wolf

Hodí se tepelné čerpadlo do starší budovy?

Průměrné emise CO2 na obyvatele

Vytápěcí systémy produkují každodenně velkou část emisí CO2. Důvodem je především skutečnost, že je stále ještě mnoho budov vybaveno starými systémy vytápění na plyn nebo tuhá paliva. Výměna těchto systémů vytápění je tedy velmi důležitá a také politicky žádoucí. Proto je i finančně dotovaná.

V novostavbách jsou tepelná čerpadla nejoblíbenějším systémem vytápění. Je ale tepelné čerpadlo vhodné do starších budov a pokud ano, za jakých podmínek?

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Pomocí chladicí kapaliny odebírá tepelné čerpadlo teplo z okolního prostředí. Chladivo je zvoleno tak, aby se odpařovalo už při velmi nízkém přívodu tepla. Pára je stlačována v elektrickém kompresoru. Přitom se plyn ohřívá.

Tento teplý plyn ve výměníku tepla předává své teplo vodě v systému vytápění. Při tom se ochlazuje a opět zkapalňuje. Celý cyklus začíná znovu od začátku.

Infografika vysvětlujíci jak funguje tepelné čerpadlo

Různé typy tepelných čerpadel

Existují tři různé typy tepelných čerpadel, které mají různé požadavky.


 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda (vzduchové tepelné čerpadlo)

  Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá z okolního prostředí teplo, které se pak využívá k vytápění. Toto tepelné čerpadlo má obvykle horší účinnost než ostatní typy tepelných čerpadel, ale jeho instalace je nejjednodušší.

   

  Účinné, ekologické, dotované: CHA Monoblok

  Monoblokové tepelné čerpadlo CHA od společnosti WOLF pracuje nejen velmi účinně a ekologicky, ale také mimořádně tiše. Navíc používá přírodní chladivo. A co je nejlepší: na instalaci tohoto tepelného čerpadla ve starší budově se vztahuje zvlášť vysoká finanční podpora.

 • Tepelné čerpadlo solanka/voda (geotermální tepelné čerpadlo)

  Toto tepelné čerpadlo využívá jako zdroj tepla geotermální energii. Je dostupné ve dvou provedeních:

  • s plošnými kolektory
  • s geotermálními sondami.

   

  Plošné kolektory se instalují těsně pod povrchem země. Proto nejsou, na rozdíl od geotermálních sond, nutné hlubinné vrty. Vyžadují ale větší plochu. Geotermální tepelné čerpadlo má velmi dobrou účinnost, protože země akumuluje teplo i v zimě.

 • Tepelné čerpadlo voda/voda (vodní tepelné čerpadlo)

  Vodní tepelné čerpadlo odebírá teplo z podzemní vody a k tomu je nutné vyvrtat dvě studny. Má největší účinnost, protože podzemní voda je vždy teplejší než 0 °C.

   

  Rozdíl oproti výstupní teplotě je tedy vždy menší než u ostatních tepelných čerpadel. Ve většině regionů však budete potřebovat povolení k vrtání studní.

Jak ekonomicky výhodné je tepelné čerpadlo ve starší budově?

Tepelné čerpadlo pracuje tím účinněji, čím menší je rozdíl mezi teplotou okolního prostředí a výstupní teplotou systému vytápění.

 

Výstupní teplota je teplota otopné vody, která je přiváděna do podlahového vytápění nebo do radiátorů. Teplota otopné vody se nejčastěji měří přímo na výstupu ze zdroje tepla.

 

Tepelné čerpadlo ve starším domě se však musí potýkat s tím,

 • že teplota vzduchu, podzemní vody nebo země je právě v zimě velmi nízká, nebo
 • výstupní teplota systému vytápění ve starších domech bývá naopak velmi vysoká, protože radiátory jsou poměrně malé a starší budovy jsou většinou špatně zateplené.


K vyrovnání tohoto teplotního rozdílu potřebuje systém vytápění více elektřiny. I přesto však může být tepelné čerpadlo ve starší budově účinné. Díky způsobu své funkce získává tepelné čerpadlo s použitím elektrické energie obvykle čtyřnásobné až pětinásobné množství tepelné energie.

Za jakých podmínek se tepelné čerpadlo vyplatí ve starší budově?

Byl váš dům postaven před rokem 1970? Pokud od té doby ještě nebyla provedena energetická renovace, má výměna systému vytápění ve starší budově smysl. Staré systémy vytápění bez kondenzační technologie by se v každém případě měly nahradit novými.

Abyste mohli vypočítat, jestli se používání tepelného čerpadla ve starší budově finančně vyplatí a zda je dostatečně finančně dotované, musíte znát sezonní topný faktor (SCOP). Toto číslo udává, kolik jednotek tepla tepelné čerpadlo vyrobí z jedné jednotky elektřiny.

Topný faktor (COP) = přijaté teplo (v kWh/rok) / mechanická práce spotřebovaná tepelným čerpadlem (v kWh/rok)

Tepelné čerpadlo je hospodárnější než olejové topení, pokud je hodnota COP větší než 1,7. Pokud má být účinnější než plynové vytápění, musí být COP tepelného čerpadla větší než 2,5. S tímto sezonním topným faktorem je tepelné čerpadlo také ekologičtější než plynové nebo jiné vytápění.

V praxi by ale tento faktor měl být ještě větší než vzorový příklad vypočítaný na základě cen paliva. Vrátit by se totiž měla i vyšší pořizovací cena tepelného čerpadla. Navíc by se měly připočítat náklady na údržbu.

Typické COP jednotlivých typů tepelného čerpadla:

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda: 2,9 (některé dokonce 4–5)
 • Tepelné čerpadlo solanka/voda: 3,9
 • Tepelné čerpadlo voda/voda: 5
Příklad hodnot pro porovnání tepelného čerpadla s plynovým a olejovým vytápěním

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

CHA MONOBLOK

Ať už na zahradě, na terase nebo na domovní zdi, monoblokové tepelné čerpadlo WOLF CHA je až nápadně nenápadné a dokonale zapadne do designové koncepce vašeho domova – a přesvědčí svou hodnotou COP 4,65.

wolf

Jak zvýšíte účinnost tepelného čerpadla ve starší budově

Jak už jsme zmínili, čím lepší je izolace starší budovy, tím spíš se tepelné čerpadlo vyplatí, protože budete potřebovat méně energie k vytápění. Pokud byste chtěli vylepšit izolaci, zaměřte se především na strop sklepů a strop nejvyššího podlaží. Můžete také vyměnit okna a dodatečně zateplit fasádu – tato opatření jsou ale drahá.

 

Pokud nahradíte staré radiátory plošným nebo podlahovým topením, můžete navíc výrazně snížit výstupní teplotu. Tepelné čerpadlo tak bude pracovat ještě účinněji. Pověřte odborníka seřízením celého systému vytápění a jeho údržbou. Nesprávně nastavený systém vytápění spotřebuje zbytečně mnoho energie.

Vyhledat servisního partnera

Pomocí mapy servisních partnerů najdete nejbližšího servisního partnera WOLF.

Mapa servisních partnerů

Dotování tepelných čerpadel pro starší budovy

Na tepelná čerpadla lze čerpat dotaci z programu Zelená úsporám. Žádost ale musíte podat v přesně stanoveném termínu.

 

Na našich webových stránkách najdete vždy aktuální informace o možnostech financování prostřednictvím státních dotací.

Závěr: Tepelné čerpadlo pro každý den a další možné alternativy

Používání tepelného čerpadla ve starší zástavbě je ekologické a za určitých podmínek i ekonomicky výhodné – zejména díky mnoha možnostem dotování. Měli byste se proto včas informovat.

 

Alternativně můžete tepelné čerpadlo kombinovat s plynovým vytápěním nebo rovnou přejít na moderní vytápění plynovým kondenzačním kotlem jako hlavním zdrojem vytápění.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Vytápění ve starších budovách

wolf

Modernizace systému vytápění

wolf

Ekologické vytápění