wolf

Rekuperace tepla při řízeném větrání obytných prostor

Vzhledem ke klimatické krizi je dnes důležitější než kdy jindy snižovat emise oxidu uhličitého. Čím dál více domů je proto lépe izolováno. To je sice dobré pro klima, ale špatné pro kvalitu vzduchu v místnosti. Řešením je řízené větrání obytných prostor s rekuperací tepla. 

Výhody větrání místností s rekuperací tepla

Současný stav technologie budov nabízí utěsněná okna s vícenásobným zasklením a vnější stěny s dobrou tepelnou izolací. Platí to pro novostavby a stále více se to uplatňuje také při rekonstrukci stávajících budov.

Z energetického hlediska je to správně – výrazně se tím snižuje spotřeba energie na vytápění. Vzniká však nový problém. Budovy jsou pak natolik vzduchotěsné, že výměna vnějšího a vnitřního vzduchu může probíhat jen stěží.

 

Pachy a vlhkost tak nemohou být odváděny ven. Obyvatelé potom otevírají často a na dlouhou dobu okna, aby pustili do bytu čerstvý vzduch a předešli vzniku plísní.

Při tom ale uniká velké množství tepla. A to je v rozporu se všemi snahami o energetickou účinnost. Řešením je řízené větrání místností s rekuperací tepla. 

Větrání obytných prostor

CWL-2

Nejkompaktnější jednotka svého druhu, extrémně tichá a vysoce účinná – to je nová řada jednotek CWL-2 společnosti WOLF.

wolf

Rekuperace tepla při řízeném větrání obytných prostor

Řízené větrání místností je mechanický ventilační systém, jehož hlavními součástmi jsou rozvody vzduchu, dva ventilátory, filtry a výměník tepla.

Ventilátor odpadního vzduchu odvádí tento vzduch přes výměník tepla ven. Ventilátor přívodního vzduchu vhání vzduch přes výměník tepla dovnitř. Ve výměníku tepla se studený přívodní vzduch předehřívá teplým odpadním vzduchem. Díky tomu klesá potřeba energie, která by byla nutná na ohřátí vzduchu na pokojovou teplotu.

Systém navíc obsahuje filtry, které z přívodního vzduchu odfiltrují prach a pyly. To je velká úleva pro alergiky.

Grafika vysvětlujíci jak funguje větraci jednotka s rekuperací tepla

Rekuperace tepla prostřednictvím decentralizovaného větrání obytných prostor

Decentralizovaný větrací systém je tvořen několika zařízeními, která jsou zabudovaná přímo do okna nebo do fasády. Tato varianta se používá převážně ve starších budovách, protože instalaci rozvodů vzduchu.

 

Vysvětlení principu větrání obytného prostoru

Zařízení pro rekuperaci tepla

 • Co je to rekuperační systém pro zpětné získávání tepla?

  V zařízení pro rekuperaci tepla nepřijdou oba proudy vzduchu – jak přívodního, tak odpadního – nikdy do přímého kontaktu. Pouze kolem sebe proudí deskami deskového výměníku tepla. Při tom se přívodní vzduch ohřívá.

  Infografika vysvětlujíci jak funguje deskový výměník tepla
 • Co je to regenerační systém pro zpětné získávání tepla?

  Regenerační rekuperace tepla využívá kapalné nebo pevné pomocné médium. V něm se dočasně ukládá tepelná energie odpadního vzduchu, kterou později přebírá přiváděný vzduch. Tímto „meziskladem“ může být rotační výměník tepla nebo statická akumulační hmota.

  Infografika vysvětlujíci jak funguje rotační výměník tepla

Nejdůležitější odborné termíny

Pokud se podrobněji zajímáte o větrání bytových prostor a o rekuperaci tepla, narážíte stále dokola na určité odborné termíny. Nejdůležitějšími pojmy jsou:  

 

 • Tepelná účinnost                                                                                                                          
  Tepelná účinnost se také nazývá koeficient rekuperace, stupeň změny teploty, teplotní účinnost nebo stupeň výměny teploty. Toto číslo udává, jaká část tepla je odebrána z odpadního vzduchu. Je to měřítko účinnosti použitého výměníku tepla. 

 

 • Stupeň rekuperace tepla

       Stupeň rekuperace tepla odpovídá tepelné účinnosti odváděného vzduchu doplněné o odpadní teplo zařízení.                       

 

 • Tepelná integrace                                                                                                                         
  Tepelná integrace, nazývaná také analýza pinch nebo Linnhoffova analýza, je metoda, která optimalizuje spotřebu energie určitých procesů. Procesy zásobování energií a zpětného získávání tepla jsou díky ní vzájemně optimálně sladěné. 

Větrání obytných prostor v nových a starých budovách

Realizace řízeného větrání obytných prostor u stávajících budov vyžaduje velké stavební úsilí. U centrálního větracího systému musí být rozvody vzduchu vedené celým domem. U starších budov je proto vhodnější decentralizovaný systém. Je sice méně účinný, ale zato nemusíte provádět žádná nákladná stavební opatření.

 

U novostaveb máte při včasném plánování k dispozici všechny možnosti. Tady se vyplatí centrální větrací systém, protože pracuje mimořádně účinně.

Výhody

Menší tepelné ztráty než u klasického větrání okny

Snižuje se nebezpečí tvorby plísní, protože vlhkost z vnitřních prostor domu je odváděna nepřetržitě

Vhodně navržený systém umožňuje odsávat pachy a škodliviny

Vhodné pro alergiky: vzduchové filtry v zařízení odfiltrují z čerstvého vzduchu jemný prach a pyly

Méně hluku pronikajícího zvenčí, protože nemusíte kvůli větrání otevírat okna (to je výhoda především u velmi frekventovaných silnic)

Závěr

U novostaveb je řízené větrání obytných prostor s rekuperací tepla dnes už téměř povinností. Kvůli vysokým požadavkům na tepelnou izolaci novostaveb v takových domech neexistuje dostatečná přirozená výměna vzduchu.

To je nepříjemné nejen pro obyvatele, ale časem to vede k tvorbě plísní. Větrací systém se ovšem může instalovat i do stávajících budov.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Energeticky ucinne rekonstrukce

wolf

Ekologické vytápění

wolf

Klima v místnosti