wolf

Bodem/water-warmtepomp

energie uit de bodem

Verwarmen met aardwarmte is bijzonder efficiënt en milieuvriendelijk. Wij tonen u wat de bodemwarmtepomp is en of deze de beste keuze voor uw huis is.

01. Hoe werkt de bodemwarmtepomp?

De werking van een bodemwarmtepomp kan worden vergeleken met die van een koelkast, maar dan omgekeerd. Terwijl een koelkast warmte van binnen onttrekt om de inhoud te koelen, zuigt een bodemwarmtepomp warmte uit de aardbodem om daarmee binnenshuis te verwarmen.

Volgens hetzelfde principe werken overigens ook de lucht/water-warmtepompen en de water/water-warmtepompen – maar dan wel met dit verschil dat die de warmte respectievelijk uit de omgevingslucht of uit grondwater halen.

Om ervoor te zorgen dat de warmtepomp warmte van de aardbodem kan onttrekken, moeten ondergrondse vloeistofleidingen worden gelegd. Die buizen bevatten een zoutoplossing, ook brine genoemd, zodat die niet kunnen bevriezen. Daarom spreken experts bij bodemwarmtepompen graag van brine-warmtepompen. Een nauwkeurigere benaming is brine/water-warmtepomp. Het brine onttrekt de warmte uit de aardbodem, en de warmtepomp leidt die verder naar het verwarmingswater.

De bronnen voor de brine/water-warmtepompen liggen tot 100 meter diep in de aardbodem. Men spreekt van horizontale geothermie, in tegenstelling tot verticale geothermie, die vele honderden meters diep kan gaan en dient voor stroomopwekking.

wolf

02. Welke voordelen biedt de aardwarmte?

Overweegt u de plaatsing van een brine/water-warmtepomp? Dan kunt u profiteren van de volgende voordelen:

wolf

Duurzaam

Klimaatvriendelijk

Een bodemwarmtepomp stoot net als alle soorten van warmtepompen geen CO₂ of fijnstof uit en is daarmee een zeer klimaat-ontziend verwarmingstoestel. Wegens het hoge rendement heeft de brine/water-warmtepomp ook zeer weinig stroom nodig en is bijzonder milieuvriendelijk.

Toekomstzeker

Aangezien de aardwarmtepomp alleen stroom en geen brandstof zoals olie, gas of hout nodig heeft, biedt deze een hoge mate van zekerheid voor de toekomst. Met aardwarmte bent u onafhankelijk van leveringen en prijsstijgingen van brandstoffen.

wolf

Hoog vermogen

Hoog rendement

Hoe minder de warmtepomp de brontemperatuur moet verhogen naar de voor verwarming geschikte temperatuur, des te beter en efficiënter werkt deze. Terwijl de buitenlucht in de winter zeer koud kan worden, blijft de temperatuur diep in de aardbodem altijd constant warm. Daarom is de bodemwarmtepomp in de regel wat efficiënter dan een luchtwarmtepomp.

Vermogensmodulatie bespaart op de stroomkosten

Moderne brine/water-warmtepompen kunnen hun vermogen moduleren. Dat betekent dat ze zich steeds aanpassen aan de verwarmingsbelasting die het huis op dat ogenblik nodig heeft. Dat is optimaal voor een spaarzaam stroomverbruik van de bodemwarmtepomp en vermindert de kosten.

wolf

Veelzijdig

Verwarmings- & koelwerking

In de zomer warmt de aardbodem niet op. Dat betekent dat een bodemwarmtepomp-systeem in de zomer gemakkelijk kan worden gebruikt om de ruimte te koelen. De koelte van het uit de diepte komende brine wordt eenvoudig aan het verwarmingssysteem overgedragen. De warmtepomp hoeft daartoe zelfs niet te werken.

03. De nadelen van een bodem/water-warmtepomp

De aardwarmte biedt u tal van voordelen, er zijn echter ook enkele kleine nadelen. Voor het leggen van de brine-leidingen zijn aardwerken in de tuin nodig. Die zijn zeer uitgebreid als u aardcollectoren wilt toepassen. Voor aardcollectoren moet voldoende plaats beschikbaar zijn.


Niet iedere aardbodem draagt de warmte even goed op de brine-leidingen over. Dat beïnvloedt de efficiëntie en maakt de dimensionering ingewikkelder. Bovendien is in vele gevallen een vergunning nodig.
 

De kosten voor de aanschaf en de installatie van een verwarmingssysteem met aardwarmtepomp zijn aanzienlijk hoger dan voor een lucht/water-warmtepomp. Dat is te wijten aan de dure werkzaamheden voor het aanbrengen van de bron.

04. Welke bouwvormen en bronnen zijn er voor aardwarmtepompen?

Om de warmte uit de aarde in uw ruimte te brengen, zijn er de volgende mogelijkheden.
 • Opstelling

  De meeste aardwarmtepompen zijn ontworpen voor binnenopstelling in de verwarmingsruimte. Enkele modellen zijn ook geschikt voor buitenopstelling. Dat bespaart plaats in de verwarmingsruimte.

 • Geothermische sondes

  Geothermische sondes reiken, afhankelijk van het warmtegeleidingsvermogen van de bodem en de behoefte aan warmte van het huis , tot wel 100 meter diep in de bodem. Sommige bodems, zoals rotsen, zijn daartoe niet geschikt. De boringen voor geothermische sondes moeten door een gespecialiseerde firma worden uitgevoerd.
   

  Omdat de aardwarmtepomp met geothermische sondes de warmte uit grotere diepte haalt, kan ook een hogere brontemperatuur worden bereikt, wat een optimaal rendement oplevert.

   

 • Aardcollectoren

  In plaats van geothermische sondes, die zeer diep in de aardbodem reiken, kunt u ook aardcollectoren toepassen. Dat zijn brine-leidingen, die de verwarmingsspecialist in lussen in de tuin legt. Ze liggen meestal op een diepte van 1,5 meter.

   

  Behalve de conventionele aardcollectoren zijn er ook vooraf gevormde modellen in de vorm van korven of ringvormige troggen. Deze vormen van collectoren zijn niet twee-, maar wel driedimensionaal en besparen dus plaats.

wolf

05. Checklist voor de aanschaf van uw nieuwe bodem/water-warmtepomp

Voor de goede werking van de brine/water-warmtepomp is het belangrijk de juiste aardbron te kiezen. Als die te klein is, dan volstaat het verwarmingsvermogen niet en de warmtepomp moet met een elektrisch verwarmingselement worden aangevuld. Een te groot gedimensioneerde bron kost daarentegen onnodig veel geld.

Deze en de volgende tips kunnen u verder helpen, voordat u uiteindelijk beslist voor deze soort warmtepomp:

Als u een installatie met sondes wilt, dan moet u daarvoor een officiële vergunning hebben, voordat u met de boringen begint.

Voor grondcollectoren is meestal geen vergunning nodig, maar in waterbeschermingsgebieden is ook daarvoor een vergunning nodig.

Let ook op het rendement van de bodem/water-warmtepomp (ook wel brine/water-warmtepomp genaamd). Door een vergelijking van de SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) kunt u zien hoe efficiënt de warmtepomp de stroom gebruikt voor warmteopwekking.

Warmtepompen behoren tot de producten die met een energie-efficiëntielabel van de Europese Unie uitgerust zijn. Bodem/water-warmtepompen moeten de beste label A+++ bereiken.

Wilt u voor uw bodem/water-warmtepomp een speciaal warmtepomp-stroomtarief hebben? Dan moet u voldoende opslagcapaciteit voor het verwarmingswater voorzien om spertijden te kunnen overbruggen.

Als u bij de modernisering van uw verwarmingsinstallatie wilt overschakelen op een warmtepomp, dan moet u behalve de voorgaande punten ook de bouwkundige voorwaarden controleren.

Warmtepompen zijn het meest efficiënt in combinatie met oppervlakteverwarmingen. Is in het huis geen vloerverwarming geïnstalleerd, dan moet u overwegen die te laten aanbrengen of alternatieve oplossingen bestuderen, zoals wandverwarmingen, plafondelementen of ruim gedimensioneerde radiatoren.

In een oud huis dat weinig of helemaal niet geïsoleerd is, is zo mogelijk een hybride verwarming van een hoogrendement-gasketel en een aardwarmtepomp zinvol.

Uw vragen over bodem/water-warmtepompen

 • Voor een eengezinswoning zijn meestal twee of drie sondes voldoende. De vereiste plaats is dus zeer klein.

 • De grootte van de grondcollector hangt af van het warmtegeleidingsvermogen van de grond. U kunt de oppervlakte van de collector echter met een eenvoudige vuistregel schatten: die moet ongeveer het dubbele zijn van de woonoppervlakte van het huis.

 • In combinatie met fotovoltaïsche panelen kunt u zelf opgewekte stroom gebruiken voor verwarming. Ook de combinatie met thermische zonne-energie is zinvol.

wolf

Onse aanbeveling: de bodem/water-warmtepomp BWS-1

De BWS-1 brine/water-warmtepomp onttrekt gratis energie uit de bodem. Dankzij hun hoog rendement het hele jaar door, zorgen ze dus voor een betrouwbare warmtevoorziening.

Meer informatie