Hochwasserhilfe - Handschlag

Gwarancja

5 LAT GWARANCJI

I niczym się nie martw

5 LAT GWARANCJI

Inwestycja w wysokiej jakości instalacje domowe winna być także połączona z gwarancją wieloletniej, bezproblemowej pracy. Zapoznaj się z warunkami skorzystania z 5 letniej gwarancji systemowej.

Systemy Wolf to doskonale dobrane urządzenia najwyższej jakości, które jako całość tworzą niezawodne układy grzewcze czy wentylacyjne. Odpowiednio dobrane komponenty systemu gwarantują najwyższą efektywność, a zarazem wysoką oszczędność. Dlatego frma Wolf udziela na swoje systemy 5 letniej gwarancji, mając pewność doskonałości oferowanego rozwiązania. Aby z niej skorzystać, muszą być spełnione następujące warunki:

  • zakupienie całego systemu urządzeń grzewczych kotłowni produkcji Wolf GmbH (kocioł, zasobnik c.w.u., automatyka, akcesoria powietrzno-spalinowe, hydrauliczne, kolektory słoneczne, itp.) u dystrybutora, instalatora lub innego partnera z autoryzacją Wolf.
  • wykonanie bezpłatnego uruchomienia urządzeń poprzez Wolf Serwis Firmowy.
  • coroczny odpłatny obowiązkowy przegląd konserwacyjny w okresie trwania gwarancji wykonany przez Wolf Serwis Firmowy, wydłużający gwarancję maksymalnie do 5 lat.

Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia wynikających z wad produkcyjnych lub konstrukcyjnych. Termin usunięcia usterki ustalony zostanie pomiędzy Wolf Serwis Firmowy, a uprawnionym z tytułu gwarancji.

Warunkiem uzyskania świadczeń gwarancyjnych jest:

a) pisemne zgłoszenie usterki w terminie do 48 godzin od jej wystąpienia,

b) okazanie poprawnie i całkowicie wypełnionej karty gwarancyjnej,

c) terminowe wykonanie przeglądów serwisowych, potwierdzonych pieczątką wbitą w polu „Daty przeglądów serwisowych, pieczątka i podpis WSF” w karcie gwarancyjnej urządzenia stanowiące dowód przedłużenia opieki gwarancyjnej na kolejny rok,

d) używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi.

Wyjątkiem od gwarancji są części, które muszą być wymieniane w trakcie corocznej konserwacji (np. elektrody, uszczelki), jak i zniszczenia, utrata lub uszkodzenie urządzenia niewynikające z wady produkcyjnej lub konstrukcyjnej, np. wpływ czynników zewnętrznych - mróz, uszkodzenie przesyłki, nieprawidłowe przechowywanie, niewłaściwa eksploatacja, siły przyrody.

Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dostępnej z urządzeniem WOLF. 

 
5 lat gwarancji

SYSTEM GWARANCYJNY WOLF - SCHEMAT

Schemat systemu gwarancyjnego WOLF

Cześć!

Jak możemy Ci pomóc?