wolf

Chováme se zodpovědně

Udržitelnost ve společnosti WOLF

Ve společnosti WOLF přebíráme odpovědnost nejen za naši společnost, ale také za naše vztahy s partnery, zákazníky a celou společností.

Téma udržitelnosti je stále důležitější. Jako společnost působící v několika zemích jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí.


Udržitelnost a odpovědné využívání energie jsou klíčovými kvalitativními znaky našich výrobků. Cíl dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti se vztahuje také na obchodní aktivity společnosti Wolf a její závazek vůči životnímu prostředí. V této oblasti jsme již úspěšně realizovali řadu projektů a neustále pracujeme na nových nápadech. Na této stránce bychom vám rádi poskytli stručný přehled našich aktuálních projektů a iniciativ.

Udržitelná pomoc pro biodiverzitu

WOLF poskytuje domov 60 000 včelám

Od roku 2019 má společnost WOLF ve svém areálu v německém Mainburgu tři včelstva. Aby se 60 000 nových zaměstnanců a jejich divokých příbuzných cítili dobře, byla kromě hmyzího hotelu oseta květinová louka.

Nápad dát včelám nový domov ve Wolfu vzešel z iniciativy našich zaměstnanců. Do budoucna se plánuje další výsadba vhodná pro hmyz, která navíc podpoří ochranu biologické rozmanitosti. Část speciálně vyrobeného medu se již prodává zaměstnancům.

Udržitelnost při vývoji výrobků a hospodaření s energií

Odpovědné využívání energie je základním rysem výrobků WOLF. Energetická účinnost a neustálé snižování emisí CO2 hrají významnou roli zejména ve výzkumu a vývoji. Kromě plynových generátorů tepla s ekologickou kondenzační technologií zahrnuje náš sortiment také hybridní systémy podporované solární energií a vysoce účinná tepelná čerpadla, která jako zdroj energie využívají vzduch a geotermální teplo. Velká část našich plynových kondenzačních kotlů je již také "H2-ready". To znamená, že v budoucnu budou moci místo čistého zemního plynu používat až 20 % vodíku.


Cíl dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti se vztahuje i na podnikové aktivity společnosti Wolf. Mezi četná opatření patří nový energeticky účinný systém vytápění a úsporné LED osvětlení. Výrobu energie zajišťují fotovoltaické moduly na střechách hal a kogenerační jednotka. Tato elektřina vyrobená vlastními silami se využívá nejen v kancelářích, ale také v elektrických vozidlech vozového parku. V roce 2021 byl na ekologickou elektřinu převeden také celý areál v Mainburgu a všechny prodejní kanceláře a školicí střediska v celém Německu.