wolf

Všetko o zásobníkoch teplej vody

Riešenie pre spoľahlivé teplo a efektívnosť

Zásobník je centrálnym prvkom vykurovacieho zariadenia, ktorý zabezpečuje kontinuálne teplo na vykurovanie a teplú vodu pre kúpeľňu a kuchyňu. Prečítajte si viac o funkciách zásobníka vody a dostupných typoch.

Čo je vlastne zásobník teplej vody?

Zásobník teplej vody je zariadenie určené na uschovanie pitnej vody a/alebo vody na vykurovanie. Vykurovanie so zásobníkom teplej vody oddeľuje časovo výrobu a spotrebu tepla tým, že zásobník ho ukladá do zásoby na neskôr. Týmto sa v závislosti od zariadenia zvyšuje účinnosť vášho kúrenia a/alebo zabezpečuje, že máte kedykoľvek k dispozícii dostatok teplej vody na sprchovanie a kúpanie.

01. Typy zásobníkov teplej vody

Jedna dôležitá poznámka: Pojem „zásobník teplej vody“ sa často používa ako synonymum, prípadne výraz zahŕňajúci rôzne typy zásobníkov, a to aj vtedy, ak je daný typ vhodný iba na uschovávanie vykurovacej vody.

V nasledujúcej časti vám vysvetlíme, ktorý zásobník sa hodí na čo.
 • Zásobník pitnej vody

  V mnohých prípadoch stačí, keď zásobník vytvára zásobu pitnej vody na sprchovanie a kúpanie, aby bolo možné kedykoľvek zabezpečiť zásobovanie teplou vodou.

  Najjednoduchšie typy zásobníkov pitnej vody sú vybavené výmenníkom tepla, pomocou ktorého je zásobník napĺňaný používaným zdrojom tepla (napr. plynovým alebo olejovým kotlom). V závislosti od spotreby môže domácnostiam stačiť aj malý nástenný zásobník s objemom do 100 litrov. Ak je však spotreba teplej vody naozaj veľká, je potrebné zvoliť väčší stojatý zásobník.

   

  Zásobník teplej vody na pitnú vodu by sa mal pravidelne zahrievať na teplotu 60 °C, aby sa zabránilo množeniu baktérií rodu Legionela. Ak sa rozhodnete používať na prípravu teplej vody aj solárne zaradenie, zásobník pitnej vody bude vybavený aj druhým výmenníkom tepla pre toto zariadenie.

   

  Takýto solárny zásobník má objem 200 až 400 litrov, teda je vždy stojatý. Dobrý solárny zásobník by zároveň mal mať vždy dobré vrstvenie. Téme vrstvenia a vrstvených zásobníkov sa budeme venovať podrobnejšie už o chvíľu.

 • Zásobník vykurovacej vody/akumulačný zásobník

  Moderné vykurovacie zariadenie je obvykle vybavené aj akumulačným zásobníkom. Ide o špeciálny typ zásobníka na vykurovaciu vodu.

   

  Akumulačný zásobník je miestom, kam uschovávajú na neskoršie použitie teplú vykurovaciu vodu rôzne používané zdroje tepla ako napríklad solárny systém, tepelné čerpadlo alebo plynový kotol. Vďaka tomu už nepotrebujete výmenník tepla.

   

  Z hľadiska údržby sú náročnejšie akumulačné zásobníky pre solárne systémy na podporu vykurovania, ktoré sú vybavené výmenníkom tepla zo solárneho systému.

   

  Akumulačný zásobník ponúka maximálnu flexibilitu – slúži na uschovávanie vykurovacej vody, no môže slúžiť aj na prípravu teplej pitnej vody. Tento proces je mimoriadne efektívny a hygienický pri používaní stanice čerstvej vody, ktorá funguje ako prietokový ohrievač pitnej vody, zohrievajúci pretekajúcu vodu.

   

 • Kombinovaný/vrstvový zásobník

  Kombinovaný zásobník slúži na ukladanie pitnej aj vykurovacej vody. Vykurovacie zariadenie by síce mohlo byť vybavené dvomi samostatnými zásobníkmi, no takéto riešenie by zbytočne zvýšilo priestorové nároky a tepelné straty.

   

  Existujú dva typy kombinovaných zásobníkov:

  1. Prvý, ktorý sa zvykne označovať aj ako hygienický zásobník, má nádrž na pitnú vodu umiestnenú vnútri nádrže na vykurovaciu vodu.
  2. Druhý typ je akumulačný alebo vrstvový zásobník s integrovanou stanicou čerstvej vody. V takýchto staniciach sa voda zohrieva pri pretekaní, vďaka čomu nemajú baktérie rodu Legionela žiadnu šancu.

   

  Prečo je to také dôležité?

  • Ak používate solárne vykurovanie, je dôležité, aby bola horúca voda na sprchovanie a kúpanie k dispozícii iba vo vrchnej časti. V strednej a spodnej časti je v dobrom vrstvovom zásobníku voda vždy dostatočne studená, aby mohlo vykurovacie zariadenie zužitkovať aj ekologickú slnečnú energiu. Ak by totiž bola horúca voda v celom zásobníku, nebolo by v ňom už žiadne miesto na teplo získané zo slnka počas slnečných dní.

  • Okrem toho vyžaduje moderný plynový alebo olejový kondenzačný kotol na dosiahnutie vysokej účinnosti nízku teplotu spiatočky. Práve preto nesmie byť teplota vody v spodnej časti zásobníka teplej vody pri vykurovaní olejom alebo plynom príliš vysoká.

  • Tepelné čerpadlo stráca účinnosť každým jedným stupňom Celzia, o ktorý musí vodu zohriať. Preto je ideálne (nielen v prípade zásobníkov teplej vody s tepelných čerpadlom), aby bola v strednej časti zásobníka teplota vody 40 až 45 °C. Takáto teplota je úplne dostačujúca pre podlahové vykurovanie. Teplejšia voda s teplotou 50 až 55 °C na sprchovanie a kúpanie je potom uložená iba vo vrchnej časti zásobníka.

02. Funkcia zásobníka teplej vody

Uchovávanie tepla je na rozdiel od uchovávania elektriny veľmi jednoduché a vďaka tomu aj finančné výhodné. Zásobník je zvlášť dôležitý, ak používate solárny systém, keďže slnko nesvieti stále. Vďaka takémuto zásobníku budete môcť využíva slnečnú energiu aj v noci a počas zamračených dní.

 1. Na to vykurovaciemu zariadeniu úplne stačí jedna dobre izolovaná nádrž a voda.
 2. Ak je k dispozícii priveľa tepla, voda v zásobníku sa nahreje. Toto platí predovšetkým počas slnečných dní v prípade vykurovania solárnym systémom.
 3. Mimochodom, v lete dokáže solárny systém nahriať akumulačný zásobník bez problémov až na teplotu 90 °C. Vďaka tomu môžete potom vypnúť všetky ostatné vykurovacie systémy na niekoľko dní až týždňov.
 4. V prípade solárneho systému preteká slnkom zohriaty nosič tepla cez výmenník tepla v solárnom zásobníku, čím sa prenáša tepelná energia na vodu v zásobníku. V noci a počas zamračených dní potom možno v domácnosti využívať túto nahriatu vodu.
wolf

03. Prehľad výhod 

Nielen pri solárnom systéme sa však oplatí mať zásobník. Zásobník teplej vody vo vykurovacom zariadení totiž ponúka aj ďalšie výhody, či už v kombinácii s tepelným čerpadlom, plynovým vykurovaním alebo olejovým vykurovaním:

wolf

Veľký potenciál úspory 

Potenciál úspory nákladov sa pri zásobníkoch teplej vody často podceňuje: priemerná domácnosť dokáže vďaka modernému zásobníku prilepšiť svojmu rozpočtu o niekoľko stoviek eur ročne a popri tom ešte aj neprodukovať CO2.
wolf

Dostatok teplej vody

Zdroje tepla sú zvyčajne určené na vykurovanie. Vďaka tomu nedochádza k neefektívnemu predimenzovaniu, ktoré by spôsobilo zbytočne vysoké náklady na vykurovanie. Zároveň to však znamená, že vykurovací výkon nie je dostatočný na to, aby bolo možné pripraviť v krátkom čase veľké množstvo teplej pitnej vody.

Na to potrebujete špeciálne výkonné prietokové ohrievače, prípadne dostatočne veľký zásobník s objemom niekoľkých stoviek litrov. Zásobníky teplej vody potom zabezpečujú aj spoľahlivé zásobovanie teplom pre kúpeľňu a kuchyňu, keď potrebujete väčšie množstvo teplej pitnej vody.
wolf

Menšie opotrebovanie

Uschovávaním teplej alebo aj vykurovacej vody znižujete počet zapnutí horáku plynového alebo olejového kotla. Vďaka tomu sa kotol menej opotrebúva, čo znamená dlhšiu životnosť vášho zdroja tepla.

04. Zásobník teplej vody v novostavbe a existujúcej budove

 • Zásobník teplej vody v novostavbe

  V novostavbe máte rôzne možnosti využitia zásobníka teplej vody. Naplánovať si môžete napríklad inštaláciu obzvlášť veľkého zásobníka s objemom niekoľko 1 000 litrov. Pri takom objeme už dokáže veľký solárny vykurovací systém zabezpečiť viac než tri štvrtiny tepla na vykurovanie a teplú vodu.

   

  Tepelné čerpadlo s veľkoplošným podlahovým vykurovaním ponúka naproti tomu už samo osebe množstvo kapacity na vytváranie zásob, takže by vám mohol stačiť len zásobník na pitnú vodu.

 • Zásobník teplej vody pri rekonštrukcii

  Pri modernizácii vykurovania zohrávajú veľkú úlohu priestorové nároky zásobníka. No na štíhly vrstvový alebo kombinovaný zásobník sa väčšinou v technickej miestnosti nájde jeden voľný kút. Moderné zariadenia majú také rozmery, že ich inštalatéri dokážu zniesť dokonca aj po schodoch do pivnice.

  Zároveň nesmiete pri modernizácii zabudnúť na účinné vykurovanie s moderným zásobníkom na teplú alebo vykurovaciu vodu.

05. Vykurovanie so zásobníkom teplej vody sa oplatí

Cena zásobníka teplej vody do veľkej miery závisí od jeho typu. Jednoduchý akumulačný zásobník bez výmenníka tepla stojí menej než solárny vrstvový zásobník so stanicou čerstvej vody.

 

Pri všetkých však platí toto: účinnosť, ktorú dosiahnete s dobrým vrstvovým zásobníkom, vám ušetrí náklady na energie.

Najčastejšie otázky o zásobníkoch teplej vody

 • Pojmy teplá voda a pitná voda sa zvyčajne používajú ako synonymá. Ide o vodu, ktorá tečie z kohútika alebo sprchovej hlavice. Je to čistá, zdravotne vyhovujúca voda, ktorú môžete bez obáv používať na varenie a umývanie si zubov a môžete ju aj piť.

  Pojem úžitková voda sa nepoužíva vždy jednotne. Niektorí rozlišujú medzi hygienickou teplou/pitnou vodou a úžitkovou vodou (napríklad na splachovanie toalety). Väčšina domácností však splachuje normálnou pitnou vodou. Z tohto dôvodu možno niekedy pojmom úžitková voda označiť aj teplú alebo pitnú vodu.

  Úplne jasný je však rozdiel medzi teplou, pitnou a úžitkovou vodou na jednej strane a vykurovacou vodou na strane druhej. Vykurovacia voda sa nachádza vo vykurovacom potrubí. Pripravuje sa špeciálne na vykurovanie a nie je určená na umývanie alebo hygienu. Z rovnakého dôvodu sa nesmie na vykurovanie používať normálna pitná voda.

 • Veľkosť zásobníka teplej vody závisí do veľkej miery od vykurovacieho systému. Pri zásobníkoch pitnej vody by ste mali počítať s objemom aspoň 40 litrov na každého člena domácnosti. Ak chcete k zásobníku pripojiť aj solárny systém, tento objem by mal byť minimálne dvojnásobný. Akumulačné alebo kombinované zásobníky na vykurovanie sú dostupné s objemom od 500 litrov a v prípade kombinácie so solárnym systémom môžu mať aj 1 000 až 2 000 litrov.

 • Vykurovací zásobník je naplnený vykurovacou vodou s nízkym obsahom kyslíka, vďaka čomu nehrdzavie. Životnosť môže byť až 40 rokov. Ak chcete, aby vám vydržal aj zásobník pitnej vody 20 alebo viac rokov, je dôležité zabezpečovať mu pravidelnú odbornú údržbu a v prípade potreby ho nechať odvápniť a nechať obnoviť ochranu proti hrdzi (magnéziová anóda).

 • Ak má váš akumulačný zásobník ešte nejaké voľné prípojky, je možné dokúpiť k nemu stanicu čerstvej vody na prípravu pitnej vody. Ak to možné nie je, dobrým riešením je nový kombinovaný zásobník – či už akumulačný zásobník s dobrým vrstvením a stanicou čerstvej vody alebo hygienický zásobník.

wolf

Dotácie a štátne programy

Uvažujete o alternatívnych zdrojoch tepla a uvítali by ste podporu od štátu? Rozmýšľate, ako si vyberiete ten pravý program podpory pre vás? Získajte u nás vždy aktuálne informácie o dotačných programoch a vyberte si, čo vám vyhovuje najlepšie!