wolf

Sieť veľkoobchodov

Nájdite vo svojom okolí veľkoobchody, ktoré predávajú naše výrobky WOLF.

Sieť veľkoobchodov

 • Empíria    
  Vajnorská 127/B, Bratislava    
  Tel.: 02/49108913; 15    
  Fax: 02/49108919    
  E-mail: bratislava@empiria.sk

  GIENGER spol. s r.o.
  Elektrárenská 1, Bratislava
  Tel.: 02/32111060
  Fax: 02/32111061
  E-mail: gienger.ba@gienger.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.        
  Pestovateľská 1, Bratislava        
  Tel.: 02/48207800        
  Fax: 02/48207801        
  E-mail: bratislava@ptacek.sk                  
      
  KVIP
  Púchovská 16, Bratislava
  Tel.: 02/49208632
  Fax: 02/49208630
  E-mail: bratislava@kvip.sk

  DIOS, s.r.o.
  Pezinská 54, Malacky
  Tel.: 0911 529 322, 0903 – 829 322
  E-mail: rozpoctymalacky@diossro.sk

 • GIENGER spol. s.r.o.
  Bratislavská cesta 8, Trnava        
  Tel.: 033/32 144 61
  Fax: 033/32 144 62            
  E-mail: trnava@gienger.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.
  Zlievárenská, Trnava
  Tel.: 033/2901410
  E-mail: trnava@ptacek.sk

  Empíria                
  Priemyslená 12, Piešťany        
  Tel.: 033/7970111-112                
  Fax: 033/7970119                
  E-mail: empiria@empiria.sk

  KVIP        
  Vrbovská cesta 123, Piešťany        
  Tel.: 0911106304        
  E-mail: piestany@kvip.sk         
          
  KVIP
  Ul. 29.Augusta 1646/6, Galanta
  Tel.: 0911025215
  E-mail: galanta@kvip.sk

 • Empíria Express    
  Novozámocká 222, Nitra     
  Tel.: 037/2866711-712     
  Fax: 037/2866719     
  E-mail: expressnr@empiria.sk      
      
  GIENGER spol. s r.o.    
  Rastislavova 4, Nitra    
  Tel.:037/7411303-304    
  Fax: 037/7411305    
  E-mail: gienger.ni@gienger.sk    

  KVIP    
  Mostná 13 (Remeselnícke Centrum, Areál bývalej Ferenitky), Nitra
  Tel.: 037/7729447    
  Fax: 037/7729448    
  E-mail: nitra@kvip.sk     
      
  GIENGER spol. s r.o.
  Dvorská cesta 23, Nové Zámky
  Tel.: 035/3214412
  Fax: 035/3214413
  E-mail: novezamky@gienger.sk

  KVIP
  Ku Bratke 11, Levice
  Tel.: 0911025217
  E-mail: levice@kvip.sk

 • Empíria    
  Sedličná 3057, Trenčianske Stankovce    
  Tel.: 032/2851631    
  Fax: 032/2851619    
  E-mail: trencin@empiria.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.    
  Kukučínová 718, Trenčín    
  Tel.: 032/7481911    
  Fax: 032/7481912    
  E-mail: trencin@ptacek.sk

  KVIP    
  Ľudovíta Stárka 16, Trenčín
  Tel.: 0911793062    
  E-mail: trencin@kvip.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.
  Podjazdová 12, Prievidza
  Tel.: 046/5198512
  E-mail: prievidza@ptacek.sk
      
  Empíria
  Severná 2423/29, Prievidza
  Tel.: 046/5155 310
  Fax: 046/5155 319
  E-mail: prievidza@empiria.sk

  KVIP
  Turá Lúka 240, Myjava
  Tel.: 034/6216069; 034/6541140
  Fax: 034/6541139
  E-mail: turaluka@kvip.sk

 • Empíria ZA
  M. R. Štefánika 97, Žilina    
  Tel.: 041/2866813-14    
  Fax: 041/2866819    
  Email: zilina@empiria.sk     

  KVIP
  Štrková 4, Žilina
  Tel.: 041/7003137-8
  Fax: 041/7003139
  Email: zilina@kvip.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.    
  K Cintorínu 51/97, Žilina    
  Tel.: 041/7074811    
  Fax: 041/7074810    
  Email: zilina@ptacek.sk      
      
  Ptáček-veľkoobchod, a.s.
  Sučianska cesta 29, Martin
  Tel.: 043/4223220
  Fax: 043/4134137
  Email: martin@ptacek.sk

  GIENGER spol. s r.o.    
  Kukučínová 1336, Kysucké Nové Mesto    
  Tel.: 041/422070-071    
  Fax: 041/42220073    
  Email: gienger.knm@gienger.sk     

 • Empíria  BB
  Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica    
  Tel.: 048/3260731    
  Fax: 048/32607190    
  E-mail: b.bystrica@empiria.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.    
  Zvolenská cesta 25 /areál Primazdroj/, Banská Bystrica
  Tel.: 048/4726411,12,15    
  Fax: 048/4726410    
  E-mail: bbystrica@ptacek.sk

  KVIP    
  Zvolenská cesta 17, Banská Bystrica    
  Tel.: 048/4163084    
  Fax: 048/4164970    
  E-mail: bystrica@kvip.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.
  Lučenecká cesta 8398, Zvolen
  Tel.: 045/5552511,12,16
  Fax: 045/5552515
  E-mail: zvolen@ptacek.sk
      
  KVIP
  Priemyselná 2, Žiar nad Hronom
  Tel.: 0911037451
  E-mail: ziarnadhronom@kvip.sk

 • Empíria PP
  Teplická ulica 4902, Poprad    
  Tel.: 052/3213514    
  Fax: 052/3213519    
  E-mail: poprad@empiria.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.
  Partizánská 1849, Poprad
  Tel.: 052/4314211,20,23
  Fax: 052/4314226
  E-mail: poprad@ptacek.sk

  Aquatherm
  Donská 1, Poprad
  Tel.: 052/7880323
  Fax: 052/7883353
  E-mail: aquatherm@aquatherm.sk    

  Empíria PO
  Budovateľská 34/D, Prešov
  Tel.: 051/7562 951 - 953
  Fax: 051/7562 980
  E-mail: presov@empiria.sk

  Gienger Granit, s.r.o.    
  Jilemnického 3, Prešov    
  Tel.: 051/7715487    
  Fax: 051/7495202    
  E-mail: presov@granitpresov.sk     
      
  KVIP    
  Bardejovská 27 (budova Allmedie), Prešov - Ľubotice    
  Tel.: 0911713555
  E-mail: presov@kvip.sk

 • Empíria KE
  Prešovská cesta 77, Košice     
  Tel.: 055/3210313    
  Fax: 055/3210319    
  E-mail: kosice@empiria.sk     
      
  Gienger Granit, s.r.o.
  Rampová 6, Košice
  Tel.: 055/7996003-4
  Fax: 055/7996005
  E-mail: kosice@granitpresov.sk

  Ptáček-veľkoobchod, a.s.    
  Prešovská cesta 4, Košice    
  Tel.: 055/6005011    
  E-mail: kosice@ptacek.sk

  KVIP
  Južná Trieda 74 (areál Pozemných stavieb), Košice
  Tel.: 055/7291051
  E-mail: kosice@kvip.sk

Podpora odborných partnerov v oblasti vykurovacej techniky od spoločnosti WOLF

Zistite viac o našich službách pre vykurovacie systémy WOLF, ako sú kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá alebo náš solárny systém, ako aj všetky regulačné systémy. Odborní partneri dostanú podporu spoločnosti WOLF aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo osobne.

Kontaktný formulár