wolf

Nová zelená úsporám 2023 pro rodinné domy

Vše, co potřebujete vědět o dotaci Nová zelená úsporám pro rodinné domy, na jednom místě. Pořiďte si nový systém vytápění nebo větrání ještě výhodněji. Se vším vám pomůžeme.

Výše podpory pro období 2022 - 2025

Stávající zdroje tepla jejichž výměna je podporována a podpora se tak poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013
 • kotle na topné oleje
 • lokální topidla na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
Podpora bude poskytována formou dotace na bytovou jednotku, a to s následující hranicí:
Kotel-bio: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle biomasu, nejvýše však
100.000,- Kč
Kotel-plyn: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však
35.000,- Kč
TČ-vytápění: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění
80.000,- Kč
TČ-vytápění+TV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
100.000,- Kč
TČ-vytápění+TV+FV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla připojenému ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
140.000,- Kč
TČ-vzduch: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro systém vytápění vzduch-vzduch
60.000,- Kč
Podpora bude poskytována formou dotace na bytovou jednotku, a to s následující hranicí:
  Kotel-bio: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle biomasu, nejvýše však
  100.000,- Kč
  Kotel-plyn: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však
  35.000,- Kč
  TČ-vytápění: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění
  80.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
  100.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV+FV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla připojenému ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
  140.000,- Kč
  TČ-vzduch: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro systém vytápění vzduch-vzduch
  60.000,- Kč

  Bonusy pro žadatele

  K výše uvedeným výměnám zdroje tepla je možné získat:

  • Kombinační bonus v násobku 10.000 Kč
   v případě realizace dalších opatření v rámci programu NZÚ 2023. např. kombinace zdroj tepla, zateplení, fotovoltaika a přípojné místo činí bonus.....................30.000 Kč
  • Bonus 25.000 Kč, 50.000 Kč nebo 75.000 Kč
   v případě poskytnutí podpory v rámci kotlíkové dotace 2023. např. při realizaci běžného zateplení domu lze získat bonus …………………………………. 50.000 Kč
  wolf

  03. Termíny a časová omezení

  • Příjem žádostí je otevřen od 12. října 2021. Podání a celá administrace žádosti probíhá online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, dostanete se do něj přes zelené tlačítko “Podat žádost“.

  •  

   Žádosti je možné podávat do 30. června 2025 do 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Upozorňujeme, že do tohoto data je nutné také doložit dokumenty o realizaci projektu.

  Obvyklá výše maximálních uznatelných nákladů (fakturované náklady včetně nákladů na úpravu otopné soustavy) je tedy dle jednotlivých typů nových zdrojů tepla následující:
  max. uznatelné náklady
  Kotel-bio: automatický kotel na biomasu
  200.000,- Kč
  Kotel-plyn: plynový kondenzační kotel
  70.000,- Kč
  TČ-vytápění: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
  160.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
  200.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV+FV: tepelné čerpadlo připojené ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
  280.000,- Kč
  TČ-vzduch: tepelné čerpadlo pro systém vytápění vzduch-vzduch
  120.000,- Kč
  Obvyklá výše maximálních uznatelných nákladů (fakturované náklady včetně nákladů na úpravu otopné soustavy) je tedy dle jednotlivých typů nových zdrojů tepla následující:
  • max. uznatelné náklady

   Kotel-bio: automatický kotel na biomasu
   200.000,- Kč
   Kotel-plyn: plynový kondenzační kotel
   70.000,- Kč
   TČ-vytápění: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
   160.000,- Kč
   TČ-vytápění+TV: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
   200.000,- Kč
   TČ-vytápění+TV+FV: tepelné čerpadlo připojené ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
   280.000,- Kč
   TČ-vzduch: tepelné čerpadlo pro systém vytápění vzduch-vzduch
   120.000,- Kč

   Pozn.: Při nároku na proplacení některého z uvedených bonusů může výše získané podpory činit maximálně 60 % celkových přímých realizačních výdajů.

    

   Na faktuře by mělo být uvedeno:

   • celé označení nového kotle s uvedením kódového označení z registru kotlů na ministerstvu životního prostředí (viz svt.sfzp.cz)
   • označení starého kotle (např. „demontáž původního kotle XXX“
   • místo montáže resp. zprovoznění nového zdroje tepla: adresa RD, kde byl nový zdroj dodán, namontován a zprovozněn

    

   Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění uvedeného na faktuře:

   • Časová způsobilost výdajů je stanovena od 1. ledna 2022.

    

   Uznatelné náklady jsou náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

   • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
   • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
   • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
   • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
   • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
   • náklady na projektovou dokumentaci.

   Příklady

   • Předpokládaná výše podpory při výměně stávajícího zdroje tepla (kotle na uhlí případně elektrického vytápění) za tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody.

    Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva případně elektrické vytápění) za nový zdroj (tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody).

      
    - Nárok na základní příspěvek ve výši (tepelné čerpadlo s přípravou teplé vody, součet zásobníků teplé vody min. 400 litrů)100.000,- Kč

    K základnímu záměru výměny zdroje tepla doporučujeme zvážit následující:

      
    + Nárok na navýšení příspěvku (v případě realizace zateplení domu)obvykle 200.000 až 500.000 Kč (max. 650.000 Kč)
    + Nárok na základní bonusobvykle 20.000 až 30.000 Kč
    + Nárok na bonus v případě kotlíkové dotaceobvykle 50.000 Kč
    + Nárok na navýšení příspěvku o (v případě realizace fotovoltaického systému a spolupráce s ním)40.000 Kč

    Důležité:

    • V případě výměny zdroje tepla, kdy původním zdrojem je kotel na pevná paliva bude možné žádat o podporu pouze do 31.8.2022. Pro náhradu za elektrické vytápění platí termín nejpozději do 30.6.2025.
    • Celková výše podpory bude max. 50 % resp. 60 % uznatelných nákladů (závisí na absolutní výši využitých bonusů).
    • Po podání žádosti má žadatel čas na zrealizování plánovaných opatření obvykle 12 nebo až 24 měsíců.

    Zhodnocení výše podpory u příkladu č.1:

    • Při provedení samotné zamýšlené výměně zdroje tepla je garantována výše podpory 100.000 Kč a doba na realizaci 12 měsíců po podání žádosti.
      
    • Při rozšíření záměru a realizaci např. zateplení domu nebo pořízení fotovoltaiky je možné získat reálně podporu ve výši víc než 600.000 Kč a doba pro zrealizování je 24 měsíců po podání žádosti.

     

   • Předpokládané výše podpory při výměně stávajícího zdroje tepla (kotle na uhlí případně elektrického vytápění) za tepelné čerpadlo připojenému ke stávajícímu FV pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody.

    Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva případně elektrické vytápění) za nový zdroj (tepelné čerpadlo připojené k fotovoltaickému systému a s ohřevem teplé vody).

     

      
    Nárok na základní příspěvek ve výši (tepelné čerpadlo připojené k fotovoltaickému systému s přípravou teplé vody, součet zásobníků teplé vody min. 400 litrů)140.000 Kč
    Nárok na příspěvek při realizaci fotovoltaického systémuobvykle 200.000 Kč


    K základnímu záměru výměny zdroje tepla doporučujeme zvážit následující:

      
    Nárok na navýšení příspěvku (v případě realizace zateplení domu)obvykle 200.000 až 500.000 Kč (max. 650.000 Kč)
    Nárok na základní bonusobvykle 30.000 Kč
    Nárok na bonus v případě kotlíkové dotaceobvykle 50.000 Kč

    Důležité:

    • V případě výměny zdroje tepla, kdy původním zdrojem je kotel na pevná paliva bude možné žádat o podporu pouze do 31.8.2022. Pro náhradu za elektrické vytápění platí termín nejpozději do 30.6.2025.
    • Celková výše podpory bude max. 50 % resp. 60 % uznatelných nákladů (závisí na absolutní výši využitých bonusů).
    • Po podání žádosti má žadatel čas na zrealizování plánovaných opatření obvykle 12 nebo až 24 měsíců.

    Zhodnocení výše podpory u příkladu č.2:

    • Při provedení samotné zamýšlené výměně zdroje tepla je garantována výše podpory 100.000 Kč a doba na realizaci 12 měsíců po podání žádosti.
      
    • Při rozšíření záměru a realizaci např. zateplení domu nebo pořízení fotovoltaiky je možné získat reálně podporu ve výši víc než 600.000 Kč a doba pro zrealizování je 24 měsíců po podání žádosti.

   05. Upřesnění postupu realizace energeticky úsporných opatření v rámci NZÚ 2023

   1. Posouzení stávajícího stavu

   • výsledkem je energetický průkaz s popsáním parametrů domu a hodnotovým zadáním fyzikálních vlastností jednotlivých konstrukcí a zdrojů energie cena: 2.000,- místní šetření (zaměření), 3.500,- průkaz s vyčíslením výše uvedeného

    

   2. Doporučená energetická opatření s vyčíslením návratnosti

   • návrh rozumných energeticky úsporných opatření na základě vstupních parametrů domu a výpočtů
   • vyčíslení nákladů spojených s realizovanými opatřeními
   • doporučení optimální varianty bez dotace + posouzení návratnosti
   • doporučení optimální varianty s dotací + posouzení návratnosti (návratnost se díky dotaci zkrátí)
    cena: 4.000,- za všechna výše uvedená doporučení

    

   3. Výběr optimální varianty společně s klientem
   (reálné zhodnocení dotace, příspěvek na práce znalce až ve výši 25.000,- Kč).

   Doporučuje se nepodcenit body 1 a 2. Klient tak má možnost se odpovědně rozhodnout na základě relevantních údajů a nikoli pouze pocitů. Jsou případy, kdy i při reálné možnosti získat dotaci jsou rozhodující preference klienta, která z variant je pro něho nejlepší.

   Klient není nucen, aby hradil náklady spojené s vypracováním posudku a projektu, ale dostává se mu reálný a podložený podklad pro své rozhodnutí.

   Klient získává jasné doporučení na provedená opatření s uvedením jejich ekonomické návratnosti.

    

   Navíc klient získává:

   • Průkaz energetické náročnosti budovy – platný 10 let (potřeboval by jej stejně i v případě např. pouhé výměny oken, která je většinou větším zásahem do parametrů nemovitosti).
   • Ekonomické zhodnocení možných opatření a doporučení optimální varianty.

    

   POZNÁMKA:
   Pokud se následně klient rozhodne využít programu NZU (a reálné šance můžeme v tu chvíli opravdu velmi přesně odhadnout na základě vypracovaných bodů 1 a 2, má možnost získat v rámci NZU dotaci až ve výši 25.000,- Kč na práce spojené s vypracováním podkladů k žádosti o dotaci.

   wolf