsysteem, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en de algehele prestaties worden verbeterd.

 1. Op zonnige, zomerse dagen is er veel warmte beschikbaar. Een thermisch zonne-energiesysteem gebruikt die warmte om het water in het opslagvat op te warmen. 
 2. In de zomer kan het zonne-energiesysteem het buffervat tot 90 °C opwarmen. Dan kunnen alle andere verwarmingssystemen dagen- tot wekenlang een pauze inlassen.
 3. Bij een thermisch zonne-energiesysteem stroomt het door de zon verwarmde warmtedragende medium door een warmtewisselaar in het zonne-energie-opslagvat en brengt zo de warmte-energie over naar het voorraadvat. 's Nachts en op bewolkte dagen staat het water dan ter beschikking voor uw huis.
wolf

De voordelen op een rij

De toepassing van een voorraadvat is niet alleen efficiënt en rendabel bij een thermisch zonne-energiesysteem. Zowel in combinatie met een warmtepomp, als in combinatie met gasgestookte verwarming bieden warmteopslagvaten voordelen:

wolf

Kostenbesparing

Hoeveel je met warmteopslagvaten kunt besparen, wordt vaak onderschat: een gemiddeld huishouden kan met een modern voorraadvat honderden euro‘s per jaar besparen en daarbij ook nog zijn CO₂-uitstoot verminderen.
wolf

Altijd genoeg warm water

Verwarmingstoestellen zijn in het algemeen ontworpen om water te verwarmen. Als zo’n toestel te groot is, is dat inefficiënt, want dan kost het te veel energie (en geld) om het water te verwarmen en op temperatuur te houden. Maar dat betekent ook dat het verwarmingsvermogen van een gemiddeld verwarmingstoestel ontoereikend is om in korte tijd een grote hoeveelheid tapwater op te warmen.

Daarvoor heb je speciale doorstroomgeisers met hoog vermogen nodig of een grote boiler van enkele honderden liter inhoud. In dat geval kan een warmteopslagvat dus ook uitkomst bieden. Het kan zorgen voor een betrouwbare warmwaterbereiding voor badkamer en keuken als je grote hoeveelheden warm tapwater nodig hebt.
wolf

Minder slijtage

Door warm water of verwarmingswater op te slaan in een warmteopslagvat zal de gasketel minder vaak opstarten. Dat betekent minder slijtage en daardoor een langere levensduur van het verwarmingstoestel.

Toepassingsmogelijkheden

 • Buffervaten in nieuwbouw

  In nieuwbouw zijn er veel mogelijkheden om warmteopslagvaten te gebruiken. Zo kun je een zeer groot opslagvat met een inhoud van meerdere duizenden liters inplannen. Een groot thermisch zonne-energiesysteem kan dan zowat driekwart van de warmte voor de verwarming leveren.

  Een warmtepomp met vloerverwarming van een groot oppervlak heeft zelf al een grote opslagcapaciteit, zodat hier eventueel een voorraadvat voor tapwater voldoende kan zijn.

 • Buffervaten bij renovatie

  Bij renovatie van een bestaand verwarmingssysteem speelt de vereiste ruimte voor het opslagvat een grotere rol. Maar voor een slank gelaagd voorraadvat of een combi-voorraadvat is er meestal wel een hoekje in de verwarmingsruimte te vinden. Moderne toestellen zijn zo gedimensioneerd dat de installateur ze zelfs via nauwe trappen tot in de kelder kan transporteren.

  Ook voor een renovatie hoef je dus niet af te zien van een efficiënte verwarming met een modern voorraadvat voor warm tapwater en/of verwarmingswater.

Kosten en rendement

De kosten van een warmteopslagvat hangen sterk af van het type. Zo kost een eenvoudig buffervat zonder warmtewisselaar minder dan een gelaagd zonne-energie-opslagvat met verswaterstation.

Maar in alle gevallen geldt dat de efficiëntiewinst met een goed gelaagd voorraadvat voor energiebesparing zorgt. En als u gebruik maakt van de subsidiemogelijkheden van de overheid, kan de investering helemaal snel worden afgeschreven.

Veel gestelde vragen over voorraadvaten

 • De termen warm water, kraanwater en tapwater (drinkwater, leidingwater) worden meestal als synoniem gebruikt. Het gaat bij al die benamingen om het water dat uit de kraan of de douchekop komt. Het is hygiënisch, zuiver water dat u zonder gezondheidsrisico kunt drinken of kunt gebruiken om uw tanden te poetsen of te koken.

  Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen hygiënisch warm water/tapwater enerzijds en gebruikswater anderzijds (water dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het toilet). In de meeste huishoudens wordt echter gewoon tapwater gebruikt voor het toilet. In dat geval kan gebruikswater dus ook warm water of tapwater zijn.

  Een duidelijker verschil is er tussen warm water, tapwater en gebruikswater aan de ene kant en verwarmingswater aan de ander kant. Verwarmingswater bevindt zich in de verwarmingsbuizen. Het wordt speciaal daartoe bereid en is niet geschikt om door het lichaam te worden opgenomen of om ermee te wassen. Om dezelfde reden mag ook omgekeerd een verwarmingscircuit niet worden gevuld met gewoon tapwater.

 • De grootte van een warmteopslagvat hangt sterk af van het verwarmingssysteem. Voor een tapwatervoorraadvat kunt u rekenen op minstens 40 liter per persoon. Als een zonne-energiesysteem aangesloten is, dan is minstens het dubbele per persoon nodig. Verwarmingsbuffervaten of combi-voorraadvaten beginnen bij 500 liter inhoud en kunnen met een zonne-energiesysteem 1.000 tot 2.000 liter bevatten.

 • Voorraadvaten voor verwarming bevatten zuurstofarm verwarmingswater en roesten dus niet. Ze kunnen 40 jaar meegaan. Bij tapwatervoorraadvaten is het voor een lange levensduur van 20 jaar en meer belangrijk dat de expert het voorraadvat regelmatig onderhoudt en indien nodig ontkalkt en de corrosiebescherming (magnesiumanode) vervangt.

 • Als een bestaand buffervat nog vrije aansluitingen heeft, dan is het mogelijk een verswaterstation voor de tapwaterbereiding bij te schakelen. Is dat niet mogelijk, dan is een nieuw combi-voorraadvat een goede keuze – ofwel in de vorm van een buffervat met goede lagenvorming en met inbegrip van een verswaterstation, of in de vorm van een hygiënisch voorraadvat.

wolf

Onze aanbeveling -  meerlagenbuffervat  BSP

50 jaar ervaring is in de ontwikkeling en het ontwerp gestoken.