Made in Germany

Na stiahnutie - Vykurovanie

Všetko potrebné na jednom mieste.

Všetky dôležité dokumenty týkajúce sa produktov a systémov WOLF si môžete stiahnuť tu. Nájdete tu brožúry, technickú dokumentáciu, cenníky, softvér, certifikáty a mnoho ďalších podkladov. Pomáhame vám pracovať efektívnejšie.

01. Technická dokumentácia a návody

04. Certifikáty

05. Prehlásenia o zhode

06. Záručné a reklamačné podmienky, záručné listy

08. ErP štítky výrobkov a technické listy výrobkov

Tu si môžete vybrať len výrobky WOLF, ktoré spadajú pod nariadenia (EÚ) č. 811/2013 a 812/2013. Technické parametre podľa nariadení (EÚ) č. 813/2013 a 814/2013 sú uvedené v návode na inštaláciu príslušného výrobku.

 

Upozornenie:

Pre správnu inštaláciu a bezpečnú prevádzku majte vždy k dispozícii návod na obsluhu a inštaláciu všetkých vašich vykurovacích, chladiacich, vetracích, vzduchotechnických a solárnych systémov WOLF.

    Výrobok sa môže inštalovať a uvádzať do prevádzky len v krajine, pre ktorú je schválený a vydaný spoločnosťou Wolf GmbH.

    Inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí vždy vykonať autorizovaný dodávateľ!

    Pre plynové spotrebiče: inštaláciu a uvedenie do prevádzky musí vždy vykonať autorizovaná firma s príslušným oprávnením.

    Dodržiavajte upozornenia a rady týkajúce sa nebezpečenstva uvedeného v návode na obsluhu a údržbu.