Nota prawna

Wolf Technika-Grzewcza sp. z o.o. 

Sokołów ul.
Sokołowska 36
05-806 Komorów k. Warszawy
Tel.: 22 720 69 01
Fax.: 22 720 69 02
eMail: wolf(at)wolf-polska.pl

 

WOLF GmbH Germany
Skrytka pocztowa 1380
Industriestraße 1
D-84048 Mainburg
Tel. +49 (0) 8751 74-0
Fax +49 (0) 8751 74-1600
Web: www.wolf.eu

 

Dane rejestrowe:

NIP:
532-12-04-944

REGON:
012215412

KRS:
00000089985, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Dyrektor Generalny Członek Zarządu:
Grzegorz Taisner

Prokurenci:

Paweł Gębal

 

Firma Wolf jest przedsiębiorstwem grupy

Ariston Holding N.V.

 

Utylizacja

Numer rejestracyjny ZSEE: DE 82558211

Numer rejestracyjny prawa opakowaniowego: DE 487979999015391

 

Platforma OS
Platformę tę stworzyła Unia Europejska, żeby pomóc niezadowolonym klientom. W przypadku reklamacji dotyczących towarów i usług, kupowanych przez internet, można za pośrednictwem neutralnego organu rozstrzygającego ec.europa.eu/consumers/odr uzyskać pozasądowe rozwiązanie sporu.

 

Informacje na temat procedur rozstrzygania sporów
My, firma WOLF GmbH, nie będziemy uczestniczyć w postępowaniu rozjemczym przed konsumenckim organem mediacyjnym w rozumieniu niemieckiej Ustawy o alternatywnych sposobach zażegnywania sporów z udziałem konsumentów VSBG i nie jesteśmy do tego zobowiązani.

 

Znaki firmowe
Znaki firmowe na stronie internetowej są chronione na rzecz Wolf GmbH. Dotyczy to zwłaszcza znaku graficznego Wolf.

 

Odpowiedzialność
Zapewniamy, że przygotowaliśmy niniejszą stronę internetową z największą możliwą starannością. Mimo tego nie możemy zagwarantować braku błędów oraz dostatecznej dokładności publikowanych informacji. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania ze strony internetowej, o ile nie są one spowodowane zamierzonym działaniem albo rażących zaniedbaniem.

 

Odnośniki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych nie obejmuje jednak innych oferentów. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie postanowień dotyczących ochrony danych osobowych przez innych dostawców. Nie ponosimy też odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność zawartych tam informacji.

 

Ustawa o równym traktowaniu (AGG)
Stosowana na naszej stronie internetowej forma męska obwiązuje oczywiście również dla płci żeńskiej. Z użycia formy żeńskiej zrezygnowano jedynie ze względu na zapewnienie lepszej czytelności tekstu. Należy ją potraktować jako neutralną płciowo i niewartościującą.

Strony Wolf opracowano z największą możliwą starannością. Mimo tego firma Wolf GmbH nie może gwarantować braku błędów i dokładności informacji.

Firma Wolf nie ponosi odpowiedzialności za szkody, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania Wolf. Firma Wolf zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych wedle własnej oceny i bez uprzedzenia.

Strony Wolf zawierają odnośniki do innych stron. Firma Wolf nie odpowiada za strategię ochrony danych oraz treść takich stron.

Niniejsza nota prawna obowiązuje dodatkowo dla następujących stron Wolf GmbH, które odsyłają do tej witryny:

 

Kodeks etyki
W Ariston Group jesteśmy dumni z przestrzegania i prowadzenia naszej działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Wierzymy, że ważne jest, aby postępować właściwie, aby chronić naszą reputację, zapewnić nasz długoterminowy rozwój i tworzyć wartość dla wszystkich naszych interesariuszy. Nasz Kodeks etyczny służy jako praktyczny przewodnik wspierający nasze podstawowe wartości i etyczne decyzje dla nas i wszystkich, którzy pracują w naszym imieniu. Nasz Kodeks Etyki można pobrać tutaj


System zgłaszania nieprawidłowości 
Przywiązujemy dużą wagę do zgodności z przepisami prawa, regulacjami i politykami wewnętrznymi. Uważamy, że ważne jest, aby postępować zgodnie z prawem i uczciwie, aby chronić naszą firmę, naszych pracowników i naszych partnerów biznesowych. Jeśli posiadasz konkretne dowody możliwego niewłaściwego postępowania, możesz w dowolnym momencie przesłać zgłoszenie za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości.  do formularza

Cześć!

Jak możemy Ci pomóc?