Imprint – WOLF Energiesystemen B.V.

Blauwe Engel 1
8265 NL Kampen

Tel. +31 (0) 38 333 50 86 
E-mail: info-nl@wolf.eu
Web: www.nl.wolf.eu

 

Kamer van Koophandel Oost Nederland 
 
WOLF Energiesystemen B.V.

Enschede, nummer 24221520

 

 

ODR-platform (Online Dispute Resolution)
De EU heeft dit platform ontwikkeld om ontevreden klanten te helpen. Bij klachten over goederen of dienstverleningen, welke via het internet werden aangeschaft, kan men via de neutrale geschillencommissie ec.europa.eu/consumers/odr tot een buitengerechtelijke oplossing komen.

 

Informatie over geschillenbeslechtingsprocedures
WOLF Energiesystemen B.V. neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie inzake consumentenrecht in de zin van de VSBG (wetgeving inzake beslechting van consumentengeschillen) en wij zijn ook niet daartoe verplicht.

 

Handelsmerken
Handelsmerken op deze website zijn merkenrechtelijk ten gunste van WOLF GmbH beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor ons beeldmerk WOLF.

 

Aansprakelijkheid
Wij verzekeren u dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat deze website geen fouten bevat of dat de verstrekte informatie voldoende nauwkeurig wordt weergegeven. Wij sluiten om die reden iedere aansprakelijkheid voor schade uit, welke direct of indirect uit de gebruikmaking van deze website ontstaat, voor zover deze niet op opzet of grove nalatigheid is gebaseerd.

 

Ethische code
Bij de Ariston Group zijn we er trots op dat we ons aan de regels houden en ons bedrijf voeren volgens de hoogste ethische normen. We vinden het belangrijk om het juiste te doen om onze reputatie te beschermen, onze groei op lange termijn te waarborgen en waarde te creëren voor al onze belanghebbenden. Onze Code of Ethics dient als een praktische gids ter ondersteuning van onze kernwaarden en ethische beslissingen voor ons en iedereen die namens ons werkt. Je kunt onze Ethische Gedragscode hier downloaden


Klokkenluidersregeling 
We hechten veel belang aan de naleving van wetten, voorschriften en interne beleidsregels. We vinden het belangrijk om ons volgens de wet en integer te gedragen om ons bedrijf, onze werknemers en onze zakenpartners te beschermen. Als je concreet bewijs hebt van mogelijk wangedrag, kun je te allen tijde een melding indienen via het klokkenluidersysteem. 
Naar het formulier

 

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze verklaring inzake gegevensbescherming heeft echter geen betrekking op andere aanbieders. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk, indien andere exploitanten zich niet aan de bepalingen inzake gegevensbescherming houden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aldaar ter beschikking gestelde informatie.

 

Algemene wet gelijke behandeling (AGG)
De op onze website gebruikte mannelijke vorm heeft uiteraard ook betrekking op de vrouwelijke vorm. Van de gebruikmaking van beide geslachtsaanduidingen wordt slechts in het kader van een betere leesbaarheid van de tekst afgezien. Zij dient vanzelfsprekend geslachtsneutraal en zonder enige duiding te worden opgevat.

 

 

WOLF behoudt zich het recht voor, de inhoud van haar websites op ieder moment naar eigen goeddunken en zonder een voorafgaande aankondiging te wijzigen.

 

De WOLF websites bevatten links naar andere websites. WOLF is voor de strategie inzake de gegevensbescherming en de inhoud van deze websites niet verantwoordelijk.

 

Deze imprint geldt bovendien voor de volgende webpagina's van WOLF Energiesystemen B.V., 
die naar deze pagina verwijzen:

 

www.facebook.com/WOLFenergiesystemen  
www.facebook.com/WOLFprofessioneel 
www.twitter.com/WolfKlimaat
www.youtube.com
www.linkedin.com/company/wolf-energiesystemen