wolf

Impressum

Wolf Česká republika s.r.o.

Wolf Česká republika s.r.o.

Kořenského 1664/25
621 00 Brno - Řečkovice

Tel. 547 429 311
Fax 547 213 001
email: info(at)wolfcr.cz

 


IČO: 494 33 741
DIČ: CZ494 33 741

 

Likvidace

Registrační číslo WEEE: DE 82558211

Obalové registrační číslo: DE 4879799015391


Platforma Řešení sporů
EU zřídila tuto platformu na pomoc nespokojeným zákazníkům. Při stížnostech na zboží nebo služby, které byly objednané přes internet, je možné dospět k mimosoudnímu řešení přes neutrální smírčí orgán ec.europa.eu/consumers/odr.
 

Informace o postupech urovnávání sporů
My, společnost WOLF GmbH, se neúčastníme mimosoudního urovnání sporu před spotřebitelským smírčím orgánem ve smyslu Zákona o urovnávání sporů se spotřebiteli (VSBG), jelikož nám taková povinnost nevzniká.
 

Ochranná známka
Ochranné známky na této webové stránce jsou chráněny zákonem o ochranných známkách společnosti Wolf GmbH. To platí především pro naše logo Wolf.
 

Ručení
Ujišťujeme vás, že tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální péčí. Přesto nemůžeme zaručit, že stránky neobsahují chyby nebo že některé informace nejsou dostatečně přesně popsány. Proto neručíme za škody, které by vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s použitím webových stránek, pokud nejsou způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky. Toto prohlášení o ochraně dat se ovšem nevztahuje na jiné poskytovatele. Proto nejsme zodpovědní za případné nedodržování podmínek ochrany dat z jejich strany. Nepřebíráme odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost jimi uváděných informací.
 

Zákon o rovném zacházení (AGG – antidiskriminační zákon)
Mužská forma podstatných jmen používaná na našich webových stránkách se samozřejmě vztahuje i na jejich ženský tvar. Obě formy nepoužíváme pouze z důvodu lepší čitelnosti a přehlednosti textu. Text se samozřejmě chápe rodově neutrálně a zcela bezpříznakově.


Webové stránky společnosti Wolf byly vytvořeny s maximální péčí. Přesto společnost Wolf Česká republika s.r.o. nemůže zaručit bezchybnost a přesnost zde obsažených informací. Je vyloučena jakákoli odpovědnost za škody, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti společnosti Wolf.

Společnost Wolf si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah svých webových stránek dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

Webové stránky společnosti Wolf obsahují odkazy na další webové stránky. Společnost Wolf nenese odpovědnost za strategii ochrany dat a za obsah těchto webových stránek.

Tato tiráž platí i pro následující webové stránky společnosti Wolf Česká republika s.r.o., které odkazují na tuto stránku.