Čo sa chcete dozvedieť?

Prehľad výhod CGS-2R

Plynová kondenzačná centrála sa skladá z plynového kondenzačného kotla a nepriamo ohrievaného integrovaného zásobníka teplej vody

Riadené plnenie zásobníka pre maximálnu energetickú účinnosť vďaka efektívnemu využitiu kondenzačného tepla

S centrálou CGS-2-20/150R naplníte vaňu s objemom 230 l / 40 °C za 10 minút; s centrálou CGS-2-14/150R je to zhruba 210 l / 40 °C.

Vysoký menovitý výkon NL = 1,4 príp. 1,8 pri ohreve z 10 °C na 60 °C

Vďaka kvalitne izolovanému plášťu dochádza len k minimálnym tepelným stratám – za 24 hodín to robí iba 1,47 kWh.

Kompaktná konštrukcia – kondenzačný kotol s integrovaným ohrievačom zásobníkovej vody. Pri inštalácii sa centrála dá rozdeliť na dva moduly po 35 a 80 kg

Ohrev zásobníka zaisťuje rúrkový výmenník s veľkoryso koncipovanou plochou, ktorá zaisťuje krátku dobu ohrevu

Prehľad výhod CGS-2L

Plynová kondenzačná centrála sa skladá z plynového kondenzačného kotla a integrovaného vrstveného zásobníka teplej vody

Systém turbostopu zaisťuje pohodlný ohrev vody vo vrstvenom zásobníku teplej vody, ktorý predbehne nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody so 120, 160 alebo 200 litrami

Riadené plnenie integrovaného vrstveného zásobníka pre maximálnu energetickú účinnosť vďaka efektívnemu využitiu kondenzačnej technológie (udelený patent pre Európu)

S centrálou CGS-2-20/160L naplníte vaňu s objemom 230 l / 40 °C za 10 minút; s centrálou CGS-2-14/120L je to zhruba 190 l / 40 °C.

Vysoký menovitý výkon NL = 1,3 príp. 2,5 pri ohreve z 10 °C na 60 °C

Vďaka kvalitne izolovanému plášťu dochádza len k minimálnym tepelným stratám – za 24 hodín to robí iba 1,0 kWh.

Kompaktná konštrukcia – kondenzačný kotol s vrstveným zásobníkom teplej vody. Pri inštalácii sa centrála dá rozdeliť na dva moduly po 35 a 49 kg

Technické údaje 

Typ modelu
CGS-2 14/120L
CGS-2 20/160L
CGS-2 24/200L
CGS-2 14/150R
CGS-2 20/150R
CGS-2 24/150R
Trieda energetickej účinnosti
Trieda energetickej účinnosti vykurovania miestnosti
A
A
A
A
A
A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
A
A
A
A
A
A
Všeobecné údaje
Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C
kW
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C
kW
15,2
20,4
25,8
15,2
20,4
25,8
Menovitý tepelný príkon
kW
14
19,6/23,0
24,6/28,0
14
19,6/23,0
24,6/28,0
Min. tepelný výkon (modulačný)
pri 80/60 °C
kW
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
pri 50/30 °C
kW
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný)
kW
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
Prípojka vykurovacej vody
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka vratnej vody
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácie
G
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
Prípojka studenej vody
G
½“
½“
½“
¾“
¾“
¾“
Plynová prípojka
R
½“
½“
½“
½“
½“
½“
Prípojka potrubia prívodu vzduchu/odvodu spalín/h2>
mm
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
Rozmery
Hĺbka
mm
635
635
635
635
635
635
Šírka
mm
600
600
600
600
600
600
Výška
mm
1 462
1 462
1 462
1 792
1 792
1 792
Celková hmotnosť
kg
84 (35 + 49)
84 (35 + 49)
84 (35 + 49)
115 (35 + 80)
115 (35 + 80)
115 (35 + 80)
Vedenie vzduchu/spalín
Typ
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Kategória plynu
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
Hodnoty plynovej prípojky
Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³)
m³/h
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³)
m³/h
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³)
kg/h
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
Tlak plynovej prípojky
Zemný plyn (min-max povolené)
mbar
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
Skvapalnený plyn (min-max povolené)
mbar
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs)
%
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs)
%
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
Účinnosť
pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs)
%
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs)
%
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
Teplota prívodu nastavená výrobcom
°C
75
75
75
75
75
75
Teplota prívodu cca do
°C
90
90
90
90
90
90
Max. celkový pretlak
nar
3
3
3
3
3
3
Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K)
mbar
550
550
550
550
550
550
860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K)
mbar
430
430
430
430
1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K)
mbar
280
280
Max. povolený celkový pretlak teplej vody
bar
10
10
10
10
10
10
Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný)
°C
15 – 65
15 – 65
15 – 65
15 – 65
15 – 65
15 – 65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla
l
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Menovitý objem zásob. so špirálovým registrom/ekvivalentný objem
l
90/120
90/160
90/200
145
145
145
Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K
l/min
18,7
23,2
25,2
19,7
21,4
21,7
Trvalý výkon teplej vody podľa normy DIN 4708
l/h (kW)
366 (14,6)
560 (23,1)
684 (27,8)
324 (13,6)
555 (22,6)
612 (25)
Ukazovateľ výkonu podľa normy DIN 4708
NL
0,8
2,1
2,5
1,7
2
2,2
Výstupný výkon teplej vody
l/10 min
161
199
215
162
176
182
Pohotovostný výdaj tepla podľa normy DIN EN 12897
kWh/24 h
1
1
1
1,47
1,47
1,47
Ochrana pred koróziou tepelného výmenníka na teplú vodu/nádrže zásobníka
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
Celkový objem expanznej nádoby
l
10
10
10
10
10
10
Pretlak expanznej nádoby z výroby
bar
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax
°C
62 – 45
70 – 50
76 – 50
62 – 45
70 – 50
76 – 50
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin
°C
30 – 25
30 – 25
33 – 27
30 – 25
30 – 25
33 – 27
Hmotnostný prietok spalín
pri Qmax
g/s
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
6,2
8,8/10,7
10,9/13,0
pri Qmin
g/s
0,9
1,8
2,3
0,9
1,8
2,3
Dispozičný tlak plynového ventilátora
pri Qmax
Pa
125
135
180
90
90
90
pri Qmin
Pa
10
14
17
12
12
12
Skupina zloženia spalín
G52
G52
G52
G52
G52
G52
Trieda NOx
5
5
5
5
5
5
Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C
l/h
Cca 1,4
Cca 2,0
Cca 2,4
Cca 1,4
Cca 2,0
Cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Elektrický príkon Pohotovostný režim
W
3
3
3
3
3
3
Elektrický príkon Maximálny
W
17 – 45/93
17 – 51/110
17 – 62/135
17 – 59/45
17 – 51/63
17 – 62/88
Druh ochrany
IP
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
Elektrické pripojenie/poistka
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B

Technické údaje 

 • CGS-2 14/120L

 • CGS-2 20/160L

 • CGS-2 24/200L

 • CGS-2 14/150R

 • CGS-2 20/150R

 • CGS-2 24/150R

  Trieda energetickej účinnosti
  Trieda energetickej účinnosti vykurovania miestnosti
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
  A
  A
  A
  A
  A
  A
  Všeobecné údaje
  Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C (kW)
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C (kW)
  15,2
  20,4
  25,8
  15,2
  20,4
  25,8
  Menovitý tepelný príkon (kW)
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  Min. tepelný výkon (modulačný)
  pri 80/60 °C (kW)
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  pri 50/30 °C (kW)
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  Min. tepelný príkon (modulovaný) (kW)
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  Prípojka vykurovacej vody (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka vratnej vody (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka studenej vody/cirkulácie (G)
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Prípojka studenej vody (G)
  ½“
  ½“
  ½“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Plynová prípojka (R)
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  Prípojka potrubia prívodu vzduchu/odvodu spalín/h2> (mm)
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  Rozmery
  Hĺbka (mm)
  635
  635
  635
  635
  635
  635
  Šírka (mm)
  600
  600
  600
  600
  600
  600
  Výška (mm)
  1 462
  1 462
  1 462
  1 792
  1 792
  1 792
  Celková hmotnosť (kg)
  84 (35 + 49)
  84 (35 + 49)
  84 (35 + 49)
  115 (35 + 80)
  115 (35 + 80)
  115 (35 + 80)
  Vedenie vzduchu/spalín (Typ)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  Kategória plynu
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  Hodnoty plynovej prípojky
  Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³) (m³/h)
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³) (m³/h)
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³) (kg/h)
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  Tlak plynovej prípojky
  Zemný plyn (min-max povolené) (mbar)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  Skvapalnený plyn (min-max povolené) (mbar)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs) (%)
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs) (%)
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  Účinnosť
  pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs) (%)
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs) (%)
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  Teplota prívodu nastavená výrobcom (°C)
  75
  75
  75
  75
  75
  75
  Teplota prívodu cca do (°C)
  90
  90
  90
  90
  90
  90
  Max. celkový pretlak (nar)
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
  600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K) (mbar)
  550
  550
  550
  550
  550
  550
  860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K) (mbar)
  430
  430
  430
  430
  1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K) (mbar)
  280
  280
  Max. povolený celkový pretlak teplej vody (bar)
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný) (°C)
  15 – 65
  15 – 65
  15 – 65
  15 – 65
  15 – 65
  15 – 65
  Objem teplej vody vo výmenníku tepla (l)
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  Menovitý objem zásob. so špirálovým registrom/ekvivalentný objem (l)
  90/120
  90/160
  90/200
  145
  145
  145
  Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K (l/min)
  18,7
  23,2
  25,2
  19,7
  21,4
  21,7
  Trvalý výkon teplej vody podľa normy DIN 4708 (l/h (kW))
  366 (14,6)
  560 (23,1)
  684 (27,8)
  324 (13,6)
  555 (22,6)
  612 (25)
  Ukazovateľ výkonu podľa normy DIN 4708 (NL)
  0,8
  2,1
  2,5
  1,7
  2
  2,2
  Výstupný výkon teplej vody (l/10 min)
  161
  199
  215
  162
  176
  182
  Pohotovostný výdaj tepla podľa normy DIN EN 12897 (kWh/24 h)
  1
  1
  1
  1,47
  1,47
  1,47
  Ochrana pred koróziou tepelného výmenníka na teplú vodu/nádrže zásobníka
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Oceľ/dvojitá ochranná vrstva podľa normy DIN 4753
  Celkový objem expanznej nádoby (l)
  10
  10
  10
  10
  10
  10
  Pretlak expanznej nádoby z výroby (bar)
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax (°C)
  62 – 45
  70 – 50
  76 – 50
  62 – 45
  70 – 50
  76 – 50
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin (°C)
  30 – 25
  30 – 25
  33 – 27
  30 – 25
  30 – 25
  33 – 27
  Hmotnostný prietok spalín
  pri Qmax (g/s)
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  6,2
  8,8/10,7
  10,9/13,0
  pri Qmin (g/s)
  0,9
  1,8
  2,3
  0,9
  1,8
  2,3
  Dispozičný tlak plynového ventilátora
  pri Qmax (Pa)
  125
  135
  180
  90
  90
  90
  pri Qmin (Pa)
  10
  14
  17
  12
  12
  12
  Skupina zloženia spalín
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  Trieda NOx
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C (l/h)
  Cca 1,4
  Cca 2,0
  Cca 2,4
  Cca 1,4
  Cca 2,0
  Cca 2,4
  Hodnota pH kondenzátu
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Elektrický príkon Pohotovostný režim (W)
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  Elektrický príkon Maximálny (W)
  17 – 45/93
  17 – 51/110
  17 – 62/135
  17 – 59/45
  17 – 51/63
  17 – 62/88
  Druh ochrany (IP)
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  Elektrické pripojenie/poistka
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B