Czego chcesz się dowiedzieć?

Zalety w skrócie

Gazowe urządzenia grzewcze, zamknięta komora spalania, praca niezależna i zależna od powietrza w pomieszczeniu

Wysoka sprawność normatywna do 110% (Hi) / 99% (Hs) pozwala na maksymalne wykorzystanie energii cieplnej

Możliwość kaskady do 120 kW:

Możliwość pracy w układzie hybrydowym z pompami ciepła WOLF

Wydajna technologia spalania dzięki dostosowywanej do gazu samokalibrującej regulacji spalania z samoczynnym dopasowaniem do jakości gazu

Palnik mieszaniny wstępnej do gazu ziemnego E, LL i gazu płynnego, płynnie modulowana moc cieplna od 1,8 kW

Standardowo wbudowane naczynie wzbiorcze, modulacyjna pompa wysokowydajna (EEI ≤0,20) oraz zawór 3-drożny

Samoczynne przełączanie na zasilanie gazem innego typu bez konieczności przezbrajania lub zmiany ustawień

Automatyczne ustawianie CO2 przez samokalibrującą regulację powietrza spalania zapewnia bardzo niską emisję substancji szkodliwych

Optymalne wykorzystanie wartości spalania przez sterowanie zakresem bez zaworu przelewowego, nie jest wymagane podniesienie powrotu

Możliwość konserwacji wymiennika ciepła wody grzewczej pod ciśnieniem instalacji po wychyleniu bez spuszczania wody grzewczej

Wymiennik ciepła wyposażony w powłokę Wolf „ALUPro”

Możliwość integracji z systemami domu inteligentnego dzięki WOLF Link home

System regulacji WOLF WRS-2 z możliwością ustawiania i regulacji przez smartfona lub komputer

Szybki montaż, prosta obsługa oraz konserwacja dzięki zagwarantowaniu wygodnego dostępu do wszystkich elementów

Dane techniczne

CGB-2(K)
Typ modelu
CGB-2-14
CGB-2-20
CGB-2-24
CGB-2 K-20
CGB-2 K-24
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
A
A
A
A
A
Klasa efektywności energetycznej przygotowania ciepłej wody użytkowej
A
A
Dane ogólne
Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C
kW
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
18,9/22,2
23,8/27,1
Znamionowa moc cieplna przy 50/30°C
kW
15,2
20,4
25,8
20,4
25,8
Znamionowe obciążenie cieplne
kW
14
19,6/23,0
24,6/28,0
19,6/23,0
24,6/28,0
Najmniejsza moc cieplna (modulowana)
przy 80/60°C
kW
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
3,8/6,8
4,8/6,8
przy 50/30°C
kW
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
4,4/7,4
5,6/7,4
Minimalna moc cieplna (modulowana)
kW
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
3,9/6,9
4,9/6,9
Przyłącze zasilania c.o.
G
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
Przyłącze powrotu c.o.
G
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
¾″ (DN20)
Przyłącze zimnej wody / cyrkulacja
G
¾″
¾″
¾″
¾″
¾″
Przyłącze zimnej wody
G
¾″
¾″
¾″
¾″
¾″
Przyłącze gazu
R
½″
½″
½″
½″
½″
Przyłącze powietrzno-spalinowe
mm
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
Wymiary
Głębokość
mm
378
378
378
378
378
Szerokość
mm
440
440
440
440
440
Wysokość
mm
790
790
790
790
790
Masa całkowita
kg
33
33
33
33
33
Układ powietrzno-spalinowy
Typ
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Rodzaj gazu
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
Zużycie gazu
Gaz ziemny E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
m³/h
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
2,06/2,42
2,52/2,95
Gaz ziemny LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³)
m³/h
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
2,28/2,67
2,79/3,25
Gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/m³ = 46,1 MJ/m³)
kg/h
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
1,53/1,80
1,87/2,19
Ciśnienie na przyłączu gazu
Gaz ziemny (min. maks. dopuszczalny)
mbar
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
20(17-25)
Gaz płynny (min. maks. dopuszczalny)
mbar
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
50(42,5-57,5)
Sprawność normatywna przy temperaturze 40/30°C (Hi/Hs)
%
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
Sprawność normatywna przy temperaturze 75/60°C (Hi/Hs)
%
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
Stopień sprawności
przy obciążeniu znamionowym przy 80/60°C (Hi/Hs)
%
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
przy obciążeniu częściowym 30% i TR 30°C (Hi/Hs)
%
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
Temperatura zasilania – ustawienie fabryczne
°C
75
75
75
75
75
Temperatura zasilania do
°C
90
90
90
90
90
maks. nadciśnienie całkowite
bary
3
3
3
3
3
Pompa wysokowydajna (EEI <0,23)
Natężenie tłoczenia 600 l/h (14 kW przy Δt = 20K)
mbar
550
550
550
550
550
Natężenie tłoczenia 860 l/h (20 kW przy Δt = 20K)
mbar
430
430
430
430
Natężenie tłoczenia 1030 l/h (24 kW przy Δt = 20K)
mbar
280
280
Wydajność ciepłej wody
l/min
2,0-6,5
2,0-8,0
Min. ciśnienie przepływu w instalacji wg EN 625
bary
0,4
0,65
Właściwy przepływ wody D przy ΔT = 30K
l/min
10,3
13
Maks. dopuszczalne nadciśnienie całkowite wody ciepłej
bary
10
10
Zakres temperatur CWU (regulowany)
°C
45-65
45-65
Pojemność wymiennika ciepła
l
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Całkowita pojemność naczynia przeponowego
l
10
10
10
10
10
Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym
bary
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmax
°C
62-45
70–50
76-50
70–50
76-50
Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmin
°C
30-25
30-25
33-27
30-25
33-27
Dostępne ciśnienie tłoczenia dmuchawy
przy Qmax
Pa
125
135
180
135
180
przy Qmin
Pa
10
14
17
17
14
Grupa parametrów spalin
G52
G52
G52
G52
G52
Klasa NOx
5
5
5
5
5
Ilość kondensatu przy temp. 50/30°C
l/h
ok. 1,4
ok. 2,0
ok. 2,4
ok. 2,0
ok. 2,4
Wartość pH kondensatu
ok. 4,0
ok. 4,0
ok. 4,0
ok. 4,0
ok. 4,0
Pobór mocy elektrycznej w trybie czuwania
W
3
3
3
3
3
Maksymalny pobór mocy elektrycznej
W
17-45/59
17-51/63
17-62/88
17-51/63
17-62/88
Stopień ochrony
IP
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
Przyłącze elektryczne / zabezpieczenie
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B
230 V / 50 Hz / 16A/B

Dane techniczne

CGB-2(K)
 • CGB-2-14

 • CGB-2-20

 • CGB-2-24

 • CGB-2 K-20

 • CGB-2 K-24

  Klasa efektywności energetycznej
  Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
  A
  A
  A
  A
  A
  Klasa efektywności energetycznej przygotowania ciepłej wody użytkowej
  A
  A
  Dane ogólne
  Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C (kW)
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  Znamionowa moc cieplna przy 50/30°C (kW)
  15,2
  20,4
  25,8
  20,4
  25,8
  Znamionowe obciążenie cieplne (kW)
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  Najmniejsza moc cieplna (modulowana)
  przy 80/60°C (kW)
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  przy 50/30°C (kW)
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  Minimalna moc cieplna (modulowana) (kW)
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  Przyłącze zasilania c.o. (G)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  Przyłącze powrotu c.o. (G)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  ¾″ (DN20)
  Przyłącze zimnej wody / cyrkulacja (G)
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  Przyłącze zimnej wody (G)
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  ¾″
  Przyłącze gazu (R)
  ½″
  ½″
  ½″
  ½″
  ½″
  Przyłącze powietrzno-spalinowe (mm)
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  Wymiary
  Głębokość (mm)
  378
  378
  378
  378
  378
  Szerokość (mm)
  440
  440
  440
  440
  440
  Wysokość (mm)
  790
  790
  790
  790
  790
  Masa całkowita (kg)
  33
  33
  33
  33
  33
  Układ powietrzno-spalinowy (Typ)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  Rodzaj gazu
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  Zużycie gazu
  Gaz ziemny E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) (m³/h)
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  Gaz ziemny LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) (m³/h)
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  Gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/m³ = 46,1 MJ/m³) (kg/h)
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  Ciśnienie na przyłączu gazu
  Gaz ziemny (min. maks. dopuszczalny) (mbar)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  20(17-25)
  Gaz płynny (min. maks. dopuszczalny) (mbar)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  50(42,5-57,5)
  Sprawność normatywna przy temperaturze 40/30°C (Hi/Hs) (%)
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  Sprawność normatywna przy temperaturze 75/60°C (Hi/Hs) (%)
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  Stopień sprawności
  przy obciążeniu znamionowym przy 80/60°C (Hi/Hs) (%)
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  przy obciążeniu częściowym 30% i TR 30°C (Hi/Hs) (%)
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  Temperatura zasilania – ustawienie fabryczne (°C)
  75
  75
  75
  75
  75
  Temperatura zasilania do (°C)
  90
  90
  90
  90
  90
  maks. nadciśnienie całkowite (bary)
  3
  3
  3
  3
  3
  Pompa wysokowydajna (EEI <0,23)
  Natężenie tłoczenia 600 l/h (14 kW przy Δt = 20K) (mbar)
  550
  550
  550
  550
  550
  Natężenie tłoczenia 860 l/h (20 kW przy Δt = 20K) (mbar)
  430
  430
  430
  430
  Natężenie tłoczenia 1030 l/h (24 kW przy Δt = 20K) (mbar)
  280
  280
  Wydajność ciepłej wody (l/min)
  2,0-6,5
  2,0-8,0
  Min. ciśnienie przepływu w instalacji wg EN 625 (bary)
  0,4
  0,65
  Właściwy przepływ wody D przy ΔT = 30K (l/min)
  10,3
  13
  Maks. dopuszczalne nadciśnienie całkowite wody ciepłej (bary)
  10
  10
  Zakres temperatur CWU (regulowany) (°C)
  45-65
  45-65
  Pojemność wymiennika ciepła (l)
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  Całkowita pojemność naczynia przeponowego (l)
  10
  10
  10
  10
  10
  Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym (bary)
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  0,75–0,95
  Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmax (°C)
  62-45
  70–50
  76-50
  70–50
  76-50
  Temperatura spalin 80/60–50/30 dla Qmin (°C)
  30-25
  30-25
  33-27
  30-25
  33-27
  Dostępne ciśnienie tłoczenia dmuchawy
  przy Qmax (Pa)
  125
  135
  180
  135
  180
  przy Qmin (Pa)
  10
  14
  17
  17
  14
  Grupa parametrów spalin
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  Klasa NOx
  5
  5
  5
  5
  5
  Ilość kondensatu przy temp. 50/30°C (l/h)
  ok. 1,4
  ok. 2,0
  ok. 2,4
  ok. 2,0
  ok. 2,4
  Wartość pH kondensatu
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  ok. 4,0
  Pobór mocy elektrycznej w trybie czuwania (W)
  3
  3
  3
  3
  3
  Maksymalny pobór mocy elektrycznej (W)
  17-45/59
  17-51/63
  17-62/88
  17-51/63
  17-62/88
  Stopień ochrony (IP)
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  Przyłącze elektryczne / zabezpieczenie
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B
  230 V / 50 Hz / 16A/B

  Masz pytania?

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego urządzenia? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

  Przejdź na stronę