wolf

Tepelné čerpadlo voda/voda

Podzemná voda ako zdroj tepla

Nachádza sa u vás v pôde dostatok podzemnej vody? Potom by to bol ideálny zdroj tepla, ktorý môžete napojiť na svoje tepelné čerpadlo voda/voda. Prečítajte si, čím je tento typ vykurovania výnimočný.

01. Funkcia tepelného čerpadla voda/voda

Funkcia tohto vykurovania spočíva v tom, že sa z podzemnej vody pod vaším domom získava teplo na vykurovanie. Aby to fungovalo, potrebuje tento variant tepelného čerpadla dve studne:

  • Nasávacia studňa/podávacia studňa: Z takzvanej nasávacej studne, tiež nazývanej podávacia studňa, sa získava podzemná voda. Jej teplo slúži na to, aby sa médium v tepelnom čerpadle ohrievalo a vyparovalo. V obvode média tepelné čerpadlo stlačením vytvára dostatočne horúcu vodu na vykurovanie.
  • Vsakovacia studňa: Ochladená podzemná voda tečie do takzvanej vsakovacej studne späť do zeme.


Keďže tento druh vykurovania prenáša teplo z podzemnej vody do vykurovacej vody, odborníci hovoria o tepelnom čerpadle voda/voda.

02. Toto sú výhody tepelných čerpadiel voda/voda

Tepelné čerpadlá na báze podzemnej vody majú niekoľko pozitívnych aspektov. Toto by ste mali vedieť:

wolf

Trvalá udržateľnosť

Klimaticky neutrálne vykurovanie

Tepelné čerpadlo na báze podzemnej vody, rovnako ako ostatné vykurovania tepelným čerpadlom, neprodukuje žiadne CO2 ani jemné čiastočky prachu. Vďaka nemu už dnes investujete do klimaticky neutrálneho vykurovania. Čítať viac

Bezpečnosť plánovania

S tepelným čerpadlom voda/voda potrebujete iba prúd a nie ste závislí od oleja, plynu a dreva. Aj keď ceny palív stúpajú, vaše náklady na vykurovanie sú naďalej nízke. Čítať viac

wolf

Silný výkon

Výnimočná efektivita

Rovnako, ako zem, aj podzemná voda celý rok poskytuje neustále vysokú teplotu. Tieto tepelné čerpadlá tak dosahujú výbornú efektivitu. Zatiaľ čo sa pri geotermálnom tepelnom čerpadle vyžaduje prechod tepla zo zeme do okruhu soľanky, tepelné čerpadlo voda/voda môže využívať priamo teplotu zdroja energie bez prechodu tepla. To umožňuje výnimočnú efektivitu tohto druhu tepelných čerpadiel: Z jednej kilowatthodiny prúdu vyrobí päť- až šesťnásobok množstva tepla. Čítať viac

Nízke prevádzkové náklady

Vďaka výnimočnej efektivite sú náklady na prúd pri prevádzke tepelného čerpadla voda/voda veľmi nízke.

03. Aké nevýhody prináša používanie podzemnej vody?

V prípade tepelného čerpadla voda/voda si užívate mnoho výhod, ale má to aj zopár nevýhod. Napríklad nie všade je k dispozícii dostatočné množstvo podzemnej vody. V prvom rade túto vec musia poriadne preskúmať odborníci.
 

Na vývrt a inštaláciu tepelného vodného čerpadla potrebujete povolenie. V chránených vodných oblastiach tento druh vodných čerpadiel napríklad nie je povolený. Ak podzemná voda obsahuje veľmi veľa železa a mangánu, môže dôjsť k tzv. zaželezneniu. V takom prípade trpí ohrevný výkon a efektivita.
 

Námaha spojená s inštaláciou tepelného čerpadla voda/voda je nákladná už len kvôli vŕtaniu studní a procesu schválenia, čo má vplyv na náklady. Preto je tento druh vykurovania tepelným čerpadlom pri zavádzaní drahší ako tepelné čerpadlo vzduch/voda alebo ako plynový kondenzačný kotol.

 

Vďaka vysokej efektivite tepelného čerpadla voda/voda sa do veľkej miery nemusíte starať o obdobie amortizácie. Pokiaľ sa vykonajú dostatočné kontroly, či je tento druh vykurovania vhodný pre danú lokalitu, máte pri sebe veľmi moderné a efektívne vykurovanie bezpečné pre budúcnosť.

 

04. Miesto inštalácie tepelného čerpadla voda/voda

Ideálnym miestom inštalácie tepelného čerpadla na báze podzemnej vody je pivnica alebo technická miestnosť v dome, pretože potom sú studne blízko. To tiež uľahčuje udržiavanie vedení bez námrazy. V nepriaznivých polohách môžete prípadne nechať tepelné čerpadlo voda/voda nainštalovať s medziokruhom soľanky. To sa však odzrkadlí na efektivite.

wolf

05. Tipy pred kúpou vášho tepelného čerpadla voda/voda

Pre každé tepelné čerpadlo platí: Iba s plošným vykurovaním dosiahne vykurovanie tepelným čerpadlom optimálnu efektivitu. Preto sa výrazne odporúča plánovanie novostavby s podlahovým vykurovaním alebo nástennými výhrevnými prvkami. Aj v starších stavbách je ideálne, keď je v dome už nainštalované podlahové vykurovanie. Inak sa vyplatí premýšľať o dodatočnom vybavení alebo alternatívach. To by mohlo byť nástenné vykurovanie, stropné prvky alebo veľké dimenzované výhrevné telesá.

V nasledujúcom zozname uvidíte, ako dostanete to najlepšie z vykurovania, ktoré ako zdroj energie využíva podzemnú vodu:

Čím vyšší je ročný výkonnostný faktor (SPF) tepelného čerpadla, tým menej prúdu spotrebuje. Efektivitu modelov porovnávajte na základe SPF.

Tepelné čerpadlá majú energetický štítok Európskej únie. Pri výbere tepelných čerpadiel voda/voda dbajte na energetický štítok A+++.

S prúdom zo solárnej energie z fotovoltického zariadenia na vhodnej streche má prevádzka vášho teplovodného čerpadla výnimočne nízke náklady a energetickú sebestačnosť. Tepelné čerpadlá so štítkom SG Ready môžu cielene využívať fotovoltický prebytočný prúd. Na prípravu teplej vody potrebuje každé vykurovanie s tepelným čerpadlom zásobník na teplú vodu. Vo väčšine prípadov je dobré zaobstarať si aj akumulačný zásobník na vykurovacie teplo.

Kombinované zásobníky poskytujú možnosť ukladať pitnú teplú vodu a vykurovaciu vodu v nádrži.

V prípade starších stavieb by izolačný štandard nemal byť úplne najhorší. Inak by asi lepším riešením bolo hybridné riešenie s plynovým kondenzačným kotlom a tepelným čerpadlom.

Vaše otázky ohľadom tepelného čerpadla voda/voda

  • Ak chcete dosiahnuť vykurovací výkon desať kilowattov, tepelné čerpadlo na podzemnú vodu potrebuje asi 2 000 litrov podzemnej vody za hodinu. To, či sa v podzemní nachádza dostatočné množstvo, musí v prvom rade povedať hydrogeologický posudok.

  • Podzemná voda by mala obsahovať málo kyslíka a mala by byť málo vodivá. Inak hrozí korózia a zaželezenie studní.

  • Povolenie tepelného čerpadla na báze podzemnej vody, má na starosti miestny odbor životného prostredia.

wolf

Naše odporúčanie: Tepelné čerpadlo BWW-1

Tepelné čerpadlo BWW-1 voda-voda získava voľnú energiu zo zeme. Vďaka svojej vysokej účinnosti počas celého roka tak zabezpečujú spoľahlivú dodávku tepla.

Zistite viac