Familie sieht in Laptop

5 letá záruka Wolf

Věříme našim výrobkům, a proto nabízíme prodlouženou záruku.

Platí pro všechny registrované plynové topné systémy, tepelná čerpadla a větrací systémy obytných prostor.

5letá záruka WOLF

Jak málo stačí udělat pro vaši vnitřní pohodu. Vychutnejte si lepší kvalitu života s bezplatnou prodlouženou pětiletou zárukou WOLF.

WOLF - 5 Jahre Garantie

Požadavky na 5letou záruku WOLF

Platí pro všechny systémy plynového vytápění, tepelná čerpadla a domácí větrací systémy registrované online. 

Užívejte si tuto novou kvalitu života a zaregistrujte se zdarma pro naši pětiletou záruku.

Nejdůležitější informace najdete zde:

5letá záruka ZDARMA na všechny plynové topné systémy, tepelná čerpadla, větrací systémy obytných prostor (s výjimkou bytových stanic a kogeneračních jednotek) zakoupené od společnosti Wolf Česká republika s.r.o. a instalované v České republice.

Platí také pro všechny komponenty a příslušenství nainstalované a uvedené do provozu současně se zdroji tepla, resp. větracími jednotkami Wolf.

Záruka 5 let se vztahuje na materiál i práci.

Naše záruka vám ušetří čas, zbaví vás potíží a zbytečného stresu.

Získat 5letou záruku WOLF

je tak snadné

5 Jahre Garantie - Beratung

Konzultace a nákup

Požádejte svého obchodního zástupce WOLF nebo montážní firmu o informace ohledně Záručních podmínek před zakoupením zařízení WOLF, nebo si je přečtěte níže.
5 Jahre Garantie - Online Registrierung

Online registrace

Zaregistrujte zařízení nebo komponenty tím, že vyplníte registrační formulář. Sériové číslo najdete na štítku zařízení. Zašlete čitelnou naskenovanou nebo vyfotografovanou kopii záručního listu na adresu servis@wolfcr.cz. Naši servisní technici poté zkontrolují vaše údaje a zaregistrují vaši pětiletou záruku.
5 Jahre Garantie - Garantiefall

Bezstarostnost

Profesionální uvedení do provozu a pravidelná údržba autorizovaným servisním partnerem a pomocí Sady pro údržbu WOLF (v případě kondenzačních kotlů) jsou podmínkami pro získání záruky. Pak už si můžete jen užívat bezstarostný život s výjimečným komfortem a bezpečím. V případě reklamace se obraťte na montážní firmu, která vám zařízení nainstalovala, nebo na svého servisního technika.

PODMÍNKY 5LETÉ ZÁRUKY WOLF

REGISTRACE ZAŘÍZENÍ WOLF

VYPLŇTE ZDE ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ A POTVRĎTE REGISTRACI, ABYSTE ZÍSKALI ZÍSKALI PĚTILETOU ZÁRUKU WOLF.

 • Vaše zařízení WOLF

  18- nebo 24místné sériové číslo jednotky WOLF.
  01/04

  Hlavní zařízení

  Přidat systémovou komponentu a příslušenství
 • Vlastník zařízení

  Zde prosím zadejte své osobní údaje.
  02/04
 • Váš specialista na vytápění

  Zde prosím zadejte kontaktní údaje na servisního technika, který uvedl zařízení do provozu (naleznete v záručním listě)
  03/04
 • Souhrn

  Zkontrolujte prosím správnost svých údajů.
  04/04
 • Vyplněná žádost

  Děkujeme mnohokrát.

  Zpět na úvodní stránku

Máte otázky?

 • Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku zařízení Wolf. Typový štítek lze nalézt buď uvnitř panelu zařízení nebo na vnější straně přístroje. Jedná se o 18 nebo 24místné číslo.

 • Pro vás jako pro zákazníka neplynou žádné náklady. Z pětileté záruky Wolf můžete pouze profitovat.

 • 5letá záruka platí pro všechny plynové zdroje tepla, tepelná čerpadla a větrací systémy obytných prostor (s výjimkou bytových stanic a kogeneračních jednotek) značky WOLF od uvedení do provozu autorizovaným servisním partnerem po 1.4.2018 a provedení registrace WOLF, která může být provedena maximálně do 12 měsíců od uvedení zařízení do provozu. Úplné znění platných podmínek pětileté záruky naleznete v dokumentu "Podmínky pětileté záruky".

 • 5letá záruka WOLF platí pro všechny zdroje tepla:

  • Plynové topné systémy, tepelná čerpadla, větrací systémy obytných prostor (s výjimkou bytových stanic a kogeneračních jednotek)

  a s nimi současně nainstalované systémové příslušenství:

  • Zásobníky, regulace, příslušenství kouřovodů, hydrauliky, čerpadlové skupiny, solární systémy, přídavné zdroje tepla a větrací jednotky bytů. 
  1. Zaregistrovat zařízení WOLF během prvních 12 měsíců od uvedení do provozu
  2. Nechat odborně uvést zařízení do provozu autorizovaným servisním partnerem WOLF uvedeným na webových stránkách Wolf
  3. Zajišťovat profesionální a pravidelnou údržbu (v závislosti na produktu) viz záruční podmínky
  4. Mít doklad a faktury o odborném uvedení do provozu a údržbě / kontrole prostřednictvím certifikátu údržby / inspekce.
  5. Při servisu plynových kotlů musíte také prokázat použití originální sady pro údržbu WOLF.
 • V případě plnění záruky je důležité informovat montážní firmu o existenci záruky. Je nutné, aby jste zdokladovali sériové číslo a doklad o řádném uvedení do provozu (např. Fakturu dodavatele) a o pravidelné údržbě (např. Fakturu údržby), tak aby tyto dokumenty mohly být zkontrolovány servisním oddělením firmy Wolf. Pečlivě si tyto dokumenty uchovávejte. Nedostatek dokumentace může mít za následek, že vaše 5letá záruka nebude uznána.

 • Pokud se vyskytne a prokáže vada materiálu nebo výroby na zařízení Wolf, je automaticky celé zařízení nebo příslušný díl v rámci záruční lhůty vyměněn za nový.

Kontakt

SERVISNÍ TÝM WOLF ČR


Email: servis@wolfcr.cz