Odzysk ciepła

Odzysk ciepła 

w kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Ze względu na kryzys klimatyczny redukcja emisji CO2 jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Dlatego coraz więcej domów jest lepiej izolowanych. Jest to dobre dla klimatu, ale złe dla jakości powietrza w pomieszczeniach. Rozwiązanie: kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z funkcją odzysku ciepła. 

Wykorzystanie wentylacji pomieszczeń z funkcją odzysku ciepła

Obecny stan techniki budowlanej oferuje szczelne okna z szybami zespolonymi oraz ściany zewnętrzne o dobrej izolacji termicznej. Dotyczy to nowych budynków, ale staje się coraz bardziej powszechne w istniejących budynkach z powodu renowacji.

Z punktu widzenia techniki energetycznej to bardzo dobrze – zapotrzebowanie na energię grzewczą znacznie przez to spada. Jednak powstaje nowy problem: budynki są tak szczelne, że wymiana powietrza zewnętrznego i wewnętrznego niemal nie jest możliwa.

 

Skutek: zapachy i wilgoć nie mogą być usuwane na zewnątrz. To z kolei prowadzi do tego, że mieszkańcy często i długo otwierają okna, aby wpuścić świeże powietrze do mieszkania i zapobiec wykwitom pleśni.

Dochodzi przy tym jednak do utraty bardzo dużej ilości ciepła. Stoi to w sprzeczności ze wszystkimi staraniami na rzecz wydajności energetycznej. Może tu pomóc kontrolowana wentylacja pomieszczeń z funkcją odzysku ciepła i odpowiednią automatyką.

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

CWL-2

Najbardziej kompaktowa w swoim rodzaju, niezwykle cicha i wysokowydajna – taka jest nowa seria urządzeń CWL-2 firmy WOLF.

wolf

Odzysk ciepła przy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Kontrolowana wentylacja pomieszczeń to mechaniczna instalacja wentylacyjna, która składa się głównie z rur wentylacyjnych, dwóch wentylatorów, filtrów i wymiennika ciepła.

Wentylator powietrza wywiewanego kieruje go przez wymiennik ciepła na zewnątrz. Wentylator powietrza nawiewanego wdmuchuje go przez wymiennik ciepła do wewnątrz. W wymienniku ciepła zimne powietrze nawiewane jest ogrzewane przez ciepłe powietrze wywiewane. W ten sposób zmniejsza się zapotrzebowanie na energię potrzebną do podgrzania go do temperatury pomieszczenia.

Równocześnie instalacja zawiera filtry, które odfiltrowują pył i pyłki z powietrza nawiewanego. Jest to duże ułatwienie dla alergików.

Schemat projektowy centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Odzysk ciepła przez decentralną wentylację pomieszczeń mieszkalnych.

Decentralny system wentylacji składa się z kilku urządzeń, które są instalowane bezpośrednio w oknach lub na fasadzie. Wariant ten jest stosowany głównie w istniejących budynkach, ponieważ nie trzeba układać żadnych przewodów wentylacyjnych.

 

Schemat przepływu powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych wyposażonych w wentylację

System odzysku ciepła

 • Co to jest rekuperacyjny system odzysku ciepła?

  W rekuperacyjnym systemie odzysku ciepła dwa strumienie powietrza (nawiewanego i wywiewanego) nie stykają się ze sobą bezpośrednio. Zamiast tego przepływają one obok siebie przez płyty płytowego wymiennika ciepła. W procesie tym powietrze nawiewane jest podgrzewane.

  Schemat budowy płytowego wymiennika ciepła
 • Jak działa system odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych?

  Odzysk ciepła wykorzystuje płynne lub stałe medium pośrednie. Energia cieplna powietrza wywiewanego jest tam tymczasowo magazynowana, a później jest przejmowana od powietrza nawiewanego. Ten magazyn pośredni może być obrotowym wymiennikiem ciepła lub statyczną masą magazynowania.

  Przedstawienie schematu obrotowego wymiennika ciepła i jego działania

Najważniejsze specjalistyczne pojęcia

Zajmując się dokładniej tematyką wentylacji mieszkań wciąż można się natknąć na specjalistyczne pojęcia. Najważniejszymi nazwami są:  

 

 • Ilość ciepła odzyskanego                                                                                                                          
  Ilość ciepła odzyskanego jako określenie sprawności odzysku ciepła, stopień zmiany temperatury, stopień sprawności temperaturowej lub stopień wymiany temperaturowej. Liczba ta określa, jaka część ciepła jest pobierana z powietrza wywiewanego. Jest to miara wydajności stosowanego wymiennika ciepła. 

 

 • Stopień odzysku ciepła

       Stopień odzysku ciepła odpowiada współczynnikowi ciepła zwrotnego powietrza wyrzucanego, uzupełnionemu o ciepło oddawane urządzenia.                       

 

 • Integracja cieplna                                                                                                                         
  W przypadku integracji cieplnej, zwanej również analizą pinch lub analizą Linnhoffa, chodzi o metodę, która optymalizuje zużycie energii w określonych procesach. Procesy zasilania energią i odzysku ciepła są przez nią optymalnie do siebie dostosowywane. 

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych w nowych i starych budynkach

W istniejących budynkach kontrolowana wentylacja pomieszczeń może być zrealizowana tylko przy dużym nakładzie prac budowlanych. W przypadku centralnej instalacji wentylacyjnej przewody wentylacyjne muszą być poprowadzone przez cały dom. Dlatego też w przypadku starszych budynków system decentralny jest zazwyczaj bardziej odpowiedni. Jest to wprawdzie rozwiązanie mniej efektywne, ale nie wymaga większych prac budowlanych.

 

W nowym budynku przy odpowiednio wczesnym planowaniu dostępne są wszystkie możliwości. Korzystna będzie tutaj centralna instalacja wentylacyjna, która pracuje szczególnie efektywnie.

Zalety

Mniejsze straty ciepła niż w przypadku konwencjonalnej wentylacji okiennej

Zmniejsza się ryzyko powstawania pleśni, ponieważ wilgoć wewnątrz domu jest stale usuwana

Zapachy i zanieczyszczenia mogą być usuwane poprzez odpowiednie rozplanowanie systemu

Dobre dla alergików: filtry powietrza w instalacji odfiltrowują drobny kurz i pyłki ze świeżego powietrza

Mniejszy hałas z zewnątrz, ponieważ nie trzeba otwierać okien w celu wietrzenia (jest to plus zwłaszcza przy ruchliwych ulicach)

Wnioski

W przypadku nowych budynków wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z funkcją odzysku ciepła stała się już niemal obowiązkowa. Ze względu na wysokie wymagania dotyczące izolacji termicznej nowych budynków w tych domach nie następuje już wystarczająca naturalna wymiana powietrza.

Jest to nie tylko nieprzyjemne dla mieszkańców, lecz także w dłuższej perspektywie prowadzi do powstawania pleśni. Jednak również w istniejących budynkach system wentylacji może mieć sens.

Masz pytania?

Chcesz się o coś zapytać? Nie wiesz co będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem? Potrzebujesz porady od eksperta? Skontaktuj się z nami!

To również może być interesujące

Właściwa wentylacja w zimie

Prawidłowe wietrzenie w zimie

Zrównoważone ogrzewanie

Zrównoważone ogrzewanie

Właściwa wentylacja w lecie

Prawidłowe wietrzenie w lecie

Cześć!

Jak możemy Ci pomóc?