Made by WOLF

WOLF vo svete

Kde všade nás nájdete

S deviatimi dcérskymi spoločnosťami a 60 obchodnými partnermi spoločnosť WOLF pôsobí aj v medzinárodnom merítku. WOLF nájdete vo všetkých kútoch sveta, od Červenej radnice v Berlíne cez ropnú plošinu pri nórskom pobreží až po bytový komplex v Číne. Z tohto faktu profitujú naši zákazníci po celom svete. Pretože sme doma nielen v rôznych klimatických pásmach, ale máme aj pochopenie pre kultúrne rozdiely pri riešení témy vnútornej klímy, dokážeme si uvedomiť globálne súvislosti a ich vplyv na dizajn jednotlivých obytných priestorov. A tieto poznatky nám taktiež umožňujú včas rozpoznať smer vývoja a pohotovo a pružne sa mu prispôsobiť.

International Locations