wolf

Nové tepelné čerpadlo FHA Monoblok

Tisková zpráva

Jednoduše univerzální: nové tepelné čerpadlo vzduch-voda FHA Monoblok od společnosti WOLF

V roce 2021 byly členskými státy EU představeny plány obnovy a odolnosti, jejichž cílem je zmírnění hospodářského a sociálního dopadu koronavirové pandemie a současné zvýšení udržitelnosti a stability jednotlivých ekonomik. Plán obnovy a odolnosti, který připravila Česká republika, se nazývá Národní plán obnovy a bude realizován za pomoci finančních prostředků z Evropské unie.

Plán je rozdělen do šesti tematických pilířů, přičemž jejich průřezovými prioritami jsou zelená a digitální transformace. Jedním z důležitých a často zmiňovaných bodů je Renovace budov a ochrana ovzduší. Jeho cílem je výrazné zvýšení počtu energeticky efektivních budov, zlepšení kvality bydlení, snížení emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek v ovzduší. Jedním z prostředků k dosažení těchto cílů je výměna nevyhovujících zdrojů vytápění v domácnostech za nízkoemisní zdroje, především tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla získávají energii ze vzduchu, země či podzemních vod a patří mezi moderní, vysoce efektivní a ekologické způsoby vytápění. Oblibu si získala díky vysoké účinnosti, nízkým provozním nákladům a prokazatelné energetické úspornosti. Při jejich propojení s fotovoltaickým zařízením lze v budovách dosáhnout komfortního vnitřního klimatu s minimálními dopady na životní prostředí.

Nové tepelné čerpadlo FHA Monoblok

Začátkem března 2023 rozšířila společnost WOLF svůj sortiment tepelných čerpadel vzduch-voda o nový model FHA Monoblok. Jedná se o inovativní zařízení s vysokou kvalitou zpracování, vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Je navrženo pro snadnou instalaci, dlouhodobě spolehlivý provoz a k dispozici je v pěti verzích (230 V: FHA-05/06, 06/07, 08/10 a 400 V: FHA-11/14 a 14/17).

Nižší výkony tepelného čerpadla FHA najdou využití především v rodinných domech, v kaskádě pěti zařízení s výkonem až 70 kW přináší řešení i pro bytové domy a komerční objekty. Toto tepelné čerpadlo nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu a je ideálním řešením pro všechny energeticky úsporné projekty.

wolf

Úsporné a odolné

Standardem nového tepelného čerpadla FHA, zaručujícím jeho mimořádnou hospodárnost, je modulovaný provoz vytápění, chlazení i přípravy TUV. Venkovní jednotky všech výkonů mají robustní konstrukci při zachování kompaktních rozměrů a dosahují vysokých výkonů za pomoci jediného ventilátoru. Elektrický topný článek 6 kW, který je součástí standardní výbavy, poskytuje v případě potřeby dostatečnou rezervu výkonu. Pevný kovový kryt v moderní šedé barvě je zárukou odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Ekologické a účinné

Tepelné čerpadlo FHA se vyznačuje nízkou hladinou hluku i při kaskádovém řešení. K provozu využívá moderní chladivo R32, šetrné k životnímu prostředí. I při nízkých venkovních teplotách dokáže pracovat s průtokovými teplotami 60 až 65 °C a dokáže tak zajistit hygienickou přípravu TUV. S elektrickým topným článkem lze v případě potřeby dosáhnout průtokové teploty až 75 °C. Režim vytápění je podporován i při extrémně nízkých teplotách -25 °C, chlazení dokáže efektivně pracovat při vnějších teplotách do +43 °C.

Snadná a rychlá instalace

Monobloková konstrukce s uzavřeným okruhem chladiva a plně vybavená vnitřní jednotka umožňují snadnou a rychlou instalaci tepelného čerpadla. K tomu přispívá také optimalizovaný kabelový vstup a prostorná elektrická připojovací skříňka, nabízející rychlý přístup ke všem důležitým kontaktům. Další výhodou při instalaci je příznivá montážní výška.

Rozsáhlý sortiment příslušenství

Tepelné čerpadlo FHA nabízí rozsáhlý sortiment příslušenství, poskytující široké možnosti při instalaci. V případě potřeby lze objednat podlahovou konzolu, zajišťující zvýšenou polohu venkovního modulu a boční kryty pro vysoce kvalitní vzhled. Při umístění venkovního modulu na zeď je součástí nabídky také nástěnná konzola s odpovídající nosností. Aby byla zajištěna nejvyšší bezpečnost provozu tepelného čerpadla FHA, jsou veškerá připojovací řešení do stěn a podlahových desek plynotěsná, radonově a tlakově odolná vůči vodě.