wolf

Vykurovanie budúcnosti

Prehľad typov vykurovania

Vedeli ste, že vykurovanie, osvetlenie a zásobovanie teplou vodou tvorí približne 40 % všetkej spotreby energie? V dôsledku toho sú tieto tri spôsoby spotreby energie zodpovedné za približne 20 % emisií CO2. Je to nepopierateľný fakt: stavebný sektor, a to najmä vykurovacia technika, je jedným z najväčších žrútov energie a má veľký vplyv na dosahovanie cieľov v oblasti emisií CO2. V tomto článku sa dozviete, ako vzájomne súvisia fosílne palivá a vykurovanie budov a ktoré vykurovacie systémy prispejú v budúcnosti k prechodu na obnoviteľné zdroje energie.

Predpisy a podporné opatrenia

Toto hovorí vláda o renovácii starých vykurovacích systémov

 

Politici zaviedli prísnejšie predpisy týkajúce sa výstavby nových budov, ako aj stimuly a dotačné programy na podporu využívania alternatívnych vykurovacích systémov. A to úspešne: spotreba energie v sektore stavieb výrazne klesla.

V roku 2012 sa spotrebovalo v budovách približne o 30 % menej energie ako v referenčnom roku 1990. Skutočnosť, že sa pritom priemerná obytná plocha zväčšila o 17 %, ešte viac dokazuje jednoznačné zvýšenie efektívnosti.

 

Tento úspech spočíva najmä v znížení potrebného množstva tepla prostredníctvom predpisov, ktoré sa týkajú zatepľovania a povinnosti prechodu na moderné vykurovacie systémy.

Ale ako to v tomto kontexte vyzerá s klimatickými cieľmi? Dobrá správa: trend jasne dokazuje, že snahy o dosiahnutie trvalo udržateľnejšej a efektívnejšej výroby energie a tepla prinášajú svoje ovocie. Zlá správa: aj napriek tomu sa nám v roku 2020 nepodarilo splniť klimatické ciele v oblasti zníženia CO2.

 

Zníženie ekvivalentov množstva oxidu uhličitého je takmer nereálne. V neposlednom rade si musia aj súkromní spotrebitelia klásť otázku: Ako môže každý jednotlivec v rámci svojej vlastnej domácnosti prispieť k ekologickejšiemu spôsobu vykurovania?

Fosílne palivá na výrobu tepla

 • V bytových novostavbách

  Jedna vec je istá: fosílne palivá sú a aj zostanú súčasťou súkromných budov. Najmä plyn tvorí s takmer 50 % veľmi veľký podiel vo vykurovacej infraštruktúre.

  Aktuálne trendy ukazujú: prechod na trvalo udržateľné zdroje tepla postupuje iba pozvoľne.

  wolf
 • V existujúcich obytných budovách

  Výrazný podiel, až približne tri štvrtiny všetkých domácností, kúri fosílnymi palivami ako plyn a olej. Ekologickejšie technológie, ako sú tepelné čerpadlá a diaľkové vykurovanie, sú síce na vzostupe, ale pre existujúci bytový fond ešte stále menej relevantné.

  Ak sa pozrieme na štruktúru vykurovania bytov v novostavbách, vidíme veľký pokrok smerom k ekologickému spôsobu vykurovania.

  Je potešujúce, že vo viac ako tretine novo inštalovaných vykurovacích systémov boli ako zdroj energie použité alternatívne koncepcie ako diaľkové vykurovanie, tepelné čerpadlá či spaľovanie obnoviteľných surovín.

  Okrem toho bolo veľmi veľa zastaraných kotlov nahradených účinnejšími, modernými kondenzačnými kotlami, čo rovnako pozitívne vplýva na energetickú účinnosť pri vykurovaní.

  wolf

Kúrenie budúcnosti: toto riešenie existuje

Na otázku, ktorý vykurovací systém bude v budúcnosti vhodný na používanie v súkromných domácnostiach, existuje vďaka technickému pokroku v súčasnosti veľa odpovedí. Poskytneme vám prehľad najdôležitejších vykurovacích systémov, ukážeme vám výhody aj nevýhody a ponúkneme vám pomôcku pri rozhodovaní.
 • Vykurovanie solárnou tepelnou energiou

  Solárna tepelná energia sa získava zohrievaním vody slnečným žiarením. Na streche budovy sú umiestnené kolektory, cez ktoré preteká voda. Znie to jednoducho? Správne! Práve preto je táto technológia taká populárna.

   

  Praktickým doplnkom solárneho systému je akumulačný zásobník, v ktorom sa skladuje takto získaná tepelná energia. Zároveň sa popri ňom alebo namiesto neho používajú aj bežné olejové či plynové kotly alebo tepelné čerpadlá.

  Vďaka tomu sa efektívne využíva solárna energia, keď svieti slnko, zatiaľ čo druhá časť vykurovacieho systému pokrýva potrebu tepla v dňoch bez slnečného svitu a v noci.

   

  Stručný prehľad výhod aj nevýhod

   

  1) Výhody

  • Solárna energia nič nestojí a je dostupná neobmedzene
  • Dobré možnosti kombinovania s inými formami energie
  • Finančné stimuly (dotácie) od štátu
  • Vďaka technickému pokroku neustále klesajú investičné náklady

   

  2) Nevýhody

  • Závislosť od počtu hodín slnečného svitu
  • Samotné solárne kolektory väčšinou nedokážu pokryť celý objem tepla potrebný na vykurovanie budovy
 • Tepelné čerpadlo

  Tepelné čerpadlá sú vhodné ako vykurovanie budúcnosti predovšetkým pre moderné, dobre izolované budovy vysokej stavebnej kvality. Čím nižšia je úroveň teploty potrebná na vykurovanie, tým lepšie funguje tepelné čerpadlo – čiže tým účinnejší a ekologickejší je jeho výkon.

   

  Ešte výhodnejšie: elektrinu pre svoje tepelné čerpadlo si môžete vyrobiť aj sami, napríklad pomocou fotovoltického systému.

  Stručný prehľad výhod aj nevýhod

  1) Výhody

  • Veľmi ekologické riešenie vďaka nepoužívaniu fosílnych palív
  • Dobré možnosti kombinovania s fotovoltaikou
  • Nízke náklady na údržbu
  • Ekologická energia nič nestojí a je dostupná v neobmedzenom množstve

  2) Nevýhody

  • Pomerne vysoké náklady počiatočných investícií
  • Závislosť od kolísania cien za elektrinu
  • V závislosti od typu sa vyžaduje povolenie
  wolf
 • Hybridné kúrenie

  Hybridné kúrenie v sebe spája rôzne vykurovacie systémy: plyn alebo olej spolupracujú s obnoviteľnými zdrojmi energie. Veľká výhoda: silné a slabé stránky rôznych systémov sa vzájomne dopĺňajú tak, že dobré vlastnosti jedného vykurovacieho systému kompenzujú zlé vlastnosti druhého zdroja energie. Aj praktické: v oblasti zásobovania teplom nie ste závislí iba od jedného systému vykurovania.

  Stredobodom hybridného vykurovania je zásobník tepla a akumulačný zásobník, ktorý uchováva nespotrebovanú tepelnú energiu z rôznych zdrojov. Ak teplota v zásobníku klesne pod určitú hodnotu, pokračuje vo výrobe tepla plynové, resp. olejové kúrenie – ekologicky a spoľahlivo.

   

  Stručný prehľad výhod aj nevýhod

   

  1) Výhody

  • Kombinácia olejového kúrenia, plynového kúrenia a obnoviteľných zdrojov energie
  • Ekologický spôsob fungovania
  • Nezávislá výroba tepla
  • Inštalácia základného systému s flexibilnými možnosťami rozšírenia

   

  2) Nevýhody

  • Vysoké nadobúdacie náklady
  • Zložitá inštalácia
  • Rôzne vykurovacie systémy vyžadujú veľa priestoru

Záver

Jedna vec je istá: vykurovanie budúcnosti by malo fungovať efektívnejšie a vyžadovať nižšie náklady na palivo ako klasické vykurovanie. V porovnaní s konvenčnými systémami preto možno vychádzať z celkovo nižších nákladov na energiu.

 

Ďalšie plus: štát často ponúka finančnú dotáciu na renováciu vykurovacieho systému. V závislosti od toho, ktorý vykurovací systém budúcnosti si vyberiete, sa vám investícia môže vrátiť už po niekoľkých rokoch.

Nezabúdajte tiež, že použitím obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla zároveň významne prispievate k ochrane životného prostredia. Odporúčame vám to prekonzultovať s kvalifikovaným odborníkom, ktorý zohľadní vaše individuálne potreby a podmienky a poradí vám konkrétny vykurovací systém vhodné pre váš domov.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Úspora nákladov na vykurovanie

wolf

Plynové kúrenie alebo tepelné čerpadlo

wolf

Trvalo udržateľné kúrenie