wolf

Chováme se zodpovědně

Udržitelnost ve společnosti WOLF

Ve společnosti WOLF přebíráme odpovědnost nejen za naši společnost, ale také za naše vztahy s partnery, zákazníky a celou společností.

Téma udržitelnosti je stále důležitější. Jako společnost působící v několika zemích jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí.


Udržitelnost a odpovědné využívání energie jsou klíčovými kvalitativními znaky našich výrobků. Cíl dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti se vztahuje také na obchodní aktivity společnosti Wolf a její závazek vůči životnímu prostředí. V této oblasti jsme již úspěšně realizovali řadu projektů a neustále pracujeme na nových nápadech. Na této stránce bychom vám rádi poskytli stručný přehled našich aktuálních projektů a iniciativ.

Udržitelná pomoc pro biodiverzitu

WOLF poskytuje domov 60 000 včelám

Od roku 2019 má společnost WOLF ve svém areálu v německém Mainburgu tři včelstva. Aby se 60 000 nových zaměstnanců a jejich divokých příbuzných cítili dobře, byla kromě hmyzího hotelu oseta květinová louka.

Nápad dát včelám nový domov ve Wolfu vzešel z iniciativy našich zaměstnanců. Do budoucna se plánuje další výsadba vhodná pro hmyz, která navíc podpoří ochranu biologické rozmanitosti. Část speciálně vyrobeného medu se již prodává zaměstnancům.

wolf

WOLF je partnerem One Ocean Foundation

 

Naše snaha o větší udržitelnost se netýká jen našich inovativních produktů. Kromě mnoha dalších probíhajících projektů je WOLF od roku 2021 partnerem neziskové organizace One Ocean Foundation, která se snaží chránit naše oceány, stejně jako firmy Rolex, Audi, Allianz a Intesa Sanpaolo.

Udržitelnost při vývoji výrobků a hospodaření s energií

Odpovědné využívání energie je základním rysem výrobků WOLF. Energetická účinnost a neustálé snižování emisí CO2 hrají významnou roli zejména ve výzkumu a vývoji. Kromě plynových generátorů tepla s ekologickou kondenzační technologií zahrnuje náš sortiment také hybridní systémy podporované solární energií a vysoce účinná tepelná čerpadla, která jako zdroj energie využívají vzduch a geotermální teplo. Velká část našich plynových kondenzačních kotlů je již také "H2-ready". To znamená, že v budoucnu budou moci místo čistého zemního plynu používat až 20 % vodíku.


Cíl dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti se vztahuje i na podnikové aktivity společnosti Wolf. Mezi četná opatření patří nový energeticky účinný systém vytápění a úsporné LED osvětlení. Výrobu energie zajišťují fotovoltaické moduly na střechách hal a kogenerační jednotka. Tato elektřina vyrobená vlastními silami se využívá nejen v kancelářích, ale také v elektrických vozidlech vozového parku. V roce 2021 byl na ekologickou elektřinu převeden také celý areál v Mainburgu a všechny prodejní kanceláře a školicí střediska v celém Německu.