wolf

Priemerná spotreba plynu

Výpočet a odhad

Aká vysoká je priemerná spotreba plynu?

Mnoho nájomníkov aj majiteľov domov sa zaoberá otázkou, aká vysoká je spotreba plynu v dome alebo v jednotlivých bytoch a miestnostiach. Jej výpočet, žiaľ, nie je taký jednoduchý, ako napríklad pri spotrebe elektriny, kde vám stačí zistiť počet kilowatthodín (kWh). Aj vaša priemerná spotreba plynu sa uvádza v kWh, no pri jej výpočte je nutné zohľadniť mnoho faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.

Prečo je dôležité poznať priemernú spotrebu plynu?

Náklady na vykurovanie a teplú vodu tvoria spolu s nákladmi na elektrinu najväčšiu položku na vyúčtovaní za energie. Pritom nie je vôbec dôležité, či ide o nájomníkov, alebo majiteľov. Rozhodujúca je pritom energetická účinnosť domu, no spotrebu ovplyvňujú aj mnohé ďalšie faktory. 
 

Medzi najčastejšie dôvody na zistenie spotreby plynu v domácnosti patria:
 

 • Prehľad o celkových nákladoch na energie v domácnosti
 • Porovnanie vlastnej priemernej spotreby plynu s inými domácnosťami
 • Zistenie potenciálnych možností na úsporu
 • Kontrola nákladov, aby ste dokázali lepšie reagovať na kolísanie cien
 • Priemerná spotreba plynu v domácnostiach rastie.
   

Celkovo sa spotreba plynu sa za posledné roky prudko zvýšila. Jedným z dôvodov je určite aj to, že kedysi veľmi rozšírené kúrenia na olej a uhlie sa čoraz viac nahrádzajú modernými plynovými vykurovacími systémami. Moderné plynové vykurovacie systémy sú skutočne oveľa efektívnejšie a znižujú priemernú spotrebu v dome – najmä ak sú dobre zladené všetky opatrenia ako tepelná izolácia a správne zásady vykurovania. 
 

Výnimočne výkonné: kondenzačné vykurovacie technológie od spoločnosti WOLF. Či už kombinácia solárneho systému a plynu, najmodernejší kondenzačný kotol alebo kombinovaný kotol s integrovanou prípravou teplej úžitkovej vody. Naše odborné a kompetentné poradenstvo vám pomôže určiť, ktorý typ vykurovania je ideálny práve pre vašu domácnosť. 

Ako zistíte spotrebu plynu v dome?

Najjednoduchším spôsobom, ako určiť priemernú spotrebu plynu, je použiť existujúce účty za plyn za posledných niekoľko rokov. Pritom platí: čím viac hodnôt na porovnanie, tým lepšie. Na zistenie priemernej mesačnej spotreby stačí vydeliť príslušnú ročnú spotrebu dvanástimi.

Možno použiť aj paušálne vyjadrenia založené na priemerných hodnotách a počte štvorcových metrov, ale kvôli rôznym ovplyvňujúcim faktorom často nemajú takú výpovednú hodnotu ako skutočné porovnávacie hodnoty.

Tip: Vývoj spotreby za posledných niekoľko rokov spravidla nájdete aj vo vyúčtovaní energií svojej domácnosti.

wolf

Dbajte na tieto zásady:

 •  Spotreba plynu v rodinnom dome sa líši od spotreby v bytovom dome. V druhom prípade sa väčšinou pripočítava aj podiel za spoločné priestory (napr. za vykurovanie schodiska, práčovne a pod.)
 • Na vašu spotrebu plynu vplýva aj to, či plynový kotol využívate aj na prípravu teplej vody, alebo či plyn používate výhradne na vykurovanie.

 

Výpočet na základe počtu metrov štvorcových

 

 • Ročnú spotrebu vydeľte veľkosťou vašej obytnej plochy, čím získate priemernú ročnú spotrebu na jeden meter štvorcový.
 • Toto je praktické vtedy, ak chcete zistiť potenciálne možnosti na úsporu pri kúpe nového kúrenia.

 

Ak ešte nemáte k dispozícii ročné vyúčtovanie, môžete pravidelne odčítať stav plynomeru alebo merača tepla na kúrení a po niekoľkých mesiacoch takto získané hodnoty prepočítať. Takto získaná priemerná hodnota je väčšinou veľmi blízko skutočnej spotrebe. Pri odčítaní však nezabudnite zohľadniť, že spotreba je v zimných mesiacoch vyššia ako v letných mesiacoch. Ak však nemáte toľko času, pretože potrebujete zistiť spotrebu plynu v domácnosti veľmi rýchlo (napr. ak sa chystáte presťahovať), pomôže aj odhad.

 

Odhad priemernej spotreby

 

Ak chcete odhadnúť, aká vysoká je vaša priemerná spotreba plynu, môžete na to použiť nasledujúce rámcovú údaje:

 • Spotreba plynu na meter štvorcový obytnej plochy pre dve osoby: cca 14 kubických metrov
 • S dodatočnou prípravou teplej úžitkovej vody plynovým kúrením: cca 16 kubických metrov
   

Pozor: Ide tu o metre kubické. Ak ich chcete previesť na bežné hodnoty v kWh, musíte danú hodnotu vynásobiť 10,3.

Aká vysoká je spotreba plynu v iných domácnostiach?

Ak vám stačia približné hodnoty, nemusíte nevyhnutne robiť výpočet sami. Orientačne vám možno postačí aj priemerná spotreba plynu v domácnosti vzorovej rodiny. Bežné priemerné hodnoty spotreby plynu v kilowatthodinách za jeden rok na základe obytnej plochy sa pohybujú v nasledujúcom rozmedzí:
 

 • 30 m2: 3 800 – 5 000 kWh
 • 50 m2: 5 000 – 7 000 kWh
 • 100 m2: 12 000 – 15 000 kWh
 • Radový dom: 17 000 – 20 000 kWh
 • Rodinný dom: 23 000 – 30 000 kWh

 

Horná hodnota sa zohľadňuje v prípade, ak sa plynovým kúrením vyrába aj teplá voda. V závislosti od stavebnej konštrukcie a tepelnej izolácie danej budovy sa vaše hodnoty môžu, samozrejme, výrazne odlišovať od tohto všeobecného priemeru. Tento výpočet sa nevzťahuje najmä na pasívne domy, pretože dosahujú podstatne nižšiu spotrebu energie.

 

Priemernú spotrebu plynu môže ovplyvniť aj spôsob vykurovania, dĺžka vykurovacieho obdobia a dizajn interiéru. Najmä staršie plynové kúrenia sú často oveľa menej účinné v porovnaní s modernými vykurovacími systémami. V kombinácii s kvalitným zateplením sa môžu zaznamenať rozdiely od 30 až do 50 %, aj ak sú ostatné vlastnosti budovy rovnaké. Ak plyn používate aj na varenie, spotreba sa tiež zvýši. Tieto faktory je preto potrebné neustále zohľadňovať.

Ako znížite priemernú spotrebu plynu?

Ak chcete znížiť spotrebu plynu vo svojom dome, môže vám pritom pomôcť niekoľko opatrení. Ak je vaše kúrenie ešte relatívne nové, môžete zabrániť zbytočným tepelným stratám optimalizáciou tepelnej izolácie (napríklad zaizolovaním vodovodných potrubí).

V prípade bytov v bytových domoch takéto zateplenie však nie je úplne jednoduché. Tu platí: najjednoduchšie ušetríte správnym spôsobom vykurovania. To isté, samozrejme, platí aj pre rodinné domy. Ak nebudete doma, znížte teplotu. Znížením o jeden stupeň môžete ušetriť až 6 % energie.

 

Moderné riešenia inteligentnej domácnosti vám pritom môžu pomôcť ideálne zladiť úsporu energie s komfort bývania. Poraďte sa so svojím odborníkom na kúrenie a zistite, aké máte individuálne možnosti.

 

Nainštalovaním nového plynového kúrenia podľa moderných štandardov sa dosiahne efektívnejšie spaľovanie aj nižšie emisie škodlivín. Ak chcete z dlhodobého hľadiska znižovať spotrebu plynu, je vhodné nahradiť staré kotly modernými, novými kotlami s kondenzačnou technológiou. Aj napriek vyšším počiatočným nákladom na zaobstaranie sa takáto kúpa zväčša oplatí.

Mimochodom: ak ste už optimalizovali spotrebu, ďalšie zníženie faktúr za plyn môžete dosiahnuť pravidelným porovnávaním cien za plyn a v príp. potreby zmenou dodávateľa plynu.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

wolf

Výmena plynového kúrenia

wolf

Plynové kúrenie alebo tepelné čerpadlo

wolf

Trvalo udržateľné kúrenie