wolf

Water/water-warmtepomp

Grondwater als warmtebron

Is er bij u voldoende grondwater in de bodem? Dan kan dat een ideale warmtebron zijn, die u met een water/water-warmtepomp kunt benutten. Lees hier wat deze vorm van verwarming inhoudt.

01. De werking van de water/water-warmtepomp

De functie van deze verwarmer is dat hij warmte onttrekt aan het grondwater onder uw huis voor verwarming. Om dat te realiseren heeft deze variant warmtepomp twee bronnen nodig:
 

  • Pompput: Uit de zogenaamde pompput zuigt het systeem grondwater aan. Uit de pompput wordt het grondwater opgepompt en naar de verdamper van de warmtepomp geleid. Hier geeft het grondwater zijn warmte aan het systeem af. Vervolgens wordt het afgekoelde water via de retourput weer naar het grondwater geleid. 
  • Retourput: Het afgekoelde grondwater stroomt in de zogenaamde retourput terug de bodem in.


Omdat dit type verwarming warmte uit het grondwater aan het verwarmingswater overdraagt, spreken experts van een water/water-warmtepomp.

02. Dit zijn de voordelen van water/water-warmtepompen

Grondwater-warmtepompen hebben enkele positieve aspecten. Dit is wat u moet weten:

wolf

Duurzaam

Klimaatneutraal verwarmen

Net als andere verwarmingssystemen met een warmtepomp, stoot een verwarming met grondwater-warmtepomp geen CO² en geen fijnstof uit. Met dit systeem investeert u dus vandaag al in een klimaatneutrale verwarming.

Zekerheid voor de toekomst

Met een water/water-warmtepomp hebt u alleen stroom nodig en maakt u zich dus onafhankelijk van olie, gas en hout. Ook als de brandstofprijzen stijgen, blijven uw verwarmingskosten laag.

wolf

Hoog vermogen

Uitstekend rendement

Net als de aardbodem heeft ook grondwater het hele jaar door een constante, hoge temperatuur. Daardoor bereiken deze warmtepompen een uitstekend rendement. Terwijl bij bodemwarmtepompen een warmteoverdracht van de aardbodem naar het brine-circuit nodig is, kan een water/water-warmtepomp de temperatuur van de energiebron direct, zonder warmteoverdracht, benutten. Dat maakt een uitstekend rendement mogelijk. Met één kilowattuur stroom levert het systeem vijf tot zes keer meer warmte.

Lage bedrijfskosten

Dankzij het uitstekende rendement zijn de kosten voor het stroomverbruik bij toepassing van een water/water-warmtepomp zeer laag.

wolf

Veelzijdig

Koelen in de zomer

In de zomer is het grondwater koel genoeg om het eenvoudig te kunnen gebruiken om uw huis te koelen.

03. Wat zijn de nadelen van het gebruik van grondwater?

Een water/water-warmtepomp heeft vele voordelen, maar er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden. Er is bijvoorbeeld niet overal voldoende grondwater beschikbaar. Dat moet vooraf door experts worden onderzocht.
 

Voor het boren en installeren van de waterwarmtepomp heb je een officiële vergunning nodig. In waterbeschermingsgebieden is deze vorm van warmtepomp bijvoorbeeld niet toegestaan. Als het grondwater een hoog ijzer- of mangaangehalte heeft, kan het circuit heel langzaam dichtslibben. Dan gaan het verwarmingsvermogen en het rendement achteruit.
 

Om een water/water-warmtepomp te installeren is alleen al wegens de boringen van de bronnen en de procedure voor de vergunning een grote investering nodig. Deze vorm van verwarming met warmtepomp is dus duurder in aanschaf dan een lucht/water-warmtepomp.

 

Door het hoge rendement van de water/water-warmtepomp hoeft u zich echter meestal geen zorgen te maken over de terugverdientijd. Als voldoende is gecontroleerd of deze vorm van verwarming geschikt is voor uw locatie, dan heeft u hiermee een moderne, efficiënte en toekomstbestendig verwarmingssysteem.

 

04. Opstelplaats van de water/water-warmtepomp

De ideale opstelplaats voor de waterwarmtepomp is de kelder of de bijkeuken, want dan zijn de afstanden tot beide bronnen klein. Dat maakt het ook makkelijker om de leidingen vorstvrij te houden. In ongunstige omstandigheden kunt u de water/water-warmtepomp als alternatief met een tussengeschakeld brine-circuit laten installeren. Dat vermindert echter het rendement.

wolf

05. Tips vóór de aanschaf van uw water/water-warmtepomp

Voor alle systemen met warmtepompen geldt dat ze alleen een optimaal rendement bereiken in combinatie met oppervlakteverwarming. Daarom wordt voor nieuwbouw ten stelligste aanbevolen om te kiezen voor vloerverwarming of voor wandverwarmingselementen. Ook in bestaande gebouwen is het ideaal als in het huis al vloerverwarming geïnstalleerd is. Anders is het nuttig om te overwegen die alsnog te laten installeren, of alternatieve oplossingen te bestuderen. Dat kunnen wandverwarmingen, plafondverwarmingen of ruim gedimensioneerde radiatoren zijn.

Met de volgende checklist ziet u hoe u de beste opbrengst kunt halen uit uw verwarming die grondwater als energiebron gebruikt:

Hoe hoger de SCOP (Seasonal Coëfficiënt of Performance) van een warmtepomp, hoe minder stroom deze verbruikt. Vergelijk het rendement van modellen op basis van de SCOP.

Warmtepompen dragen een energie-efficiëntielabel van de Europese Unie. Let op het energie-efficiëntielabel A+++ bij de keuze van water/water-warmtepompen.

Met stroom van een eigen fotovoltaïsche installatie biedt uw waterwarmtepomp u veel economisch voordeel en energetische zelfvoorziening. Warmtepompen met het label 'SG Ready' kunnen overschotten van door fotovoltaïsche panelen opgewekte stroom gericht benutten.

Voor de warmwaterbereiding is bij ieder systeem met warmtepomp een boilervat voor warm kraanwater nodig. In de meeste gevallen is het echter nuttig om ook een buffervat voor de verwarmingswarmte te voorzien.

Speciale stroomtarieven voor warmtepompen worden aangeboden door energieleveranciers, waarbij die zich het recht van spertijden voorbehouden. Met een voldoende opslagvolume kunt u die goed overbruggen.

Een combinatie van een buffer- en een boilervat biedt de mogelijkheid om warm kraanwater en verwarmingswater in één enkel vat op te slaan.

Voor bestaande gebouwen mag de isolatiestandaard niet al te laag zijn, in zulke gevallen is een hybride oplossing van een hoogrendement-gasketel samen met een warmtepomp waarschijnlijk een betere oplossing.

Uw vragen over water/water-warmtepompen

  • Om een verwarmingsvermogen van tien kilowatt te leveren, heeft een grondwater-warmtepomp een waterdebiet van ongeveer 2.000 liter grondwater per uur nodig. De vraag of de ondergrond genoeg kan leveren moet vooraf worden beantwoord door een hydrologische studie.

  • Het grondwater moet een laag zuurstofgehalte en een lage geleidbaarheid hebben, anders is er een risico op corrosie en dichtslibben van de putten.

  • In Nederland is er geen vergunning nodig, maar is er wel een meldingsplicht voor gesloten bronnen. De bronboorder verzorgt deze meldingsplicht en onderzoekt of er eventuele vergunningen nodig zijn.

wolf

Onze aanbeveling: Water/water-warmtepomp BWW-1

De BWW-1 water/water-warmtepomp onttrekt gratis energie aan de grond. Dankzij hun hoog rendement het hele jaar door, zorgen ze dus voor een betrouwbare warmtevoorziening.