Czego chcesz się dowiedzieć?

Zalety CGS-2R w skrócie

Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza składająca się z gazowego kotła kondensacyjnego oraz zasobnika wężownicowego o konstrukcji modułowej

Sterowane ładowanie zasobnika zapewniające najwyższą efektywność energetyczną dzięki skutecznemu wykorzystaniu wartości spalania (przyznany patent europejski)

CGS-2-20/150R umożliwia napełnienie wanny 230 l / 40°C w ciągu 10 minut; w przypadku CGS-2-14/150R uzyskuje się ok. 210 l / 40°C

Wysoki parametr wydajności NL = 1,4 lub 1,8 przy rozgrzewaniu z 10°C do 60°C

Najniższe straty cieplne dzięki zastosowaniu skutecznej izolacji termicznej – w ciągu 24 godzin wykorzystanie energii tylko 1,47 kWh

Kompaktowa konstrukcja kotła kondensacyjnego z zasobnikiem wężownicowym. Podczas instalacji możliwość łatwego podzielenia na dwa moduły 35 kg i 80 kg

Ładowanie zasobnika przez wytrzymałą wężownicę grzewczą z powierzchnią wymiennika ciepła o dużych wymiarach zapewniającą krótki czas podgrzewu

Zalety CGS-2L w skrócie

Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza składająca się z gazowego kotła kondensacyjnego z wymiennikiem ciepła ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej i zasobnikiem warstwowym o konstrukcji modułowej

„System Turbostop” powoduje w zasobniku warstwowym komfortowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej, które przewyższa parametrami podgrzewacze wody w zasobniku z wężownicą rurową o pojemności 120, 160 lub 200 l

Sterowane ładowanie zasobnika zapewniające najwyższą efektywność energetyczną dzięki skutecznemu wykorzystaniu wartości spalania (przyznany patent europejski)

CGS-2-20/160L umożliwia napełnienie wanny 230 l / 40°C w ciągu 10 minut; w przypadku CGS-2-14/120L uzyskuje się ok. 190 l / 40°C

Wysoki parametr wydajności NL = 1,3 lub 2,5 przy rozgrzewaniu z 10°C do 60°C     

Niskie straty cieplne dzięki zastosowaniu skutecznej izolacji termicznej – w ciągu 24 godzin wykorzystanie energii tylko 1,0 kWh

Kompaktowa budowa kotła kondensacyjnego z zasobnikiem warstwowym. Podczas instalacji możliwość łatwego podzielenia na dwa moduły 35 kg i 49 kg 

Dane techniczne 

Typ modelu
CGS-2 14/120L
CGS-2 20/160L
CGS-2 24/200L
CGS-2 14/150R
CGS-2 20/150R
CGS-2 24/150R
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
A
A
A
A
A
A
Klasa efektywności energetycznej przygotowania ciepłej wody użytkowej
A
A
A
A
A
A
Dane ogólne
Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C
kW
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
Znamionowa moc cieplna przy 50/30°C
kW
15,2
20,4
25,8
15,2
20,4
25,8
Znamionowe obciążenie cieplne
kW
14
19,6/23,0
24,6/28,0
14
19,6/23,0
24,6/28,0
Najmniejsza moc cieplna (modulowana)
przy 80/60°C
kW
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
przy 50/30°C
kW
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
Minimalna moc cieplna (modulowana)
kW
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
Przyłącze zasilania c.o.
G
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
Przyłącze powrotu c.o.
G
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
Przyłącze zimnej wody / cyrkulacja
G
¾″
¾″
¾″
¾″
¾″
¾″
Przyłącze zimnej wody
G
½″
½″
½″
¾″
¾″
¾″
Przyłącze gazu
R
½″
½″
½″
½″
½″
½″
Przyłącze powietrzno-spalinowe/h2>
mm
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
Wymiary
Głębokość
mm
635
635
635
635
635
635
Szerokość
mm
600
600
600
600
600
600
Wysokość
mm
1462
1462
1462
1792
1792
1792
Masa całkowita
kg
84 (35+49)
84 (35+49)
84 (35+49)
115 (35+80)
115 (35+80)
115 (35+80)
Układ powietrzno-spalinowy
Typ
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Rodzaj gazu
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
Zużycie gazu
Gaz ziemny E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
m³/h
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
Gaz ziemny LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³)
m³/h
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
Gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/m³ = 46,1 MJ/m³)
kg/h
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
Ciśnienie na przyłączu gazu
Gaz ziemny (min. maks. dopuszczalny)
mbar
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
Gaz płynny (min. maks. dopuszczalny)
mbar
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
Sprawność normatywna przy temperaturze 40/30°C (Hi/Hs)
%
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
Sprawność normatywna przy temperaturze 75/60°C (Hi/Hs)
%
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
Stopień sprawności
przy obciążeniu znamionowym przy 80/60°C (Hi/Hs)
%
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
przy obciążeniu częściowym 30% i TR 30°C (Hi/Hs)
%
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
Temperatura zasilania – ustawienie fabryczne
°C
75
75
75
75
75
75
Temperatura zasilania do
°C
90
90
90
90
90
90
maks. nadciśnienie całkowite
nar
3
3
3
3
3
3
Pompa wysokowydajna (EEI <0,23)
Natężenie tłoczenia 600 l/h (14 kW przy Δt = 20K)
mbar
550
550
550
550
550
550
Natężenie tłoczenia 860 l/h (20 kW przy Δt = 20K)
mbar
430
430
430
430
Natężenie tłoczenia 1030 l/h (24 kW przy Δt = 20K)
mbar
280
280
Maks. dopuszczalne nadciśnienie całkowite wody ciepłej
bary
10
10
10
10
10
10
Zakres temperatur CWU (regulowany)
°C
15-65
15-65
15-65
15-65
15-65
15-65
Pojemność wymiennika ciepła
l
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Pojemność nominalna zasobnika warstwowego / nominalna objętość zastępcza
l
44/100
44/120
44/140
145
145
145
Właściwy przepływ wody D przy ΔT = 30K
l/min
18,7
23,2
25,2
19,7
21,4
21,7
Moc ciągła ogrzewania wody wg normy DIN 4708
l/godz. (kW)
366 (14,6)
560 (23,1)
684 (27,8)
324 (13,6)
555 (22,6)
612 (25)
Współczynnik wydajności wg normy DIN 4708
NL
0,8
2,1
2,5
1,7
2
2,2
Moc wyjściowa wody ciepłej
l/10min
161
199
215
162
176
182
Zużycie ciepła w stanie czuwania wg normy DIN EN 12897
kWh/24 h
1
1
1
1,47
1,47
1,47
Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepła ciepłej wody użytkowej/zasobnika
Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
Całkowita pojemność naczynia przeponowego
l
10
10
10
10
10
10
Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym
bary
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmax
°C
62-45
70–50
76-50
62-45
70–50
76-50
Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmin
°C
30-25
30-25
33-27
30-25
30-25
33-27
Strumień masowy spalin
przy Qmax
g/s
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
przy Qmin
g/s
0,9
1,8
2,3
0,9
1,8
2,3
Dostępne ciśnienie tłoczenia dmuchawy
przy Qmax
Pa
125
135
180
90
90
90
przy Qmin
Pa
10
14
17
12
12
12
Grupa parametrów spalin
G52
G52
G52
G52
G52
G52
Klasa NOx
5
5
5
5
5
5
Ilość kondensatu przy temp. 50/30°C
l/h
ok. 1,4
ok. 2,0
ok. 2,4
ok. 1,4
ok. 2,0
ok. 2,4
Wartość pH kondensatu
ok. 4,0
ok. 4,0
ok. 4,0
ok. 4,0
ok. 4,0
ok. 4,0
Pobór mocy elektrycznej w trybie czuwania
W
3
3
3
3
3
3
Maksymalny pobór mocy elektrycznej
W
17-45/93
17-51/110
17-62/135
17-59/45
17-51/63
17-62/88
Stopień ochrony
IP
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
Przyłącze elektryczne / zabezpieczenie
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B

Dane techniczne 

 • CGS-2 14/120L

 • CGS-2 20/160L

 • CGS-2 24/200L

 • CGS-2 14/150R

 • CGS-2 20/150R

 • CGS-2 24/150R

  Klasa efektywności energetycznej
  Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  Klasa efektywności energetycznej przygotowania ciepłej wody użytkowej
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  Dane ogólne
  Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C (kW)
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  Znamionowa moc cieplna przy 50/30°C (kW)
  15,2
  20,4
  25,8
  15,2
  20,4
  25,8
  Znamionowe obciążenie cieplne (kW)
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  Najmniejsza moc cieplna (modulowana)
  przy 80/60°C (kW)
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  przy 50/30°C (kW)
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  Minimalna moc cieplna (modulowana) (kW)
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  Przyłącze zasilania c.o. (G)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  Przyłącze powrotu c.o. (G)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  Przyłącze zimnej wody / cyrkulacja (G)
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  Przyłącze zimnej wody (G)
  ½″
  ½″
  ½″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  Przyłącze gazu (R)
  ½″
  ½″
  ½″
  ½″
  ½″
  ½″
  Przyłącze powietrzno-spalinowe/h2> (mm)
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  Wymiary
  Głębokość (mm)
  635
  635
  635
  635
  635
  635
  Szerokość (mm)
  600
  600
  600
  600
  600
  600
  Wysokość (mm)
  1462
  1462
  1462
  1792
  1792
  1792
  Masa całkowita (kg)
  84 (35+49)
  84 (35+49)
  84 (35+49)
  115 (35+80)
  115 (35+80)
  115 (35+80)
  Układ powietrzno-spalinowy (Typ)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  Rodzaj gazu
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  Zużycie gazu
  Gaz ziemny E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) (m³/h)
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  Gaz ziemny LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) (m³/h)
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  Gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/m³ = 46,1 MJ/m³) (kg/h)
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  Ciśnienie na przyłączu gazu
  Gaz ziemny (min. maks. dopuszczalny) (mbar)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  Gaz płynny (min. maks. dopuszczalny) (mbar)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  Sprawność normatywna przy temperaturze 40/30°C (Hi/Hs) (%)
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  Sprawność normatywna przy temperaturze 75/60°C (Hi/Hs) (%)
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  Stopień sprawności
  przy obciążeniu znamionowym przy 80/60°C (Hi/Hs) (%)
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  przy obciążeniu częściowym 30% i TR 30°C (Hi/Hs) (%)
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  Temperatura zasilania – ustawienie fabryczne (°C)
  75
  75
  75
  75
  75
  75
  Temperatura zasilania do (°C)
  90
  90
  90
  90
  90
  90
  maks. nadciśnienie całkowite (nar)
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Pompa wysokowydajna (EEI <0,23)
  Natężenie tłoczenia 600 l/h (14 kW przy Δt = 20K) (mbar)
  550
  550
  550
  550
  550
  550
  Natężenie tłoczenia 860 l/h (20 kW przy Δt = 20K) (mbar)
  430
  430
  430
  430
  Natężenie tłoczenia 1030 l/h (24 kW przy Δt = 20K) (mbar)
  280
  280
  Maks. dopuszczalne nadciśnienie całkowite wody ciepłej (bary)
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  Zakres temperatur CWU (regulowany) (°C)
  15-65
  15-65
  15-65
  15-65
  15-65
  15-65
  Pojemność wymiennika ciepła (l)
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  Pojemność nominalna zasobnika warstwowego / nominalna objętość zastępcza (l)
  44/100
  44/120
  44/140
  145
  145
  145
  Właściwy przepływ wody D przy ΔT = 30K (l/min)
  18,7
  23,2
  25,2
  19,7
  21,4
  21,7
  Moc ciągła ogrzewania wody wg normy DIN 4708 (l/godz. (kW))
  366 (14,6)
  560 (23,1)
  684 (27,8)
  324 (13,6)
  555 (22,6)
  612 (25)
  Współczynnik wydajności wg normy DIN 4708 (NL)
  0,8
  2,1
  2,5
  1,7
  2
  2,2
  Moc wyjściowa wody ciepłej (l/10min)
  161
  199
  215
  162
  176
  182
  Zużycie ciepła w stanie czuwania wg normy DIN EN 12897 (kWh/24 h)
  1
  1
  1
  1,47
  1,47
  1,47
  Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepła ciepłej wody użytkowej/zasobnika
  Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
  Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
  Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
  Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
  Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
  Emaliowanie stali szlachetnej / podwójną warstwą wg DIN 4753
  Całkowita pojemność naczynia przeponowego (l)
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym (bary)
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmax (°C)
  62-45
  70–50
  76-50
  62-45
  70–50
  76-50
  Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmin (°C)
  30-25
  30-25
  33-27
  30-25
  30-25
  33-27
  Strumień masowy spalin
  przy Qmax (g/s)
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  przy Qmin (g/s)
  0,9
  1,8
  2,3
  0,9
  1,8
  2,3
  Dostępne ciśnienie tłoczenia dmuchawy
  przy Qmax (Pa)
  125
  135
  180
  90
  90
  90
  przy Qmin (Pa)
  10
  14
  17
  12
  12
  12
  Grupa parametrów spalin
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  Klasa NOx
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  Ilość kondensatu przy temp. 50/30°C (l/h)
  ok. 1,4
  ok. 2,0
  ok. 2,4
  ok. 1,4
  ok. 2,0
  ok. 2,4
  Wartość pH kondensatu
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  Pobór mocy elektrycznej w trybie czuwania (W)
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Maksymalny pobór mocy elektrycznej (W)
  17-45/93
  17-51/110
  17-62/135
  17-59/45
  17-51/63
  17-62/88
  Stopień ochrony (IP)
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  Przyłącze elektryczne / zabezpieczenie
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B

  Masz pytania?

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego urządzenia? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!