wolf

Nová zelená úsporám 2022 pro rodinné domy

Vše, co potřebujete vědět o dotaci Nová zelená úsporám pro rodinné domy, na jednom místě. Pořiďte si nový systém vytápění nebo větrání ještě výhodněji. Se vším vám pomůžeme.

01. Výše podpory pro období 2022 - 2025

Stávající zdroje tepla jejichž výměna je podporována a podpora se tak poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013
 • kotle na topné oleje
 • lokální topidla na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
Podpora bude poskytována formou dotace na bytovou jednotku, a to s následující hranicí:
Kotel-bio: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle biomasu, nejvýše však
100.000,- Kč
Kotel-plyn: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však
35.000,- Kč
TČ-vytápění: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění
80.000,- Kč
TČ-vytápění+TV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
100.000,- Kč
TČ-vytápění+TV+FV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla připojenému ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
140.000,- Kč
TČ-vzduch: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro systém vytápění vzduch-vzduch
60.000,- Kč
Podpora bude poskytována formou dotace na bytovou jednotku, a to s následující hranicí:
  Kotel-bio: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace automatického kotle biomasu, nejvýše však
  100.000,- Kč
  Kotel-plyn: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace plynového kondenzačního kotle, nejvýše však
  35.000,- Kč
  TČ-vytápění: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění
  80.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
  100.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV+FV: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla připojenému ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
  140.000,- Kč
  TČ-vzduch: 50 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě realizace tepelného čerpadla pro systém vytápění vzduch-vzduch
  60.000,- Kč

  02. Bonusy pro žadatele

  K výše uvedeným výměnám zdroje tepla je možné získat:

  • Kombinační bonus v násobku 10.000 Kč
   v případě realizace dalších opatření v rámci programu NZÚ 2022. např. kombinace zdroj tepla, zateplení, fotovoltaika a přípojné místo činí bonus.....................30.000 Kč
  • Bonus 25.000 Kč, 50.000 Kč nebo 75.000 Kč
   v případě poskytnutí podpory v rámci kotlíkové dotace 2022. např. při realizaci běžného zateplení domu lze získat bonus …………………………………. 50.000 Kč
  wolf

  03. Termíny a časová omezení

  • U žádostí na podporu výměny kotlů na tuhá paliva je nutné v souladu s požadavky řešit alespoň podání žádosti o podporu nejpozději do 31.8.2022.
    
  • U žádostí na podporu pro ostatní typy stávajících zdrojů tepla (viz. výše) je nejzazší termín podání žádosti 30.6.2025.
  Obvyklá výše maximálních uznatelných nákladů (fakturované náklady včetně nákladů na úpravu otopné soustavy) je tedy dle jednotlivých typů nových zdrojů tepla následující:
  max. uznatelné náklady
  Kotel-bio: automatický kotel na biomasu
  200.000,- Kč
  Kotel-plyn: plynový kondenzační kotel
  70.000,- Kč
  TČ-vytápění: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
  160.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
  200.000,- Kč
  TČ-vytápění+TV+FV: tepelné čerpadlo připojené ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
  280.000,- Kč
  TČ-vzduch: tepelné čerpadlo pro systém vytápění vzduch-vzduch
  120.000,- Kč
  Obvyklá výše maximálních uznatelných nákladů (fakturované náklady včetně nákladů na úpravu otopné soustavy) je tedy dle jednotlivých typů nových zdrojů tepla následující:
  • max. uznatelné náklady

   Kotel-bio: automatický kotel na biomasu
   200.000,- Kč
   Kotel-plyn: plynový kondenzační kotel
   70.000,- Kč
   TČ-vytápění: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
   160.000,- Kč
   TČ-vytápění+TV: tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody
   200.000,- Kč
   TČ-vytápění+TV+FV: tepelné čerpadlo připojené ke stávajícímu FV systému s ohřevem TV
   280.000,- Kč
   TČ-vzduch: tepelné čerpadlo pro systém vytápění vzduch-vzduch
   120.000,- Kč

   Pozn.: Při nároku na proplacení některého z uvedených bonusů může výše získané podpory činit maximálně 60 % celkových přímých realizačních výdajů.

    

   Na faktuře by mělo být uvedeno:

   • celé označení nového kotle s uvedením kódového označení z registru kotlů na ministerstvu životního prostředí (viz svt.sfzp.cz)
   • označení starého kotle (např. „demontáž původního kotle XXX“
   • místo montáže resp. zprovoznění nového zdroje tepla: adresa RD, kde byl nový zdroj dodán, namontován a zprovozněn

    

   Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění uvedeného na faktuře:

   • Časová způsobilost výdajů je stanovena od 1. ledna 2022.

    

   Uznatelné náklady jsou náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

   • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
   • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
   • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
   • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
   • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
   • náklady na projektovou dokumentaci.

   04. Příklady

   • Předpokládaná výše podpory při výměně stávajícího zdroje tepla (kotle na uhlí případně elektrického vytápění) za tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody.

    Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva případně elektrické vytápění) za nový zdroj (tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody).

      
    - Nárok na základní příspěvek ve výši (tepelné čerpadlo s přípravou teplé vody, součet zásobníků teplé vody min. 400 litrů)100.000,- Kč

    K základnímu záměru výměny zdroje tepla doporučujeme zvážit následující:

      
    + Nárok na navýšení příspěvku (v případě realizace zateplení domu)obvykle 200.000 až 500.000 Kč (max. 650.000 Kč)
    + Nárok na základní bonusobvykle 20.000 až 30.000 Kč
    + Nárok na bonus v případě kotlíkové dotaceobvykle 50.000 Kč
    + Nárok na navýšení příspěvku o (v případě realizace fotovoltaického systému a spolupráce s ním)40.000 Kč

    Důležité:

    • V případě výměny zdroje tepla, kdy původním zdrojem je kotel na pevná paliva bude možné žádat o podporu pouze do 31.8.2022. Pro náhradu za elektrické vytápění platí termín nejpozději do 30.6.2025.
    • Celková výše podpory bude max. 50 % resp. 60 % uznatelných nákladů (závisí na absolutní výši využitých bonusů).
    • Po podání žádosti má žadatel čas na zrealizování plánovaných opatření obvykle 12 nebo až 24 měsíců.

    Zhodnocení výše podpory u příkladu č.1:

    • Při provedení samotné zamýšlené výměně zdroje tepla je garantována výše podpory 100.000 Kč a doba na realizaci 12 měsíců po podání žádosti.
      
    • Při rozšíření záměru a realizaci např. zateplení domu nebo pořízení fotovoltaiky je možné získat reálně podporu ve výši víc než 600.000 Kč a doba pro zrealizování je 24 měsíců po podání žádosti.

     

   • Předpokládané výše podpory při výměně stávajícího zdroje tepla (kotle na uhlí případně elektrického vytápění) za tepelné čerpadlo připojenému ke stávajícímu FV pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody.

    Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva případně elektrické vytápění) za nový zdroj (tepelné čerpadlo připojené k fotovoltaickému systému a s ohřevem teplé vody).

     

      
    Nárok na základní příspěvek ve výši (tepelné čerpadlo připojené k fotovoltaickému systému s přípravou teplé vody, součet zásobníků teplé vody min. 400 litrů)140.000 Kč
    Nárok na příspěvek při realizaci fotovoltaického systémuobvykle 200.000 Kč


    K základnímu záměru výměny zdroje tepla doporučujeme zvážit následující:

      
    Nárok na navýšení příspěvku (v případě realizace zateplení domu)obvykle 200.000 až 500.000 Kč (max. 650.000 Kč)
    Nárok na základní bonusobvykle 30.000 Kč
    Nárok na bonus v případě kotlíkové dotaceobvykle 50.000 Kč

    Důležité:

    • V případě výměny zdroje tepla, kdy původním zdrojem je kotel na pevná paliva bude možné žádat o podporu pouze do 31.8.2022. Pro náhradu za elektrické vytápění platí termín nejpozději do 30.6.2025.
    • Celková výše podpory bude max. 50 % resp. 60 % uznatelných nákladů (závisí na absolutní výši využitých bonusů).
    • Po podání žádosti má žadatel čas na zrealizování plánovaných opatření obvykle 12 nebo až 24 měsíců.

    Zhodnocení výše podpory u příkladu č.2:

    • Při provedení samotné zamýšlené výměně zdroje tepla je garantována výše podpory 100.000 Kč a doba na realizaci 12 měsíců po podání žádosti.
      
    • Při rozšíření záměru a realizaci např. zateplení domu nebo pořízení fotovoltaiky je možné získat reálně podporu ve výši víc než 600.000 Kč a doba pro zrealizování je 24 měsíců po podání žádosti.

   05. Upřesnění postupu realizace energeticky úsporných opatření v rámci NZÚ 2022

   1. Posouzení stávajícího stavu

   • výsledkem je energetický průkaz s popsáním parametrů domu a hodnotovým zadáním fyzikálních vlastností jednotlivých konstrukcí a zdrojů energie cena: 2.000,- místní šetření (zaměření), 3.500,- průkaz s vyčíslením výše uvedeného

    

   2. Doporučená energetická opatření s vyčíslením návratnosti

   • návrh rozumných energeticky úsporných opatření na základě vstupních parametrů domu a výpočtů
   • vyčíslení nákladů spojených s realizovanými opatřeními
   • doporučení optimální varianty bez dotace + posouzení návratnosti
   • doporučení optimální varianty s dotací + posouzení návratnosti (návratnost se díky dotaci zkrátí)
    cena: 4.000,- za všechna výše uvedená doporučení

    

   3. Výběr optimální varianty společně s klientem
   (reálné zhodnocení dotace, příspěvek na práce znalce až ve výši 25.000,- Kč).

   Doporučuje se nepodcenit body 1 a 2. Klient tak má možnost se odpovědně rozhodnout na základě relevantních údajů a nikoli pouze pocitů. Jsou případy, kdy i při reálné možnosti získat dotaci jsou rozhodující preference klienta, která z variant je pro něho nejlepší.

   Klient není nucen, aby hradil náklady spojené s vypracováním posudku a projektu, ale dostává se mu reálný a podložený podklad pro své rozhodnutí.

   Klient získává jasné doporučení na provedená opatření s uvedením jejich ekonomické návratnosti.

    

   Navíc klient získává:

   • Průkaz energetické náročnosti budovy – platný 10 let (potřeboval by jej stejně i v případě např. pouhé výměny oken, která je většinou větším zásahem do parametrů nemovitosti).
   • Ekonomické zhodnocení možných opatření a doporučení optimální varianty.

    

   POZNÁMKA:
   Pokud se následně klient rozhodne využít programu NZU (a reálné šance můžeme v tu chvíli opravdu velmi přesně odhadnout na základě vypracovaných bodů 1 a 2, má možnost získat v rámci NZU dotaci až ve výši 25.000,- Kč na práce spojené s vypracováním podkladů k žádosti o dotaci.

   wolf