wolf

Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochranu údajov berieme vážne

Ochrana vašej osobnej zóny pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitá.

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery štandardne uložia IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb, webové stránky, z ktorých nás navštívite, navštívené webové stránky, dátum a trvanie vašej návštevy. Tieto informácie sú veľmi potrebné pre technický prenos webových stránok a bezpečnú prevádzku serverov. Nevykonávame personalizované vyhodnocovanie týchto údajov.

 

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom vyplneného kontaktného formulára, budú zálohované, a teda uložené na našich serveroch. Vaše údaje budú použité iba za účelom spracovania vašej žiadosti. Vaše údaje sú prísne dôverné. Neodovzdávame ich tretím stranám.

Osobné údaje

Osobné údaje sa vzťahujú na vašu osobu. Patria k nim vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Na to, aby ste mohli navštíviť naše internetové stránky, nemusíte zverejňovať žiadne osobné údaje. V niektorých prípadoch potrebujeme vaše meno, adresu a ďalšie informácie, aby sme vám mohli ponúknuť želané služby.

 

Platí to aj v prípadoch, keď vám na vyžiadanie poskytneme informačné materiály, respektíve odpovedáme na vaše požiadavky. V týchto prípadoch vás na to vždy upozorníme. Navyše, ukladáme iba tie údaje, ktoré ste nám sprístupnili automaticky alebo dobrovoľne.

 

Pri používaní našich služieb spravidla zbierame iba údaje potrebné na poskytovanie týchto služieb. V prípade potreby vás požiadame o ďalšie informácie, ich poskytnutie je však dobrovoľné. Vaše osobné údaje vždy spracúvame iba za účelom poskytovania služieb a sledovania našich obchodných cieľov.

Automaticky ukladané neosobné údaje

Pri návšteve našich webových stránok sa z administratívnych a technických príčin ukladajú určité informácie. Sú to: typ a verzia používaného prehliadača, dátum a čas prístupu, IP-adresa.

 

Tieto údaje sú anonymné a používame ich iba pre štatistické potreby resp. za účelom zlepšovania našich internetových a online služieb.
Tieto anonymizované údaje sa ukladajú oddelene od osobných údajov na bezpečných systémoch a nie je možné ich priradiť ku konkrétnym osobám. To znamená, že vaše osobné údaje sú vždy chránené.

Cookies

Keď navštívite naše internetové stránky, v prípade potreby sa ukladajú informácie vo vašom počítači formou cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa prenášajú z internetového serveru do vášho prehliadača a do vášho zariadenia. Pritom sa ukladá iba adresa internetového protokolu – žiadne osobné údaje. Tieto informácie, ktoré sa ukladajú prostredníctvom cookies, nám umožňujú automaticky rozpoznať vašu ďalšiu návštevu na našej internetovej stránke, čím sa pre vás zjednoduší jej používanie.

 

Naše webové stránky môžete navštíviť, pričom nemusíte akceptovať cookies. Ak nechcete, aby bol váš počítač pri ďalšej návšteve automaticky rozpoznaný, môžete súbory cookies odmietnuť, ak si v nastaveniach svojho prehliadača si zvolíte možnosť „Odmietnuť súbory cookies“. Konkrétny postup nájdete v nastaveniach svojho prehliadača. Ak však odmietnete používanie cookies, niektoré zóny našej internetovej stránky sa vám môžu zobraziť a fungovať v obmedzenom režime.

Nastavenia súborov cookie

Používanie Google Analytics s funkciou anonymity

Na našej stránke používame Google Analytics, službu na analýzu webových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len ako „Google“. Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom cookies, ako sú čas, miesto a frekvencia vašich návštev na webovej stránke, ako aj vaša IP adresa, sa postupujú spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Na našej webovej stránke používame pre Google Analytics koncovku „_gat._anonymizeIp“ a spoločnosť Google skráti vašu IP adresu, a teda bude anonymizovaná v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, aby mohla zostaviť pre prevádzkovateľa webovej stránky správy o jej aktivitách a poskytovať ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google bude tieto informácie prípadne poskytovať tretím osobám, ak to určuje zákon alebo ak ich tieto tretie osoby spracúvajú na základe požiadavky spoločnosti Google. Ako určujú pravidlá spoločnosti Google, Google nebude v nijakom prípade spájať vašu IP-adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov Cookies môžete zabrániť nastavením svojho prehliadača; upozorňujeme vás však, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho spoločnosť Google ponúka pre najobľúbenejšie prehliadače doplnok na zrušenie, čím vám umožňuje väčšiu kontrolu nad tým, čo spoločnosť Google zhromažďuje o stránkach, ktoré navštívite. Doplnok odovzdáva službe Google Analytics JavaScript (ga.js) informácie o tom, že sa do služby Google Analytics nemajú prenášať žiadne informácie o návšteve webových stránok. Doplnok deaktivácie prehliadača Google Analytics však nebráni tomu, aby sa informácie nedostali k nám alebo k iným službám na analýzu webov, ktoré prípadne používame. Ďalšie informácie týkajúce sa inštalácie doplnkov prehliadača nájdete pod týmto odkazom: tools.google.com/dlpage/gaoptout


Ak naše webové stránky navštevujete na mobilnom zariadení (smartfón alebo tablet), musíte namiesto toho kliknúť na tento odkaz, aby ste obmedzili sledovanie prostredníctvom Google Analytics na tejto webovej stránke. Táto možnosť sa dá využiť ako alternatíva k vyššie uvedeným doplnkom. Kliknutím na tento odkaz sa vo vašom prehliadači nastaví zákaz cookies, ktorý platí iba pre tento prehliadač a pre túto doménu. Ak si vymažete cookies v tomto prehliadači, vymaže sa aj súbor cookie znamenajúci zákaz, takže musíte znovu kliknúť na tento odkaz.

Google Tag Manager

Táto webová stránka používa službu Google Tag Manager. Služba Tag Manager nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Nástroj sa stará o spustenie iných značiek, ktoré za určitých okolností zaznamenávajú údaje. Služba Google Tag Manager nesiaha na tieto údaje. Pokiaľ sa na úrovni domény alebo cookie vykonala deaktivácia, platí táto deaktivácia pre všetky značky sledovania, ktoré sa implementovali prostredníctvom služby Google Tag Manager. Pokyny k ochrane údajov od spoločnosti Google k tomuto nástroju nájdete tu: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Používanie služby YouTube v rozšírenom režime ochrany osobných údajov

Poskytovateľa YouTube používame na ukladanie a zdieľanie videí. Tieto videá boli zverejnené v rozšírenom režime ochrany osobných údajov. Podobne, ako väčšina webových stránok, aj YouTube používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch svojich webových stránok. Služba YouTube ich používa na zaznamenávanie štatistík videí, predchádzanie podvodom a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Aj služba Youtube využíva sieť Google DoubleClick. Spustenie videa môže spustiť ďalšie spracovanie údajov. Na to nemáme žiadny vplyv. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou YouTube nájdete v jej vyhlásení o ochrane osobných údajov tu: policies.google.com/privacy

Bezpečnosť

Vykonali sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili vaše údaje pred stratou, manipuláciou a neautorizovaným prístupom. Všetci naši pracovníci a poskytovatelia služieb, ktorí pre nás pracujú, sú povinní dodržiavať platné zákony na ochranu osobných údajov.

 

Osobné údaje, ktoré kedykoľvek zozbierame a spracujeme, sa zašifrujú skôr, ako sa prenesú. To znamená, že vaše údaje tretie strany nemôžu zneužiť. Naše bezpečnostné opatrenia pritom podliehajú stálemu procesu zlepšovania a naše vyhlásenia o ochrane údajov sa stále prepracúvajú. Uistite sa, že máte k dispozícii najnovšiu verziu.

Matomo

Na našej webovej stránke používame nástroj na analýzu webu "Matomo" na štatistické vyhodnocovanie. To nám umožňuje neustále optimalizovať naše webové stránky a ich užívateľskú prívetivosť. Matomo vytvára profily používateľov na základe pseudonymov. Na tento účel sa vo vašom koncovom zariadení ukladajú trvalé súbory cookie, ktoré čítame. Týmto spôsobom dokážeme rozpoznať a spočítať vracajúcich sa návštevníkov. Pomocou Matomo sa žiadne údaje neprenášajú na servery, ktoré sú mimo našej kontroly. Právnym základom, na základe ktorého spracúvame osobné údaje pomocou služby Matomo, je čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Príslušné nastavenia vykonajte prostredníctvom nášho bannera. Viac informácií o podmienkach používania a predpisoch o ochrane údajov spoločnosti Matomo nájdete na adrese: https://matomo.org/privacy/. Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely.

Microsoft Clarity

Táto webová stránka používa službu Clarity. Poskytovateľom je Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko (ďalej len "Clarity"). Clarity je nástroj na analýzu správania používateľov na tejto webovej lokalite. Clarity zaznamenáva najmä pohyby myšou a vytvára grafické znázornenie toho, na ktorú časť webovej lokality používatelia najčastejšie skrolovali (tepelné mapy). Clarity dokáže zaznamenávať aj relácie, takže si môžeme prezerať používanie stránok vo forme videí. Získavame tiež informácie o všeobecnom správaní používateľov v rámci našej webovej stránky. Spoločnosť Clarity používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy správania používateľa (napr. súbory cookie alebo používanie odtlačkov zariadení). Vaše osobné údaje sa ukladajú na serveroch spoločnosti Microsoft (služba Microsoft Azure Cloud); údaje sa môžu prenášať do USA. Clarity sa používa na základe príslušného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a čl. 25 ods. 1 TDDDG), pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. odtlačok zariadenia) v zmysle TDDDG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom bannera súhlasu.

Ďalšie podrobnosti o ochrane údajov spoločnosti Clarity nájdete tu: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq 

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) preto spracúvame výhradne na základe právnych predpisov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o spracovaní vašich osobných údajov v našej spoločnosti a upozorniť vás na príslušné nároky a práva na ochranu osobných údajov uplatňované v zmysle čl. 13 obecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“).

 •  
  Správcom osobných údajov je:
  Wolf Slovenská republika s.r.o.
  Galvaniho 7
  821 04 Bratislava
  Tel.: +421 903 229 110
   
 •  
  Spracúvame osobné údaje, ktoré sme od vás získali v rámci uzavretia alebo plnenia zmluvy, na základe vášho súhlasu alebo v rámci vašej žiadosti o práci v našej spoločnosti, príp. v rámci našej spolupráce.
   
  Medzi osobné údaje patria:
  Vaše základné alebo kontaktné údaje, ktoré u zákazníkov zahŕňajú napr. meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), bankové údaje, fotografie.
   
  U žiadateľov o prácu a zamestnancov zahŕňajú osobné údaje napr. meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), dátum narodenia, údaje zo životopisu a pracovné skúsenosti, bankové údaje, náboženské vyznanie, fotografie.
  Pre návštevníkov našej spoločnosti to zahŕňa napr. Meno, priezvisko, čas návštevy, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.
   
  U obchodných partnerov zahŕňajú osobné údaje napr. menovanie zmluvných partnerov, spoločnosť, číslo v obchodnom registri, DIČ, IČO, adresa, údaje o kontaktnej osobe (e-mailová adresa, telefónne číslo, fax), bankové údaje.
   
  Pri registrovaných používateľoch komunikačnej platformy myWOLF sem zaraďujeme napr. meno, e-mailovú adresu, IP adresy a osobné údaje, ktoré sa spájajú s využívaním platformy.
   
  Pri účastníkoch na anketách (živnostníkoch/koncových zákazníkoch) sa sem zaraďuje meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, IP adresy.
   
  Pri účastníkoch na podujatiach a súťažiach sa sem zaraďuje napr. meno, názov spoločnosti, adresa, pracovná pozícia, e-mailová adresa.
   
  Pri živnostníkoch a koncových zákazníkoch, ktorí využívajú aplikácie a online portály, sem zaraďujeme napríklad meno, názov spoločnosti, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresu a čas prístupu.
   
  Pri spoločnostiach, ktoré sa registrujú ako odborní partneri a využívajú predovšetkým ponúkané aplikácie a služby, sem zaraďujeme napr. názov spoločnosti, adresu, odvetvie, meno a adresu majiteľa, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenia, pri používaní prípadné údaje ako IP adresy; tieto údaje zhromažďujeme sčasti priamo vo firme alebo od prevádzkovateľa portálu.
   
  Pri bonusových dohodách sem zaraďujeme napr. meno a adresu nadobúdateľov/investorov, adresu miesta zariadenia, meno a adresu obchodného partnera; tieto údaje zhromažďujeme priamo my alebo naši obchodní partneri.
   
  Okrem toho tiež spracúvame aj ďalšie osobné údaje:
  – informácie o type zmluvných údajov a ich obsah, údaje z objednávok, údaje o obrate a príjmoch, história zákazníkov a dodávateľov a doklady o poradenských službách
  – údaje o reklame a predaji,
  – informácie z našej elektronickej komunikácie (napr. IP adresa, prihlasovacie údaje),
  – ďalšie údaje, ktoré sme od vás získali v rámci našich obchodných vzťahov (napríklad na schôdzkach so zákazníkmi),
  – údaje, ktoré sme sami vygenerovali z hlavných/kontaktných údajov, rovnako ako ďalšie údaje, ako napr. s využitím analýz potrieb zákazníkov a potenciálnych zákazníkov
  – dokumentáciu udelenia vášho súhlasu napr. k odoberaniu informačného letáku,
  – fotografie urobené v priebehu akcií.
 • Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) - NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ich vzťahov v aktuálne platnom znení:

  • na splnenie zmluvy alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenie GDPR): Spracovanie vašich osobných údajov v našej spoločnosti prebieha za účelom plnenia zmluvy online alebo na niektorej z našich pobočiek za účelom plnenia zmluvy s vašimi zamestnancami. Údaje sú spracúvané predovšetkým pri nadväzovaní obchodných kontaktov alebo pri plnení zmluvy.
  • na splnenie právnej povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenie GDPR): Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia rôznych právnych záväzkov, napr. vyžadované obchodným zákonníkom alebo daňovým zákonom.
  • na účely oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenie GDPR): Na základe vyváženia záujmov môže byť spracúvanie údajov nad rámec vlastného plnenia zmluvy prevedené za účelom ochrany oprávnených záujmov nás alebo tretích strán. Spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany oprávnených záujmov sa uskutočňuje napríklad v nasledujúcich prípadoch: – reklama alebo marketing (pozri bod 4), – opatrenia pre riadenie obchodu a rozvoj služieb a produktov, – vedenie databázy zákazníkov pre celý koncern s cieľom zlepšiť služby zákazníkom, – v súvislosti s trestným stíhaním.
  • v rámci udelenia súhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenie GDPR): Keď ste nám udelili svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, napr. za účelom zasielania nášho informačného letáku, zverejňovania fotografií atď.
  • v rámci kolektívnych dohôd (čl. 88 ods. 1 GDPR v spojení s dodatkom 155 GDPR)
 • Proti používaniu vašich osobných údajov na účely marketingu môžete kedykoľvek alebo v jednotlivých prípadoch vzniesť námietku, bez toho, aby vám vznikli akékoľvek iné náklady. Máme právo používať vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri uzatvorení zmluvy, na účely priameho marketingu na vlastný podobný tovar alebo služby. Tieto ponuky produktov vám poskytujeme bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili k odberu informačného letáku. Ak si neprajete od nás e-mailom dostávať takého ponuky, môžete proti použitiu vašej e-mailovej adresy na tento účel kedykoľvek vzniesť námietku, bez toho, aby vám vznikli akékoľvek iné náklady. Stačí tak zaslať správu písomnou formou. V každom e-maili je, samozrejme, obsiahnutý aj odkaz s možnosťou odhlásenia sa z odberu týchto informácií.

 • Keď využívame k spracovaniu požiadavkov poskytovateľa služieb, budeme aj naďalej za ochranu vašich osobných údajov zodpovedať my. Všetci spracovatelia sú zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi dôverne a môžu ich spracúvať iba v rámci poskytovania služieb. Nami poverení spracovatelia získajú vaše osobné údaje, pokiaľ ich potrebujú k poskytovaniu príslušných služieb. Medzi ne patria napr. poskytovatelia IT služieb, ktoré potrebujeme k prevádzke a zabezpečeniu nášho IT systému, rovnako ako reklamné agentúry a agentúry poskytujúce kontakty pre vlastné reklamné akcie. Vaše údaje budú spracúvané v našej databáze zákazníkov. Databáza zákazníkov zvyšuje efektivitu používania existujúcich osobných údajov zákazníkov (zmazanie dvojitých kontaktov, označovanie odídených alebo zomrelých zákazníkov, opravovanie adresy) a umožňuje obohacovanie údajov z verejných zdrojov. Tieto údaje sú poskytované spoločnostiam koncernu, pokiaľ je to nevyhnutné pre doplnenie zmluvy. Uchovávanie osobných údajov zákazníkov prebieha v rámci koncernu a separátne, pričom naša materská spoločnosť pôsobí ako poskytovateľ služieb pre jednotlivé zúčastnené spoločnosti. Ak existuje zákonná povinnosť, v rámci trestného stíhania môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom a súdom i externým auditorom. Okrem toho môžu byť príjemcom na účely zahájenia a plnenia zmluvy vašich osobných údajov tiež poisťovne, banky, register dlžníkov a poskytovatelia služieb.

 • Osobné údaje spracúvame až do konca obchodného vzťahu alebo do uplynutia príslušných zákonných lehôt o uchovávaní údajov (napríklad z obchodného zákonníka, daňového poriadku, zákona o súkromí alebo zákona o pracovnej dobe); okrem toho až do ukončenia akýchkoľvek súdnych sporov, v ktorých sú tieto údaje požadované ako dôkaz.

 • Zásadne neodosielame žiadne osobné údaje do tretích krajín. Prenos sa v jednotlivých prípadoch uskutoční iba na základe rozhodnutia o zodpovedajúcej ochrane Európskej komisie, štandardných zmluvných doložiek, príslušných záruk alebo vášho výslovného súhlasu.

 • Právo na prístup k osobným údajom:
  Môžete od nás požadovať informáciu, či a do akej miery vaše osobné údaje spracúvame.
   
  Právo na opravu:
  Ak spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, vždy nás môžete požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
   
  Právo na vymazanie:
  Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracúvame protiprávne alebo nelegálne alebo neprimerane zasahujeme do vašich oprávnených záujmov. Upozorňujeme, že môžu existovať dôvody, ktoré bránia okamžitému vymazaniu, ako napr. v prípade zákonom stanovených požiadaviek na uchovávanie. Bez ohľadu na vaše právo na vymazanie budú vaše osobné údaje okamžite a úplne vymazané, pokiaľ nebude existovať žiadna právna alebo zákonná povinnosť na ich uchovávanie.
   
  Právo na obmedzenie spracovania:
  Môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, keď – popriete presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť, – je spracovanie osobných údajov protiprávne a odmietnete ich vymazanie a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia, – už osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy tieto osobné údaje ešte potrebujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo – ste proti spracovaniu osobných údajov vzniesli námietku. Právo na prenosnosť údajov: Máte právo od nás požadovať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štrukturovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, a máte právo tieto údaje predať inému správcovi, bez toho, aby sme tomu bránili, a to v prípade, že: – tieto údaje spracúvame na základe vami udeleného a odvolateľného súhlasu alebo na účely plnenia zmluvných záväzkov, – sa toto spracovanie uskutočňuje automatizovane. Ak je to technicky uskutočniteľné, môžete od nás požadovať, aby sme osobné údaje priamo predali druhému správcovi. Právo vzniesť námietku: Ak vaše osobné údaje spracúvame z oprávneného záujmu, môžete proti tomuto spracúvaniu údajov kedykoľvek vzniesť námietku; toto rovnako platí aj na profilovanie v súlade s týmito ustanoveniami. Vaše osobné údaje potom nebudeme spracúvať, iba ak preukážeme, že pre spracúvanie existujú závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku bez udania dôvodu. Právo podať sťažnosť: Pokiaľ sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov porušujeme nemecké alebo európske práva o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nás a my zodpovieme všetky vaše otázky. Rovnako máte právo sa obrátiť na príslušný dozorný úrad alebo úrad na ochranu osobných údajov svojej zeme. Pokiaľ voči nám chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, obráťte sa prosím na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov. V prípade pochybností od vás môžeme požadovať ďalšie informácie k overeniu vašej totožnosti.
 • Spracúvanie vašich osobných údajov potrebujeme, aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu alebo k jej plneniu, aby sme vám mohli vytvoriť cenovú ponuku na naše produkty alebo služby alebo aby sme vám mohli zaslať všetky potrebné a požadované informácie. Pokiaľ nám tieto údaje neposkytnete, budeme nútení odmietnuť s vami uzavrieť zmluvu alebo nebudeme môcť plniť existujúcu zmluvu a následne ju budeme musieť ukončiť. Taktiež nebudeme môcť s vami komunikovať, vytvriť vám cenovú ponuku ani zaslať informácie, o ktoré máte záujem. Nemáte však povinnosť nám udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov, ak ide o údaje, ktoré nie sú relevantné k plneniu zmluvy alebo nie sú vyžadované zákonom.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo v prípade potreby nových technológií zmeniť zásady ochrany osobných údajov. Uistite sa, že máte k dispozícii najnovšiu verziu. Ak dôjde k akýmkoľvek zásadným zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov, zverejníme zmeny na našej webovej stránke.

 

Všetky zainteresované strany a návštevníci našich webových stránok nás môžu kontaktovať v prípade záujmu o oblasť ochrany osobných údajov na adrese:

 

Wolf Slovenská republika s.r.o.

Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

E-mail: info@wolfsr.sk

 

Ak náš pracovník pre ochranu osobných údajov nedokáže vašu požiadavku zodpovedať k vašej spokojnosti, máte v každom prípade právo podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.