Čo sa chcete dozvedieť?

Prehľad výhod

Plynové kondenzačné kotly s uzavretou spaľovacou komorou, na prevádzku s alebo bez odberu vzduchu z miestnosti

Vysoká štandardná účinnosť až do 110 % (Hi) / 99 % (Hs) na minimalizáciu spotreby plynu

Kombinovateľné do 120 KW

Vhodné na použitie v hybridných systémoch s tepelnými čerpadlami WOLF

Účinná technológia spaľovania vďaka adaptívnej, autokalibračnej regulácii spaľovania s automatickým nastavením podľa kvality plynu

Horák na vopred pripravenú zmes zemného plynu E, LL a skvapalneného plynu, plynová modulácia tepelného výkonu od 1,8 kW

Dodávané z výroby s integrovanou expanznou nádobou, modulárnym energeticky úsporným čerpadlom (EEI ≤ 0,20) a trojcestným ventilom

Automatické nastavenie CO2 prostredníctvom samokalibračnej regulácie spaľovacieho vzduchu na minimalizáciu emisií znečisťujúcich látok

Optimálne využitie výhrevnosti vďaka regulácii rozptylu bez poistného ventilu, bez potreby zvyšovania teploty vratnej vody

Počas údržby je možné dostať sa k výmenníku vykurovacej vody pod tlakom v jednotke bez toho, aby bolo potrebné vypúšťať vodu.

Povrchovo upravený výmenník teplej vody WOLF "ALUPro"

Pomocou integrovateľného systému WOLF Link home je podporovaný systém inteligentnej domácnosti

Riadiaci systém WOLF WRS-2 možno nastaviť a ovládať prostredníctvom smartfónu alebo počítača

Rýchla inštalácia, jednoduchá obsluha a údržba s pohodlným prístupom ku všetkým komponentom

Technické údaje

CGB-2(K)
Typ modelu
CGB-2-14
CGB-2-20
CGB-2-24
CGB-2 K-20
CGB-2 K-24
Trieda energetickej účinnosti
Trieda energetickej účinnosti pre prípravu teplej vody
A
A
A
A
A
Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
A
A
Všeobecné údaje
Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C
kW
13,5
18,9/22,2
23,8/27,1
18,9/22,2
23,8/27,1
Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C
kW
15,2
20,4
25,8
20,4
25,8
Menovitý tepelný príkon
kW
14
19,6/23,0
24,6/28,0
19,6/23,0
24,6/28,0
Min. tepelný výkon (modulačný)
pri 80/60 °C
kW
1,8/4,6
3,8/6,8
4,8/6,8
3,8/6,8
4,8/6,8
pri 50/30 °C
kW
2,1/5,4
4,4/7,4
5,6/7,4
4,4/7,4
5,6/7,4
Min. tepelný príkon (modulovaný)
kW
1,9/4,9
3,9/6,9
4,9/6,9
3,9/6,9
4,9/6,9
Prípojka vykurovacej vody
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka vratnej vody
G
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
¾“ (DN20)
Prípojka studenej vody/cirkulácie
G
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
Prípojka studenej vody
G
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
Plynová prípojka
R
½“
½“
½“
½“
½“
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín
mm
60/100
60/100
60/100
60/100
60/100
Rozmery
Hĺbka
mm
378
378
378
378
378
Šírka
mm
440
440
440
440
440
Výška
mm
790
790
790
790
790
Celková hmotnosť
kg
33
33
33
33
33
Vedenie vzduchu/spalín
Typ
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
Kategória plynu
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
II2N3P
Hodnoty plynovej prípojky
Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³)
m³/h
1,44
2,06/2,42
2,52/2,95
2,06/2,42
2,52/2,95
Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³)
m³/h
1,59
2,28/2,67
2,79/3,25
2,28/2,67
2,79/3,25
Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³)
kg/h
1,07
1,53/1,80
1,87/2,19
1,53/1,80
1,87/2,19
Tlak plynovej prípojky
Zemný plyn (min-max povolené)
mbar
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
20 (17 – 25)
Skvapalnený plyn (min-max povolené)
mbar
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
50 (42,5 – 57,5)
Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs)
%
110/99
110/99
110/99
110/99
110/99
Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs)
%
107/96
107/96
107/96
107/96
107/96
Účinnosť
pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs)
%
98/88
98/88
98/88
98/88
98/88
pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs)
%
108/97
108/97
108/97
108/97
108/97
Teplota prívodu nastavená výrobcom
°C
75
75
75
75
75
Teplota prívodu cca do
°C
90
90
90
90
90
Max. celkový pretlak
bar
3
3
3
3
3
Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K)
mbar
550
550
550
550
550
860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K)
mbar
430
430
430
430
1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K)
mbar
280
280
Prietok ohriatej pitnej vody
l/min
2,0 – 6,5
2,0 – 8,0
Min. tlak pri prietoku podľa EN 625
bar
0,4
0,65
Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K
l/min
10,3
13
Max. povolený celkový pretlak teplej vody
bar
10
10
Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný)
°C
45 – 65
45 – 65
Objem teplej vody vo výmenníku tepla
l
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Celkový objem expanznej nádoby
l
10
10
10
10
10
Pretlak expanznej nádoby z výroby
bar
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
0,75 – 0,95
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax
°C
62 – 45
70 – 50
76 – 50
70 – 50
76 – 50
Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin
°C
30 – 25
30 – 25
33 – 27
30 – 25
33 – 27
Dispozičný tlak plynového ventilátora
pri Qmax
Pa
125
135
180
135
180
pri Qmin
Pa
10
14
17
17
14
Skupina zloženia spalín
G52
G52
G52
G52
G52
Trieda NOx
6
6
6
6
6
Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C
l/h
Cca 1,4
Cca 2,0
Cca 2,4
Cca 2,0
Cca 2,4
Hodnota pH kondenzátu
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Cca 4,0
Elektrický príkon Pohotovostný režim
W
3
3
3
3
3
Elektrický príkon Maximálny
W
17 – 45/59
17 – 51/63
17 – 62/88
17 – 51/63
17 – 62/88
Druh ochrany
IP
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
IPX4D
Elektrické pripojenie/poistka
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B
230 V/50 Hz/16 A/B

Technické údaje

CGB-2(K)
 • CGB-2-14

 • CGB-2-20

 • CGB-2-24

 • CGB-2 K-20

 • CGB-2 K-24

  Trieda energetickej účinnosti
  Trieda energetickej účinnosti pre prípravu teplej vody
  A
  A
  A
  A
  A
  Trieda energetickej účinnosti ohrevu teplej vody
  A
  A
  Všeobecné údaje
  Menovitý tepelný výkon pri 80/60 °C (kW)
  13,5
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  18,9/22,2
  23,8/27,1
  Menovitý tepelný výkon pri 50/30 °C (kW)
  15,2
  20,4
  25,8
  20,4
  25,8
  Menovitý tepelný príkon (kW)
  14
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  19,6/23,0
  24,6/28,0
  Min. tepelný výkon (modulačný)
  pri 80/60 °C (kW)
  1,8/4,6
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  3,8/6,8
  4,8/6,8
  pri 50/30 °C (kW)
  2,1/5,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  4,4/7,4
  5,6/7,4
  Min. tepelný príkon (modulovaný) (kW)
  1,9/4,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  3,9/6,9
  4,9/6,9
  Prípojka vykurovacej vody (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka vratnej vody (G)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  ¾“ (DN20)
  Prípojka studenej vody/cirkulácie (G)
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Prípojka studenej vody (G)
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  ¾“
  Plynová prípojka (R)
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  ½“
  Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín (mm)
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  60/100
  Rozmery
  Hĺbka (mm)
  378
  378
  378
  378
  378
  Šírka (mm)
  440
  440
  440
  440
  440
  Výška (mm)
  790
  790
  790
  790
  790
  Celková hmotnosť (kg)
  33
  33
  33
  33
  33
  Vedenie vzduchu/spalín (Typ)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x)
  Kategória plynu
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  II2N3P
  Hodnoty plynovej prípojky
  Zemný plyn E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³) (m³/h)
  1,44
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  2,06/2,42
  2,52/2,95
  Zemný plyn LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³) (m³/h)
  1,59
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  2,28/2,67
  2,79/3,25
  Skvapalnený plyn P (Hi=12,8 kWh/m³=46,1 MJ/m³) (kg/h)
  1,07
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  1,53/1,80
  1,87/2,19
  Tlak plynovej prípojky
  Zemný plyn (min-max povolené) (mbar)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  20 (17 – 25)
  Skvapalnený plyn (min-max povolené) (mbar)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  50 (42,5 – 57,5)
  Stupeň využitia normy pri 40/30 °C (Hi/Hs) (%)
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  110/99
  Stupeň využitia normy pri 75/60 °C (Hi/Hs) (%)
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  107/96
  Účinnosť
  pri nominálnom výkone pri 80/60 °C (Hi/Hs) (%)
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  98/88
  pri čiast. výkone 30 % a tepl. spiatočky 30 °C (Hi/Hs) (%)
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  108/97
  Teplota prívodu nastavená výrobcom (°C)
  75
  75
  75
  75
  75
  Teplota prívodu cca do (°C)
  90
  90
  90
  90
  90
  Max. celkový pretlak (bar)
  3
  3
  3
  3
  3
  Úsporné čerpadlo (EEI < 0,23)
  600 l/h dopravné množstvo (14 kw pri Δt=20K) (mbar)
  550
  550
  550
  550
  550
  860 l/h dopravné množstvo (20 kW pri Δt=20K) (mbar)
  430
  430
  430
  430
  1 030 l/h dopravné množstvo (24 kW pri Δt=20K) (mbar)
  280
  280
  Prietok ohriatej pitnej vody (l/min)
  2,0 – 6,5
  2,0 – 8,0
  Min. tlak pri prietoku podľa EN 625 (bar)
  0,4
  0,65
  Špec. prietok vody D pri ΔT = 30 K (l/min)
  10,3
  13
  Max. povolený celkový pretlak teplej vody (bar)
  10
  10
  Rozsah teploty teplej vody (nastaviteľný) (°C)
  45 – 65
  45 – 65
  Objem teplej vody vo výmenníku tepla (l)
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  1,3
  Celkový objem expanznej nádoby (l)
  10
  10
  10
  10
  10
  Pretlak expanznej nádoby z výroby (bar)
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  0,75 – 0,95
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmax (°C)
  62 – 45
  70 – 50
  76 – 50
  70 – 50
  76 – 50
  Teplota spalín pri 80/60 − 50/30 pri Qmin (°C)
  30 – 25
  30 – 25
  33 – 27
  30 – 25
  33 – 27
  Dispozičný tlak plynového ventilátora
  pri Qmax (Pa)
  125
  135
  180
  135
  180
  pri Qmin (Pa)
  10
  14
  17
  17
  14
  Skupina zloženia spalín
  G52
  G52
  G52
  G52
  G52
  Trieda NOx
  6
  6
  6
  6
  6
  Množstvo kondenzátu pri 50/30 °C (l/h)
  Cca 1,4
  Cca 2,0
  Cca 2,4
  Cca 2,0
  Cca 2,4
  Hodnota pH kondenzátu
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Cca 4,0
  Elektrický príkon Pohotovostný režim (W)
  3
  3
  3
  3
  3
  Elektrický príkon Maximálny (W)
  17 – 45/59
  17 – 51/63
  17 – 62/88
  17 – 51/63
  17 – 62/88
  Druh ochrany (IP)
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  IPX4D
  Elektrické pripojenie/poistka
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B
  230 V/50 Hz/16 A/B