Verklaring inzake gegevensbescherming


 

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijk thema. Indien u onze website bezoekt, dan slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internet service provider, de website, van waaruit u ons bezoekt, de websites, welke u bij ons bezoekt alsmede de datum en de duur van het bezoek op. Deze informatie is voor de technische overdracht van de websites en een veilige server-werking dwingend noodzakelijk. Een gepersonaliseerde analyse van deze gegevens vindt niet plaats. Voor zover u ons gegevens per contactformulier toestuurt, worden deze gegevens in het kader van een gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend voor het verwerken van uw verzoek gebruikt. Uw gegevens worden uitermate vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden niet aan derden doorgestuurd.

 

Verantwoordelijke organisatie:

WOLF Energiesystemen B.V.
Blauwe Engel 1
8265 NL Kampen
Tel. +31 (0) 38 333 50 86
E-mail: info-nl@wolf.eu
 

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 

 • Het leveren van producten en diensten;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten, alsmede het informeren over de status hiervan;
 • Promoties en evenementen; 
 • Nieuwsbrieven en informatiemateriaal.
 • Data analyse  (informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van WOLF Energiesystemen). 
  Zie onze website voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken; nl.wolf.eu/cookies/

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

 

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen voor promoties en evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

WOLF Energiesystemen verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website of ons kantoor/productiehal en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.  

 

WOLF Energiesystemen kan de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken:  

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop/verkoop overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.  

 

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:  

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt. Klik hier voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken; nl.wolf.eu/cookies/

 

WOLF Energiesystemen kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij een groepsvennootschappen of partners van WOLF Energiesystemen;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms. 

De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken, indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

WOLF Energiesystemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. WOLF Energiesystemen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

 

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt voor de activering van andere tags, die in bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering plaatsvond, blijft die bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. De privacyverklaring van Google voor deze tool vindt u hier: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Gebruik van GoogleAnalytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze website gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, in het vervolg ‘Google’ genoemd. Google-Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en hierdoor een analyse van de gebruikmaking van de website door u mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website inclusief uw IP-adres, worden aan Google in de USA verzonden en aldaar opgeslagen. Wij gebruiken op onze website Google-Analytics met de toevoeging ‘_gat._anonymizeIp’. Uw IP-adres wordt in dit geval door Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere aangesloten landen die deze overeenstemming hebben ondertekend via de EER (Europese Economische Ruimte) afgekort en daarmee geanonimiseerd. Google zal deze informatie gebruiken teneinde uw gebruikmaking van onze website te analyseren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om overige, met de gebruikmaking van de website en met het internetgebruik samenhangende dienstverleningen te verstrekken. Tevens zal Google deze informatie eventueel aan derden verzenden, voor zover dit wettelijk is vastgelegd of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal, naar eigen zeggen, in geen enkel geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een respectievelijke instelling van uw browser-software verhinderen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet in volle omvang van onze website gebruik kunt maken.

 

Voorts biedt Google voor de meest gebruikelijke browsers een ‘deactiverings-add-on’ (opt-out) aan, waarmee u meer controle heeft over welke gegevens door Google over de door u opgeroepen websites worden geregistreerd. De add-on deelt aan het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat er geen informatie over het website-bezoek aan Google Analytics dient te worden verzonden. De ‘deactiverings-add-on’ (opt-out) voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere, door ons tevens gebruikte, webanalysediensten worden verzonden. Meer informatie over het installeren van de opt-out browser add-on kunt u via de volgende link lezen: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Indien u onze website via een mobiel eindtoestel (smartphone of tablet) bezoekt, dan moet u in plaats daarvan op deze link klikken teneinde tracking door Google Analytics binnen deze website in het vervolg te verhinderen. Dit is tevens als alternatief voor de hierboven vermelde browser-add-on mogelijk. Door op de link te klikken wordt er een opt-out cookie in uw browser geplaatst dat alleen voor deze browser en dit domein geldig is. Indien u de cookies in deze browser wist, dan wordt tevens de opt-out cookie gewist zodat u opnieuw op de link moet klikken.

 

Matomo

We gebruiken het webanalyseprogramma "Matomo" op onze website voor statistische evaluatie. Dit stelt ons in staat om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te optimaliseren. Matomo maakt gebruikersprofielen aan op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden permanente cookies op je eindapparaat opgeslagen en door ons gelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en tellen. Met Matomo worden er geen gegevens verzonden naar servers die buiten onze controle vallen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met Matomo is art. 6 (1) lit. f DSGVO. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Maak de juiste instellingen via onze banner. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Matomo en de regels voor gegevensbescherming naar: https://matomo.org/privacy/. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

 

Microsoft Clarity

Deze website gebruikt Microsoft Clarity (hierna afgekort tot 'Clarity'). De provider is Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Clarity is een tool die wordt gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Clarity monitort muisbewegingen en kliks van websitegebruikers en visualiseert deze in zogeheten heat maps. Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het paginagebruik in de vorm van video's kunnen bekijken. We ontvangen ook informatie over algemeen gebruikersgedrag binnen onze website. Clarity maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies). Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service); gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Clarity wordt gebruikt op basis van een overeenkomstige toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en 25 para. 1 TDDG), voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TDDG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken via de toestemmingsbanner. Meer informatie over de gegevensbescherming van Clarity is hier te vinden.

 

 

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. WOLF Energiesystemen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens. WOLF Energiesystemen blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

 

Uw rechten

Op verzoek zullen wij u een overzicht van uw persoonsgegevens geven. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met geldende wet- en regelgeving, zullen we uw gegevens corrigeren, verwijderen of de verwerking van de persoonsgegevens beperken. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.  

 

Verzoeken tot inzage, correctie, beperking dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar info@wolf-energiesystemen.nl. WOLF Energiesystemen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Links naar andere websites

Wanneer u de website van WOLF Energiesystemen bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door WOLF Energiesystemen en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van WOLF Energiesystemen zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

 

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. WOLF Energiesystemen maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. WOLF Energiesystemen maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

 

Informatie volgens Art. 13 en Art 14 van de AVG

Wij willen uw persoonsgegevens graag goed beschermen. Wij verwerken uw persoonsgegevens (hierna “gegevens") daarom uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen. Met deze privacyverklaring willen wij u volledig informeren over de verwerking van uw gegevens in onze onderneming en over de rechten die u in dit verband hebt volgens artikel 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Verantwoordelijk is

  WOLF Energiesystemen B.V.

  Blauwe Engel 1

  8265 NL Kampen

  Tel. +31 (0) 38 333 50 86

  E-mail: info-nl@wolf.eu

   

  Onze functionaris voor gegevensbescherming is

  Christian Volkmer

  Projekt 29 GmbH & Co. KG

  Ostengasse 14

  93047 Regensburg

  E-Mail: c.volkmer@projekt29.de

  Tel.: 0941-2986930

 • Wij verwerken de gegevens die wij in het kader van de voorbereidingen voor resp. de uitvoering van de overeenkomst van u hebben ontvangen met uw toestemming of in het kader van uw sollicitatie bij ons resp. in het kader van uw dienstverband.

  Onder uw persoonsgegevens vallen:
  Uw basis-/contactgegevens, bij klanten bijv. voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens, beeldopnames.

  Bij sollicitanten en medewerkers gaat het bijv. om voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, fax), geboortedatum, gegevens uit het CV en getuigschriften, bankgegevens, geloof, beeldopnames.

  Voor bezoekers aan ons bedrijf betekent dit bijvoorbeeld voornaam, achternaam, tijdstip van bezoek, e-mailadres of telefoonnummer.

  Bij zakenpartners gaat het bijv. om de namen van hun bevoegde vertegenwoordigers, handelsnaam, handelsregisternummer, btw-nummer, bedrijfsnummer, adres, contactgegevens contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer, fax), bankgegevens.

  Voor geregistreerde gebruikers van het communicatieplatform CUBE behoren daartoe bijvoorbeeld naam, e-mailadres, IP-adressen en de persoonsgegevens die bij het gebruik van het platform te pas komen.

  Voor deelnemers aan enquêtes door installateurs/eindklanten behoren daartoe bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, IP-adressen.

  Voor deelnemers aan evenementen en begeleide fabrieksbezoeken behoren daartoe bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, adres, functie in het bedrijf, e-mailadres.

  Voor installateurs en eindklanten die apps of online portalen gebruiken behoren daartoe bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en tijdstip van de toegang.

  Voor bedrijven die zich als professionals registreren en in het bijzonder die welke de aangeboden apps en diensten gebruiken, behoren daartoe bijvoorbeeld bedrijfsnaam, adres, branche, naam en adres van de eigenaar, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens. De gegevens die bij het gebruik te pas komen, zoals IP-adressen; worden gedeeltelijk direct bij het bedrijf of via een portaalexploitant voor ons ingezameld.

  Bij bonusovereenkomsten behoren hiertoe naam en adres van kopers/opdrachtgever, adres van de standplaats van de installatie, naam en adres van de handelspartner. Deze gegevens worden direct door ons of door onze handelspartner voor ons ingezameld.

  Bovendien verwerken wij de volgende overige persoonsgegevens:
  - informatie over de aard en inhoud van overeenkomsten, opdrachten, omzet en bewijsstukken, klanten- en leveranciershistorie en adviesstukken,
  - reclame- en verkoopgegevens,
  - informatie uit uw elektronische verkeer met ons (bijv. IP-adres, logingegevens),
  - overige gegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie (bijv. tijdens een klantgesprek),
  - gegevens die wij zelf uit basis-/contactgegevens en overige gegevens genereren, bijv. door analyses van klantenbehoeften en klantenpotentieel,
  - de documentatie van uw toestemming voor de ontvangst van bijv. nieuwsbrieven,
  - foto’s gemaakt in het kader van evenementen.

 • Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de huidige versie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en van de Duitse wet op de gegevensbescherming 2018 [Bundesdatenschutzgesetz 2018]:

  • om een overeenkomst uit te voeren of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6, lid 1, punt b AVG): Uw gegevens worden verwerkt om de overeenkomst online of in een van onze filialen uit te voeren of om uw arbeidsovereenkomst met onze onderneming uit te voeren. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt in de onderhandelingsfase en bij de uitvoering van de overeenkomst met u;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1, punt c AVG): Uw gegevens moeten worden verwerkt om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, bijv. van het Duitse wetboek van koophandel [Handelsgesetzbuch] of de Duitse belastingwet [Abgabenordnung];
  • om gerechtvaardigde belangen te behartigen (art. 6, lid 1, punt f AVG): Op grond van een belangenafweging kunnen uw gegevens niet alleen worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren maar ook om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te behartigen. Dit gebeurt bij voorbeeld in de volgende gevallen:
   - reclame of marketing (zie nr. 4);
   - maatregelen om onze bedrijfsvoering te verbeteren en diensten en producten verder te ontwikkelen;
   - Bijhouden van een concernbrede klantendatabase om onze klantenservice te verbeteren;
   - in het kader van rechtsvervolging.
  • met uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG): Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, bijv. om onze nieuwsbrief toe te sturen, foto’s te publiceren enz.
  • in het kader van collectieve overeenkomsten (Art. 88 lid 1 van de AVG in samenhang met overweging 155 van de AVG)
 • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in het algemeen of voor specifieke reclame, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens het basistarief verschuldigd zijn. Wij zijn volgens het bepaalde in § 7, lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie [UWG] gerechtigd om het e-mailadres dat u bij het afsluiten van de overeenkomst hebt opgegeven, te gebruiken voor direct marketing voor eigen vergelijkbare goederen of diensten. U ontvangt deze aanbevelingen ongeacht of u bent geabonneerd op een nieuwsbrief. Indien u niet dergelijke aanbevelingen per e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw adres voor dit doel zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens het basistarief verschuldigd zijn. Een schriftelijke mededeling is voldoende. Vanzelfsprekend bevat iedere e-mail ook altijd een afmeldingslink.

 • Indien wij voor een verwerking een beroep doen op een dienstverlener, blijven wij desondanks verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Alle verwerkers zijn contractueel verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze slechts te verwerken in het kader van hun dienstverlening. Door ons ingeschakelde verwerkers ontvangen uw gegevens voor zover zij deze gegevens nodig hebben om hun diensten te leveren. Het gaat bijv. om dienstverleners die wij nodig hebben om ons computersysteem te kunnen gebruiken en beveiligen, en om reclame- en adressenbureaus voor eigen reclameacties. Uw gegevens worden in onze klantendatabase verwerkt. Met deze klantendatabase wordt de kwaliteit van de beschikbare klantgegevens verbeterd (corrigeren van dubbele invoeren, registreren van verhuizingen/overlijdens, corrigeren van adressen) en gegevens uit openbare bronnen toegevoegd. Deze gegevens worden aan de concernondernemingen ter beschikking gesteld voor zover zij nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Klantgegevens worden per onderneming en apart opgeslagen, waarbij onze moedermaatschappij als dienstverlener voor de verschillende vennootschappen optreedt. In geval van een wettelijke verplichting en in het kader van rechtsvervolging kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan autoriteiten, rechtbanken en externe auditors. Bovendien kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietbureaus en dienstverleners om de overeenkomst voor te bereiden en uit te voeren

 • Wij verwerken uw gegevens totdat onze zakelijke relatie is beëindigd, totdat de wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld op grond van het Duitse wetboek van koophandel [Handelsgesetzbuch], de Duitse belastingwet [Abgabenordnung], de Duitse wet op verpleeg- en verzorgingstehuizen [Heimgesetz] of de Duitse wet op de arbeidstijden [Arbeitszeitgesetz]) zijn verstreken en totdat eventuele geschillen zijn beëindigd, waarvoor uw gegevens nodig zijn als bewijs.

 • In beginsel geven wij geen gegevens door aan een derde land. Doorgifte geschiedt in een individueel geval slechts op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, modelcontractbepalingen, passende waarborgen of met uw uitdrukkelijke toestemming.

 • U hebt volgens de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde een recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een recht van bezwaar tegen de verwerking, een recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht een klacht in te dienen.

   

  Recht op inzage:
  U kunt ons vragen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

   

  Recht op correctie:
  Indien wij gegevens van u verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

   

  Recht op verwijdering:
  U kunt ons verzoeken uw gegevens te wissen indien wij deze onrechtmatig verwerken of de verwerking disproportioneel inbreuk maakt op uw gerechtvaardigde belangen. Wij wijzen u erop dat er situaties kunnen zijn waarin gegevens niet onmiddellijk gewist kunnen worden, bijv. in geval van wettelijk vastgelegde bewaarplichten. Onverminderd uw recht op verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, tenzij dit in strijd is met een bindende of wettelijke bewaarplicht

   

  Recht op beperking van de verwerking:
  U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken indien - u de juistheid van die gegevens betwist, en wel gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw gegevens te controleren; - de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen het verwijderen en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de gegevens; - wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor het geplande doeleinde, maar u deze nog nodig hebt voor de instelling of onderbouwing van een rechtsvordering of - u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens.

   

  Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
  U kunt ons verzoeken dat wij u de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ter beschikking stellen en dat u die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons indien
  - wij die gegevens verwerken met uw toestemming, die u kunt intrekken, of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en
  - de verwerking via geautomatiseerde procedés plaatsvindt. Indien technisch mogelijk, kunt u ons verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

   

  Recht van bezwaar:
  Indien wij uw gegevens uit een gerechtvaardigd belang verwerken, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking; dit geldt ook ten aanzien van een profilering op basis van deze bepalingen. In een dergelijk geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

   

  Recht om een klacht in te dienen:
  Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens inbreuk maken op Duitse of Europese gegevensbeschermingswetgeving, verzoeken wij u contact met ons op te nemen om vragen te kunnen beantwoorden. U hebt vanzelfsprekend ook het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden. Indien u een van de genoemde rechten tegenover ons wilt uitoefenen, verzoeken wij u zich te wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming. Wij kunnen om nadere informatie vragen ter bevestiging van uw identiteit.

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om uw met ons aangegane overeenkomst af te sluiten resp. uit te voeren. Indien u ons deze gegevens niet ter beschikking stelt, moeten wij gewoonlijk weigeren om de overeenkomst af te sluiten of kunnen wij een bestaande overeenkomst niet meer uitvoeren en moeten wij deze daarom beëindigen. U bent echter niet verplicht om toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die niet relevant resp. wettelijk niet vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Data protection officer

De verantwoordelijk data protection officer is:

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Mr. Christian Volkmer
Ostengasse 1493047 
Regensburg
Tel. +49 941-2986930
Fax + 49 941-29869316
Mail c.volkmer@projekt29.de
Web www.projekt29.de

 

Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy verklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacy verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.  

 

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden.