wolf

5 ročná záruka

Našim zariadeniam veríme, preto vám ponúkame rozšírenú záruku.

Platí pre všetky zaregistrované plynové vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a vetracie jednotky WOLF.

5 ročná záruka WOLF

Pre vašu pohodu nie je takmer nič také dôležité ako optimálne vnútorné prostredie v interiéri. Užívajte si túto novú kvalitu života s bezplatnou rozšírenou 5 ročnou zárukou WOLF. Záruku vám zaregistruje montážna firma alebo servisný technik, ktorý uvádza zariadenia WOLF do prevádzky. 

WOLF - 5 Jahre Garantie

Podmienky 5 ročnej záruky

Platí pre všetky zaregistrované plynové vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a vetracie jednotky WOLF pre obytné priestory.

Najdôležitejšie informácie:

Predĺžená 5 ročná záruka na plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a domáce vetracie systémy WOLF zakúpené, nainštalované na Slovensku.

Platí aj pre všetky dodatočne registrované komponenty systému WOLF.

Plná 5 ročná záruka na materiál a prácu.

Menej času, problémov a stresu v prípade reklamácie.

Získať predĺženú záruku WOLF

je teraz naozaj jednoduché

Ako na to? Stačia 3 jednoduché kroky:

5 Jahre Garantie - Beratung

Poradenstvo a nákup

Pred kúpou zariadení WOLF sa informujte u nášho obchodno-technického reprezentanta vo vašom regióne ohľadom aktuálnych záručných podmienok, alebo si ich prečítajte nižšie.
5 Jahre Garantie - Online Registrierung

Online registrácia

Online registráciu zariadenia a komponentov je možné vykonať rýchlo a jednoducho: zadaním sériového čísla a vyplnením registračného formulára na tejto stránke. Registráciu zariadenia by mala vykonať montážna alebo servisná firma. 
5 Jahre Garantie - Garantiefall

Bezstarostnosť

Odborné uvedenie do prevádzky a pravidelná údržba autorizovaným servisným partnerom a súprava na údržbu WOLF (pre kondenzačné kotly) sú podmienkami pre získanie záruky. Potom si už len užívate život bez starostí s výnimočným komfortom a bezpečím. V prípade reklamácie sa obráťte na montážnu firmu, ktorá vám zariadenie montovala alebo na vášho servisného technika.

PODMIENKY 5 ROČNEJ ZÁRUKY WOLF

REGISTRÁCIA ZARIADENÍ WOLF

MONTÁŽNE FIRMY A SERVISNÍ TECHNICI: 

 

TU VYPLŇTE ÚDAJE K ZARIADENIU A POTVRĎTE REGISTRÁCIU, ABY VAŠI ZÁKAZNÍCI ZÍSKALI 5 ROČNÚ ZÁRUKU WOLF.  

 • Váš špecialista na vykurovanie

  18- alebo 24-miestne sériové číslo vášho zariadenia WOLF.
  01/04

  Hlavný prístroj

  Pridať systémové komponenty a príslušenstvo
 • Vlastník zariadenia

  Tu zadajte svoje osobné údaje.
  02/04
 • Montážna firma

  Tu zadajte kontaktné údaje svojho odborného partnera.
  03/04
 • Zhrnutie

  Skontrolujte správnosť svojich údajov.
  04/04

Máte otázky?

 • Sériové číslo nájdete na typovom štítku zariadenia Wolf. Typový štítok sa nachádza buď vo vnútri krytu jednotky, alebo na vonkajšej strane jednotky. Je to 18- alebo 24-miestne číslo.

 • Ako zákazník nemáte žiadne ďalšie náklady. Z 5 ročnej záruky na materiál a prácu vám plynú iba výhody. 

 • 5 ročná záruka sa vzťahuje na všetky plynové vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a vetracie jednotky WOLF pre rodinné domy, zakúpené na Slovensku, od uvedenia týchto zariadení do prevádzky montážnou firmou alebo servisným partnerom po 1. 4. 2018 a registráciou u spoločnosti WOLF. Tá sa môže uskutočniť maximálne 12 mesiacov po uvedení do prevádzky.

 • Na všetky zdroje tepla sa vzťahuje 5-ročná záruka WOLF:

  • plynové vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá, vetracie systémy pre obytné budovy (okrem bytových staníc a kogeneračných jednotiek)

  a systémové príslušenstvo inštalované súčasne s nimi:

  • zásobníky, regulácia, hydraulika, čerpadlové skupiny, solárne systémy, doplnkové zdroje tepla a bytové vetracie jednotky. 

   

  1. Zaregistrujte zariadenie WOLF počas prvých 12 mesiacov od jeho uvedenia do prevádzky.
  2. Nechajte zariadenie odborne uviesť do prevádzky u autorizovaného servisného partnera spoločnosti WOLF, ktorý je uvedený na webovej stránke spoločnosti Wolf.
  3. Zabezpečete odbornú pravidelnú údržbu (v závislosti od výrobku) - pozrite si záručné podmienky.
  4. Majte doklad a faktúry o odbornom uvedení do prevádzky a údržbe/kontrole prostredníctvom osvedčenia o údržbe/kontrole.
  5. Pri servise plynových kotlov je potrebné preukázať aj použitie originálnej súpravy na údržbu WOLF.
 • V prípade záručného plnenia je dôležité informovať montážnu alebo servisnú firmu o existencii 5 ročnej záruky WOLF. Musíte poskytnúť sériové číslo a doklad o riadnom uvedení do prevádzky (napr. faktúru od dodávateľa) a pravidelnej údržbe (napr. faktúru za údržbu), aby tieto dokumenty mohlo skontrolovať servisné oddelenie spoločnosti Wolf. Tieto dokumenty si starostlivo uschovajte. Nedostatok dokumentácie môže mať za následok, že vaša 5 ročná záruka nebude uznaná.

 • Ak sa na zariadení Wolf vyskytne a preukáže chyba materiálu alebo spracovania, celé zariadenie alebo príslušná časť sa v záručnej lehote automaticky vymení za nové.

Kontakt

SERVISNÝ TÝM WOLF SR


Email: servis@wolfsr.sk