wolf

Rekuperácia tepla 

v riadenom vetraní obytných priestorov

V dôsledku klimatickej krízy je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým znižovať emisie CO2. Čoraz viac domov má preto lepšiu tepelnú izoláciu. To je dobré pre klímu, ale zlé pre kvalitu vzduchu v interiéri alebo tvorbu plesní. Riešenie: riadené vetranie obytných priestorov s rekuperáciou tepla. 

Využívanie vetrania miestností s rekuperáciou tepla

Moderné stavebné technológie prinášajú utesnené okná s viacnásobným zasklením a vonkajšie steny s dobrou tepelnou izoláciou. Týka sa to novostavieb, ale v rámci renovácií sa stávajú čoraz obľúbenejšími aj v existujúcich budovách.

Z energetického a technického hľadiska je to veľmi dobrý trend – výrazne sa tým znižuje množstvo energie potrebnej na vykurovanie. Objavuje sa však nový problém. Budovy sú tak vzduchotesné, že je takmer nemožná výmena vonkajšieho a vnútorného vzduchu.

 

Dôsledok: zápachy a vlhkosť nie je možné odvádzať von. To spôsobuje, že obyvatelia často a dlho otvárajú okná, aby do bytu vpustili čerstvý vzduch, a aby predišli vzniku plesní. Tým však unikne veľmi veľa tepla, čo je proti všetkým snahám o zvýšenie energetickej účinnosti. Tento problém vyrieši riadené vetranie interiéru so spätným získavaním tepla, tzv. rekuperáciou. 

Vetranie obytných priestorov

CWL-2

Najkompaktnejšie vo svojej triede, výnimočne tiché a vysoko účinné – to sú nové zariadenia radu CWL-2 od spoločnosti WOLF.

wolf

Rekuperácia tepla pri riadenom vetraní obytných priestorov

Riadené vetranie miestností je mechanický ventilačný systém, ktorý sa skladá najmä z vetracích potrubí, dvoch ventilátorov, filtrov a výmenníka tepla.

Ventilátor na odpadový vzduch ho odsáva cez výmenník tepla smerom von. Ventilátor na privádzanie vzduchu ho zasa vháňa cez výmenník tepla smerom dnu. Vo výmenníku tepla sa studený privádzaný vzduch predhreje pomocou teplého odpadového vzduchu. Vďaka tomu sa znižuje množstvo energie potrebnej na jeho opätovné zohriatie na izbovú teplotu.

Systém zároveň obsahuje filtre, ktoré z privádzaného vzduchu odstránia prach aj peľ. Toto ocenia hlavne alergici.

wolf

Rekuperácia tepla prostredníctvom decentrálneho vetrania obytných priestorov

Decentrálny ventilačný systém sa skladá z viacerých zariadení, ktoré sú zabudované priamo do okna alebo fasády. Tento variant sa používa najmä v už existujúcich budovách, pretože pri ňom nie je potrebné klásť žiadne ventilačné potrubie.

 

wolf

Jednotka na spätné získavanie tepla

 • Čo je rekuperačná jednotka na spätné získavanie tepla?

  Pri rekuperačnej jednotke na spätné získavanie tepla nepríde do vzájomného kontaktu prúd odpadového vzduchu s prúdom privádzaného vzduchu. Prúdia vedľa seba v platniach doskového výmenníka tepla. Pritom sa zohrieva privádzaný vzduch.

  wolf
 • Čo je regeneratívna jednotka na spätné získavanie tepla?

  Regeneratívna jednotka na spätné získavanie tepla využíva kvapalné alebo pevné médium. Dočasne sa v ňom uchová tepelná energia z odpadového vzduchu, ktorá sa neskôr znova odovzdá privádzanému vzduchu. Tento dočasný zásobník môže byť rotačný výmenník tepla alebo statická akumulačná hmota.

  wolf

Najdôležitejšie odborné výrazy

Ak sa bližšie zaoberáte vetraním a spätným získavaním tepla v domácnosti, často pritom narazíte na niektoré odborné výrazy. Medzi najdôležitejšie pojmy patria:  

 

 • Účinnosť rekuperácie tepla                                                                                                                          
  Účinnosť rekuperácie tepla sa označuje aj ako hodnota rekuperácie tepla, účinnosť zmeny teploty, tepelná účinnosť alebo úroveň teplotnej výmeny. Táto hodnota označuje, aký podiel tepla sa odoberá z odpadového vzduchu. Ide o mieru účinnosti použitého výmenníka tepla. 

 

 • Stupeň spätného získavania tepla

       Stupeň spätného získavania tepla zodpovedá hodnote rekuperácie tepla odvádzaného vzduchu, ku ktorej sa pripočíta odpadové teplo daného prístroja.                      

 

 • Tepelná integrácia                                                                                                                         
  Tepelná integrácia, označovaná aj ako Pinch analýza alebo Linnhoffova analýza, je metóda, ktorá optimalizuje spotrebu energie určitých procesov. Prostredníctvom nej sa vzájomne zlaďujú procesy zásobovania energiou a spätného získavania tepla na dosiahnutie optimálneho efektu. 

Vetranie obytných priestorov v novostavbách a starších budovách

V už existujúcich budovách sa riadené vetranie miestností realizuje iba pri veľkých, stavebne náročných úpravách. Pre centrálny vetrací systém musia byť po celom dome rozvedené vetracie potrubia. Pre staršie budovy je preto zvyčajne vhodný decentralizovaný systém. Nie je síce taký účinný, ale zároveň s ním nie sú spojené veľké stavebné zásahy.

 

V novostavbe máte pri včasnom naplánovaní k dispozícii všetky možnosti. V tomto prípade je veľmi výhodné použiť centrálny vetrací systém, pretože ten funguje veľmi efektívne.

Výhody

Nižšie tepelné straty ako pri bežnom vetraní prostredníctvom okien

Klesá riziko vzniku plesní, pretože vlhkosť je z vnútra domu neustále odvádzaná von

Pomocou vhodného naplánovania systému je možné odstrániť zápachy a znečisťujúce látky

Výhodné pre alergikov: vzduchové filtre v systéme vyfiltrujú z čerstvého vzduchu jemný prach aj peľ

Menej hluku zvonka, pretože pri vetraní nemusíte otvárať okná (to je veľkým plusom najmä pri uliciach s intenzívnou premávkou)

Záver

V prípade novostavieb je dnes už takmer povinnosťou použiť riadené vetranie obytných priestorov s rekuperáciou tepla. V dôsledku vysokých nárokov na tepelnú izoláciu novostavieb v takýchto domoch už takmer vôbec nedochádza k dostatočnej prirodzenej výmene vzduchu.

To je nepríjemné nielen pre ich obyvateľov, ale z dlhodobého hľadiska spôsobuje vznik plesní. Vetrací systém však môže byť praktický aj v už existujúcich budovách.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Vykurovanie budúcnosti

wolf

Trvalo udržateľné kúrenie

wolf

Úspora energií v domácnosti