wolf

Plynový kotol alebo tepelné čerpadlo?

Pomôcka pri rozhodovaní

Medzi najobľúbenejšie vykurovacie systémy v novostavbách patria plynové kúrenia a tepelné čerpadlá. Pri plynovom kúrení sa môžete spoľahnúť na osvedčenú technológiu. Tepelné čerpadlá sú modernou, ekologickou alternatívou. Ktoré vykurovanie je však vhodnejšie pre vašu budovu a vaše potreby – plynové kúrenie alebo tepelné čerpadlo? Bolo by prípadne vhodné skombinovať obe zariadenia a vytvoriť hybridný systém? Pozrime sa bližšie na výhody aj nevýhody týchto vykurovacích systémov a možnosti ich kombinovania.

Priekopník: v novostavbách patrí 1. priečka tepelným čerpadlám

Kým v roku 2000 bolo tepelnými čerpadlami vykurovaných iba 1 % novostavieb, v roku 2018 sa ich podiel zvýšil už na viac ako 40 %. V rámci novostavieb si teda srdce stavebníkov získava tepelné čerpadlo, no tesne za ním sa umiestnilo plynové kúrenie.

wolf

Plynové kúrenie alebo tepelné čerpadlo: v čom spočívajú rozdiely?

Tepelné čerpadlá aj plynové kúrenia slúžia na vykurovanie budov, fungujú však na odlišných princípoch.

 

 • Plynové kúrenie vytvára teplo na vykurovanie spaľovaním fosílnych palív.
 • Tepelné čerpadlo na druhej strane využíva teplo okolitého prostredia a zvyšuje svoju teplotu pomocou elektrického prúdu.

Prehľad plynového vykurovania

Moderné plynové vykurovanie s kondenzačnou technológiou je veľmi účinné. Spaľuje plyn a prenáša vyrobené teplo do vykurovacej vody. Pritom sa uvoľňujú spaliny z horenia. Vďaka kondenzačnej technológii je možné v nich obsiahnutú energiu taktiež využívať na zohrievanie vykurovacej vody.
 • Výhody plynového kúrenia

  • Spoľahlivé: V prípade plynového kúrenia ide o osvedčenú a spoľahlivú technológiu.
  • Cenovo výhodné: Plynové kúrenie má v porovnaní s inými vykurovacími systémami nižšie obstarávacie aj prevádzkové náklady.
  • Efektívne: Moderné plynové kondenzačné kotly sú účinné. Dokážu premeniť na teplo takmer všetku energiu obsiahnutú v plyne.
  • Priestorovo úsporné: Plynové kúrenie nezaberie veľa miesta. Pri používaní zemného plynu navyše nie je potrebný žiadny zásobník.
  • Ľahko kombinovateľné: Plynové kúrenie je možné dobre kombinovať s inými vykurovacími systémami, napríklad tepelným čerpadlom alebo solárnym systémom.
 • Nevýhody plynového kúrenia

  • Potrebné plynové potrubia: Na vykurovanie zemným plynom potrebujete do domu priviesť plynové potrubie. Ak nie je dostupné, musí sa zabudovať zásobník na skvapalnený plyn. Tým sa zvýšia náklady aj priestorové požiadavky.
  • Nie je klimaticky neutrálne: Moderné plynové kúrenia fungujú efektívne, zanechávajú však ekologickú stopu. Pri spaľovaní plynu sa v konečnom dôsledku spotrebúva fosílne palivo.
  • Závislosť od cien plynu: Náklady na vykurovanie závisia od kolísajúcej ceny plynu, a preto sa nedajú plánovať vopred.

Prehľad vykurovania tepelnými čerpadlami

Tepelné čerpadlo využíva teplo z nasledujúcich prírodných zdrojov: podzemná voda (tepelné čerpadlo voda/voda), podzemie (tepelné čerpadlo soľanka/voda, nazývané aj geotermálne tepelné čerpadlo) a okolitý vzduch (tepelné čerpadlo vzduch/voda, nazývané aj vzduchové tepelné čerpadlo).

Vykurovací systém zvýši teplo z okolitého prostredia na vyššiu teplotnú úroveň, aby mohol vykúriť budovu. Toto sa dosiahne v rámci cyklického procesu, pri ktorom sa čiastočne využíva aj elektrický prúd.
 • Výhody tepelných čerpadiel

  • Ekologické: Tepelné čerpadlo je veľmi ekologické. Okrem elektrického prúdu pre kompresor využíva iba obnoviteľné zdroje energie. Pomocou fotovoltaického systému si môžete elektrinu vyrábať aj sami a kúriť tak CO2 neutrálne.
  • Nízke náklady na kúrenie: Náklady na elektrinu sú nízke.
  • Priestorovo úsporné: Tepelné čerpadlo nie je oveľa väčšie ako plynový kotol, a preto tiež nezaberá veľa miesta.
  • Nízke nároky na údržbu: Tepelné čerpadlá vyžadujú iba minimálnu údržbu.
  • S možnosťou dotácií: Na inštaláciu tepelného čerpadla získate atraktívnu štátnu dotáciu.
  • Dobre kombinovateľné: Tepelné čerpadlá je možné jednoducho kombinovať s inými vykurovacími systémami.
 • Nevýhody tepelného čerpadla

  • Vysoké obstarávacie náklady: Kúpa tepelného čerpadla je v porovnaní s inými vykurovacími systémami pomerne drahá. Na druhej strane má však veľmi nízke prevádzkové náklady.
  • Potrebné povolenia: Pri niektorých tepelných čerpadlách, napr. tých geotermálnych, je potrebné urobiť vrty. Na to musíte mať povolenie.
  • Závislosť od cien elektriny: Ste závislí od aktuálnych cien elektrickej energie – s výnimkou vlastnej výroby el. prúdu.

Ktoré kúrenie je vhodné pre vašu budovu?

Tepelné čerpadlo je vhodné najmä do domov, ktoré majú veľmi dobrú tepelnú izoláciu. Keďže mnoho starších budov túto podmienku nespĺňa, máte v takýchto budovách na výber z dvoch praktických možností:
 

 • plynové kúrenie alebo
 • kombinácia plynového kúrenia a tepelného čerpadla
   

Pri hybridnom vykurovaní zabezpečuje tepelné čerpadlo základnú dodávku tepla. Plynové kúrenie sa zapína v špičkách spotreby tepla, keď je vykurovací výkon tepelného čerpadla nedostatočný. 

 

Novostavby sú v súčasnosti veľmi dobre tepelne odizolované. Preto sa v týchto prípadoch odporúča tepelné čerpadlo najmä v kombinácii s plošným alebo podlahovým kúrením. Nechcete geotermálne tepelné čerpadlo, pretože vyžaduje vrty do zeme alebo ste nedostali potrebné povolenie? – V takom prípade môžete vždy siahnuť po vzduchovom tepelnom čerpadle. V novostavbe prichádza do úvahy aj hybridný systém.

Záver

Plynové kúrenie aj naďalej zostáva zmysluplným riešením v už existujúcich budovách. S ohľadom na rozumné plánovanie do budúcnosti by ste však mali uvažovať aj nad zaobstaraním tepelného čerpadla.

 

Pri novostavbách sa odporúča ekologické tepelné čerpadlo. Vyššie obstarávacie náklady sa vďaka dotáciám a nižším nákladom na vykurovanie veľmi rýchlo vrátia späť.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Vykurovanie v novostavbe

wolf

Výmena plynového kúrenia

wolf

Priemerná spotreba plynu v domácnosti