wolf

Ochrana údajů 

Informace a prohlášení o ochraně údajů

  Bereme vážně ochranu vašeho soukromí

  Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, naše servery standardně ukládají IP adresu vašeho poskytovatele internetového připojení, stránku, ze které jste nás navštívili, stránky, které jste si prohlíželi a datum a dobu prohlížení stránek. Tyto informace jsou pro technický přenos webových stránek a pro bezpečný provoz serveru nezbytné. Neprovádíme personalizované vyhodnocování těchto dat.
   

  Pokud nám sdělíte vaše data v kontaktním formuláři, zálohují se na našich serverech. Vaše osobní údaje využíváme výlučně při zpracování vašich požadavků. Zacházíme s nimi přísně důvěrně. Neposkytujeme je třetím stranám.

   

  Osobní údaje
   

  Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Zpravidla to je vaše jméno, poštovní a e-mailová adresa. Nemusíte zadávat své osobní údaje, abyste si mohli prohlédnout naše stránky. V některých případech požadujeme vaše jméno a adresu a případně další informace, abychom vám mohli nabídnout služby, o které máte zájem.


  Obdobně to platí, když vám na přání zasíláme informační materiály, popř. když odpovídáme na vaši poptávku. V takovém případě vás na to vždy upozorníme. Kromě toho uchováváme pouze údaje, které jste nám svěřili automaticky nebo dobrovolně.
   

  Pokud využijete některou z našich služeb, uchováváme zpravidla pouze údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám tuto službu mohli nabídnout. Můžeme se vás zeptat na další informace, které jsou ovšem dobrovolné. Vždy, když zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli nabídnout naše služby nebo abychom sledovali naše komerční cíle.

   

  Automaticky ukládané neosobní údaje

   

  Když navštívíte naše stránky, ukládáme určité informace z administrativních a technických důvodů. Jsou to: typ a verze používaného internetového prohlížeče, datum a čas přístupu na stránky a IP adresa.

  Tyto údaje jsou anonymizované a používají se pouze ke statistickým účelům, popř. k tomu, abychom mohli zlepšovat naše internetové a online služby.
  Tyto anonymizované údaje se ukládají – odděleně od osobních údajů – v bezpečných systémech a nelze je přiřadit ke konkrétním osobám. To znamená, že vaše osobní údaje jsou vždy chráněné.

   

   

   

   

  Cookies


  Navštívíte-li naše internetové stránky, můžeme ukládat informace na vašem počítači ve formě souborů cookies. Jsou to krátké textové soubory, které se přenášejí z internetového serveru na váš prohlížeč a ukládají se na pevném disku. Při tom se ukládá jenom IP adresa – žádná osobní data. Tato informace uložená pomocí cookies umožňuje, aby vás již jednou navštívená stránka při jejím opětovném otevření automaticky rozpoznala a tím vám ulehčila její využívání.

  Samozřejmě můžete navštívit naše stránky, i když nepovolíte soubory cookies. Nechcete-li, aby byl váš počítač při další návštěvě rozpoznán, můžete používání cookies odmítnout tím, že si ve vašem prohlížeči změníte nastavení na „Odmítnout cookies“. Příslušný návod najdete v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči. Když ovšem odmítnete používání cookies, může dojít k omezení využití některých částí našich internetových stránek.

   

  Používání Google Analytics s anonymizační funkcí

   

  Na naší stránce využíváme Google Analytics, službu k webové analýze od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek.
  Informace obsažené v souborech cookies, jako např. čas, místo a četnost vašich návštěv příslušných webových stránek včetně vaší IP adresy, se přenášejí do centrály Google v USA a tam se ukládají. Na našich stránkách používáme Google Analytics s příponou „_gat._anonymizeIp“. Vaše IP adresa se v tomto případě už v rámci členských států EU nebo dalších smluvních států smlouvy o Evropském hospodářském prostoru krátí a tím anonymizuje.
  Google využívá tyto informace k tomu, aby vyhodnotil vaše využívání našich stránek, aby pro nás sestavil report o webových aktivitách a aby zajistil další služby spojené s využíváním stránek a internetu. Google může případně tyto informace předávat třetím stranám, pokud to předepisuje zákon, nebo když třetí strany zpracovávají tyto údaje z pověření firmy Google.
  Google dle vlastního vyjádření v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s dalšími údaji od Googlu. Příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče můžete ukládání souborů cookies zabránit; upozorňujeme vás ovšem, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.
   

  Firma Google dále nabízí pro nejpoužívanější prohlížeče deaktivační doplňky umožňující větší kontrolu nad tím, která data Google o vámi navštívených stránkách zaznamená. Doplněk sdělí JavaScriptu (ga.js) z Google Analytics, že se Google Analytics nemají sdělovat žádné informace o návštěvě stránek. Tyto deaktivační doplňky Google Analytics pro prohlížeč ale nezabrání zprostředkování informací nám nebo jiným námi pověřeným subjektům, zajišťujícím pro nás služby webové analýzy. Další informace k instalaci doplňků k prohlížeči získáte na následujících stránkách: tools.google.com/dlpage/gaoptout
   

  Když navštívíte naše stránky přes mobil nebo tablet, musíte místo toho kliknout na tento link, chcete-li do budoucna zamezit sledování na těchto stránkách prostřednictvím Google Analytics. Tento postup je možné zvolit i jako alternativu k výše zmíněnému doplňku. Kliknutím na uvedený link se ve vašem prohlížeči uloží zákaz cookies „Opt-Out-Cookie“, který je platný jen pro tento prohlížeč a jen pro tuto doménu. Smažete-li soubory cookies v tomto prohlížeči, smaže se i tento zákaz „Opt-Out-Cookie“, takže musíte na link kliknout znovu.

   

  Google Tag Manager


  Tyto stránky používají Google Tag Manager. Tag Manager nezaznamenává žádné osobní údaje. Tento nástroj zajišťuje spuštění jiných tagů, které u vás za určitých okolností zaznamenávají údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Pokud dojde k deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane zachován pro všechny sledovací tagy, které byly vloženy systémem Google Tag Manager. Informace společnosti Google o ochraně osobních údajů k tomuto nástroji najdete na této adrese: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

   

  Matomo

  Pro statistické vyhodnocování používáme na našich webových stránkách nástroj pro analýzu webu "Matomo". To nám umožňuje neustále optimalizovat naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost. Matomo vytváří uživatelské profily na základě pseudonymů. Za tímto účelem se do vašeho koncového zařízení ukládají trvalé soubory cookie, které čteme. Tímto způsobem jsme schopni rozpoznat a spočítat vracející se návštěvníky. V systému Matomo se žádná data nepřenášejí na servery, které jsou mimo naši kontrolu. Právním základem, na jehož základě zpracováváme osobní údaje pomocí služby Matomo, je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Příslušné nastavení proveďte prostřednictvím našeho banneru. Další informace o podmínkách používání služby Matomo a předpisech o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://matomo.org/privacy/. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro výše uvedené účely potřebné.

   

  Informace podle čl. 13 a čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

   

  Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Vaše osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) proto zpracováváme výlučně na základě právních předpisů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a upozornit vás na příslušné nároky a práva na ochranu osobních údajů uplatňované ve smyslu čl. 13 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

   

   

   

   

   

  • Správcem osobních údajů je:

   Wolf Česká republika s.r.o.

   Kořenského 1664/25 621 00 Brno - Řečkovice

   Tel. +420 547 429 310

   email: info@wolfcr.cz

  • Zpracováváme osobní údaje, které jsme od vás získali v rámci uzavření nebo plnění smlouvy, na základě vašeho souhlasu nebo v rámci vaší žádosti o práci v naší společnosti, příp. v rámci naší spolupráce.

   Mezi osobní údaje patří:
   Vaše základní či kontaktní údaje, které u zákazníků zahrnují např. jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje, fotografie.

   žadatelů o práci a zaměstnanců osobní údaje zahrnují např. jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, údaje z životopisu a pracovní zkušenosti, bankovní údaje, fotografie.

   Pro návštěvníky naší společnosti to zahrnuje např. Jméno, příjmení, čas návštěvy, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

   obchodních partnerů osobní údaje zahrnují např. jmenování smluvních partnerů, společnost, číslo v obchodním rejstříku, DIČ, IČO, adresa, údaje o kontaktní osobě (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

   K těmto informacím u uživatelů komunikační platformy CUBE patří např. jméno, e-mailová adresa, IP adresa a osobní údaje, které se vyskytnou při používání platformy.

   účastníků průzkumů prováděných řemeslníky či koncovými zákazníky tyto informace zahrnují např. jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu a IP adresu.

   účastníků akcí a prohlídek závodu jsou tyto informace např. jméno, název firmy, adresa, pracovní pozice ve firmě, e-mailová adresa.

   řemeslníků a koncových zákazníků, kteří používají aplikace nebo online portály, tyto informace zahrnují např. jméno, název firmy, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a čas přístupu.

   firem, které se zaregistrují jako obchodní partner a využívají především nabízené aplikace a služby, mezi tyto informace patří např. název firmy, adresa, obor, jméno a adresa vlastníka, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, údaje, které se vyskytnou při používání, jako je IP adresa; tyto údaje pro nás získává přímo firma nebo provozovatelé portálu.

   bonusových smluv se mezi tyto informace počítají např. jméno a adresa kupujícího / stavitele, adresa objektu, jméno a adresa obchodního partnera; tyto údaje získáváme přímo my nebo je pro nás získávají naši obchodní partneři.

   Kromě toho také zpracováváme i další osobní údaje:
   – informace o typu smluvních údajů a jejich obsah, údaje z objednávek, údaje o obratu a příjmech, historie zákazníků a dodavatelů a doklady o poradenských službách,
   – údaje o reklamě a prodeji,
   – informace z naší elektronické komunikace (např. IP adresa, přihlašovací údaje),
   – další údaje, které jsme od vás získali v rámci našich obchodních vztahů (například na schůzkách se zákazníky),
   – údaje, které jsme sami vygenerovali z hlavních/kontaktních údajů, stejně jako další údaje, jako např. s využitím analýz potřeb zákazníků a potenciálních zákazníků,
   – dokumentaci udělení vašeho souhlasu např. k odebírání zpravodaje,
   – fotografie pořízené během akcí.

  • Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého Spolkového zákona na ochranu osobních údajů Bundesdatenschutzgesetz 2018, v aktuálně platném znění:

   • pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR):
    Zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti probíhá za účelem plnění smlouvy online nebo na některé z našich poboček za účelem plnění smlouvy s vašimi zaměstnanci. Údaje jsou zpracovávány zejména při navazování obchodních kontaktů nebo při plnění smlouvy.
   • pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR):
    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění různých právních závazků, např. vyžadované obchodním zákoníkem nebo daňovým řádem.
   • pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR):
    Na základě vyvážení zájmů může být zpracovávání údajů nad rámec vlastního plnění smlouvy provedeno za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran. Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů se provádí například v následujících případech: – reklama nebo marketing (viz bod 4), – opatření pro řízení obchodu a rozvoj služeb a produktů, – vedení databáze zákazníků pro celý koncern s cílem zlepšit služby zákazníkům, – v souvislosti s trestním stíháním.
   • v rámci udělení souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR):
    Když jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, např. za účelem zasílání našeho zpravodaje, zveřejňování fotografií atd.
   • v rámci kolektivních smluv (čl. 88 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojitosti s důvody uvedenými v ustanovení (155) obecného nařízení o ochraně osobních údajů
  • Proti používání vašich osobních údajů pro účely marketingu můžete kdykoli nebo v jednotlivých případech vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. Na základě §7 odst. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG) máme právo používat vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při uzavření smlouvy, pro účely přímého marketingu pro vlastní podobné zboží nebo služby. Tyto nabídky produktů vám poskytujeme bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru zpravodaje. Jestliže si nepřejete od nás e-mailem dostávat takové nabídky, můžete proti použití vaší e-mailové adresy pro tento účel kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. Stačí tak zaslat zprávu písemnou formou. V každém e-mailu je obsažen také odkaz s možností odhlášení odběru.

  •  

   Využíváme-li ke zpracování požadavků poskytovatele služeb, budeme i nadále za ochranu vašich osobních údajů odpovídat my. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni zacházet s vašimi osobními údaji důvěrně a mohou je zpracovávat pouze v rámci poskytování služeb. Námi pověření zpracovatelé získají vaše osobní údaje, pokud je potřebují k poskytování příslušných služeb. Mezi ně patří např. poskytovatelé IT služeb, které potřebujeme k provozu a zabezpečení našeho IT systému, stejně jako reklamní agentury a agenturami poskytujícími kontakty pro vlastní reklamní akce. Vaše údaje budou zpracovávány v naší databázi zákazníků. Databáze zákazníků zvyšuje efektivitu používání stávajících osobních údajů zákazníků (smazání dvojitých kontaktů, označuje odešlé nebo zesnulé zákazníky, opravuje adresy) a umožňuje obohacování údajů z veřejných zdrojů. Tyto údaje jsou poskytovány společnostem koncernu, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy. Uchovávání osobních údajů zákazníků probíhá v rámci koncernu a separátně, přičemž naše mateřská společnost působí jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti. Existuje-li zákonná povinnost, v rámci trestního stíhání mohou být vaše osobní údaje poskytnuty orgánům a soudům i externím auditorům. Kromě toho mohou pro účely zahájení a plnění smlouvy být příjemcem vašich osobních údajů také pojišťovny, banky, registr dlužníků a poskytovatelé služeb.

  • Osobní údaje zpracováváme až do konce obchodního vztahu nebo do uplynutí příslušných zákonných lhůt o uchovávání údajů (například z obchodního zákoníku, daňového řádu, zákona o soukromí nebo zákona o pracovní době); kromě toho až do ukončení jakýchkoli soudních sporů, ve kterých jsou tyto údaje požadovány jako důkaz.

  • V podstatě nepředáváme žádné osobní údaje do třetí země. Přenos v jednotlivých případech se uskuteční pouze na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně Komise, standardních smluvních doložek, příslušných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

  • Vždy máte právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených osobních údajů, máte právo vznést námitku vůči zpracování a právo na přenositelnost údajů a podání stížnosti v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů.

   Právo na přístup k osobním údajům:
   Můžete od nás požadovat informaci, zda a do jaké míry vaše osobní údaje zpracováváme.
   Právo na opravu:
   Zpracováváme-li vaše osobní údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, vždy nás můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění.
   Právo na výmaz:
   Můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme protiprávně nebo nelegálně nebo nepřiměřeně zasahujeme do vašich oprávněných zájmů. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které brání okamžitému výmazu, jako je např. v případě zákonem regulovaných požadavků na uchovávání. Bez ohledu na vaše právo na výmaz budou vaše osobní údaje okamžitě a zcela vymazány, jakmile nebude existovat žádná právní nebo zákonná povinnost na jejich uchovávání.
   Právo na omezení zpracování:
   Můžete od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, když
   – popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
   – je zpracování osobních údajů protiprávní a odmítnete jejich výmaz a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
   – již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy tyto osobní údaje ještě potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
   – jste proti zpracování osobních údajů vznesli námitku.

   Právo na přenositelnost údajů:
   Máte právo od nás požadovat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo tyto údaje předat jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že:
   – tyto údaje zpracováváme na základě vámi uděleného a odvolatelného souhlasu nebo pro účely plnění smluvních závazků,
   – se toto zpracování provádí automatizovaně. Je-li to technicky proveditelné, můžete od nás požadovat, abychom osobní údaje přímo předali druhému správci.

   Právo vznést námitku:
   Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme z oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování údajů kdykoli vznést námitku; toto rovněž platí také na profilování v souladu s těmito ustanoveními. Vaše osobní údaje pak nebudeme zpracovávat, ledaže prokážeme, že pro zpracování existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku bez udání důvodu.

   Právo podat stížnost:
   Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme německá nebo evropská práva na ochranu osobních údajů, obraťte se na nás a my zodpovíme všechny vaše dotazy. Rovněž máte právo se obrátit na příslušný dozorový úřad nebo úřad pro ochranu osobních údajů své země. Pokud vůči nám chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností od vás můžeme požadovat další informace k ověření vaší totožnosti.

  • Zpracování vašich osobních údajů potřebujeme, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu nebo k jejímu plnění. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, budeme nuceni odmítnout s vámi uzavřít smlouvu nebo nebudeme moci plnit stávající smlouvu a následně ji budeme muset ukončit. Nemáte však povinnost nám udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, jestliže se jedná o údaje, které nejsou relevantní k plnění smlouvy nebo nejsou vyžadovány zákonem.

  ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vyhrazujeme si právo změnit naše prohlášení o ochraně osobních údajů, budou-li to vyžadovat nové technologie. Ujistěte se prosím, zda máte k dispozici nejnovější verzi. Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů provedeme podstatné změny, oznámíme je na našich webových stránkách.

  Všichni zájemci a návštěvníci našich internetových stránek nás mohou kontaktovat v otázkách ochrany osobních údajů zde:

   

  Wolf Česká republika s.r.o.
  Kořenského 1664/25
  621 00 Brno - Řečkovice
  Česká republika

  tel.: +420 547 429 310
  info@wolfcr.cz

   

  Pokud by vám náš pověřenec pro ochranu osobních údajů nedokázal podat uspokojivou odpověď, máte v každém případě právo na podání stížnosti kompetentnímu orgánu státního dozoru pro dohled na dodržování ochrany osobních údajů.