wolf

Impressum - Wolf Slovenská republika, s.r.o.

Wolf Slovenská republika, s.r.o.

Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Tel.: 0903 229 110
Email: info@wolfsr.sk

http://slovensko.wolf.eu

 

 
Registrácia

 

IČO: 17334128
DIČ: 2020326869

IČ DPH: SK2020326869

 

Konateľ spoločnosti: Ing. Ramon Haás

 

Platforma Riešenia sporov
Túto platformu zriadila EÚ s cieľom pomôcť nespokojným zákazníkom. V prípade sťažností týkajúcich sa výrobkov alebo služieb zakúpených cez internet na web stránke spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o., je v prípade mimosúdneho riešenia potrebné obrátiť sa na neutrálny subjekt riešenia sporov ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Ochranná známka
Ochranné známky na týchto webových stránkach sú chránené zákonom o ochranných známkach v prospech spoločnosti Wolf GmbH a Wolf Slovenská republika, s.r.o. Platí to najmä pre naše logo WOLF.

 

Ručenie
Ubezpečujeme vás, že tieto webové stránky boli vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosť Wolf Slovenská republika, s.r.o., nedokáže garantovať bezchybnosť a nedostatočnú presnosť uvedených informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody, vzniknuté priamo alebo nepriamo z používania týchto webových stránok, je vylúčená, pokiaľ nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Spoločnosť Wolf Slovenská republika, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah svojich webových stránok podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Odkazy na iné webové stránky
Webové stránky spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o., obsahujú odkazy na iné webové stránky. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sa však nevzťahujú na iných poskytovateľov. Preto nenesieme zodpovednosť za ich stratégiu ochrany údajov, a tiež ak iní poskytovatelia nedodržiavajú zásady ochrany vašich osobných údajov. Nie sme zodpovední za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií, teda za obsah, ktorý na svojich stránkach iní poskytovatelia uvádzajú.

 

Zákon o rovnakom zaobchádzaní
Mužská forma podstatných mien používaná na našich webových stránkach sa, samozrejme, vzťahuje aj na ich ženskú formu. Jedna forma sa používa len s ohľadom na lepšiu zrozumiteľnosť textu. Text sa, samozrejme, rozumie rodovo neutrálne a bezpríznakovo.