wolf

Výhřevnost a spalné teplo

Rozdíly a výhody

Vysoká energetická účinnost je v dnešní době mimořádně důležitá. Nejen z ekologických důvodů se stále více vlastníků domů pouští do instalace moderních topných systémů, protože odpovídající opatření mohou výrazně snížit náklady na vytápění. Tyto investice se tak po poměrně krátké době vrátí.

Především u dodatečného vybavování starších domů novými topnými systémy může přinést přechod na kondenzační techniku velké výhody, přičemž stávající techniku vytápění lze do velké míry dále používat. V čem je vlastně rozdíl mezi výhřevností a spalným teplem?

Co rozumíme pod pojmy výhřevnost a spalné teplo?

Pokud se jako majitel nebo stavitel domu chcete informovat o moderních systémech vytápění nebo o jejich renovaci, brzy narazíte na pojmy výhřevnost a spalné teplo, aniž by byly blíže vysvětleny.

Dokonce i při mnoha osobních konzultacích topenáři předpokládají, že je zákazník s problematikou již obeznámen. U společnosti WOLF se můžete spolehnout na to, že vám bude poskytnuto vynikající poradenství.
 

Ať už jde o plynové vytápění, tepelná čerpadla nebo solární tepelné systémy: pokud máte individuální dotazy nebo přání, na lince podpory společnosti WOLF vám rádi pomůžeme.

Zatímco výhřevnost definuje pouze energetický obsah paliva, spalné teplo udává, kolik tepelné energie lze celkově získat vytápěním. Kondenzační technologie při tom využívá energii spalin k získávání dalšího tepla.

Čím vyšší je výhřevnost a spalné teplo, tím lepší je energetická účinnost. Konvenční technologie spalování naopak nechává spaliny unikat do atmosféry bez využití jejich tepelné energie.

Jak funguje kondenzační technologie?

 • Výhřevnost

  Klasický kotel využívá nezávisle na výstupním materiálu pouze výhřevnost daného paliva. To platí jak pro staré systémy s konstantní teplotou, tak pro nízkoteplotní kotle.

  Odborníci pro to používají termín suché spalování, protože je znemožněna kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách. K tomu jsou potřeba poměrně vysoké teploty, a proto je teplota spalin u systémů čistě s výhřevností výrazně vyšší.

  U kondenzační technologie se kromě výhřevnosti navíc využívá také energie, která se uvolňuje při ochlazování spalin. Známe to z jiných systémů, třeba z chladničky nebo klimatizace v autě: tepelné výměníky získávají teplo z chladicí kapaliny, a tím snižují teplotu.

  Infografika vysvětlujíci přincip výhřevnosti
 • Spalné teplo

  Kondenzační kotle využívají podobný jev. Při přechodu z plynného na kapalné skupenství se u vodní páry uvolňuje teplo. Pokud v topném systému zkondenzuje, může se odpadní teplo účinně využívat. Toto přídavné teplo se opět vrátí do topného okruhu.

  Tímto způsobem se výrazně sníží ztráty, které bez využití tepla unikají komínem do okolního prostředí. Ztrátám ze spalin však nedokáže stoprocentně zabránit ani kondenzační technologie, protože bude vždy docházet k určitým ztrátám v potrubí a v důsledku sekundárních ochlazovacích jevů.

  Infografika vysvětlujíci jak funguje kondezační kotel

Využití kondenzace v kondenzační technologii

Efektu kondenzačního tepla se využívá u kotlů s kondenzační technologií, protože i při spalování plynu, oleje nebo dřeva je ve spalinách vždy určitý podíl vodní páry. Různé druhy paliv se liší rosným bodem, při kterém se spaliny opět zkapalňují, a lze z nich tedy odebírat teplo.

 

U zemního plynu se tato hodnota pohybuje kolem 57 °C, zatímco u topného oleje je asi o 10 °C nižší. To znamená, že odpadní teplo ze zemního plynu lze rychleji využít, protože ochlazení spalin na 57 °C je rychlejší než ochlazení na 47 °C. Z tohoto hlediska rozhoduje také palivo o tom, kolik energie může systém vytápění dodat.

 

Odhadnout to můžete na základě tzv. energetických parametrů paliv. Čím lépe je palivo normalizováno, tím přesněji se dají stanovit energetické parametry. Například u dřeva hodnoty extrémně kolísají, protože podle druhu dřeva se výrazně liší faktory jako hustota a vlhkost.

U paliv, jako je topný olej nebo zemní plyn, se rozdíly dají lépe vypočítat, třebaže také existují různé druhy oleje a plynu. Paliva prodávaná v klasických obchodech však vždy splňují určité normy, takže se tyto rozdíly dají lépe vypočítat.

 

Palivo
Výhřevnost (MJ/kg)
Spalné teplo (MJ/kg)
Dřevo14,4–15,815,56–17,03
Topný olej4045,40
Zemní plyn32–4535–46
Dřevěné pelety17,338,99

 

Účinnost kondenzačních kotlů

V reklamách se u kondenzační technologie často uvádí účinnost přes 100 %. To však neznamená, že získáte víc energie, než kolik jí dodáte do topného okruhu. Ve skutečnosti však tyto hodnoty výrobců nezohledňují nevyhnutelné ztráty ve fyzikálních systémech, a jsou proto spíše teoretického charakteru.

 

Pro rekonstrukci nebo novou stavbu je však důležité mít na paměti, že staré výhřevné systémy často nepřesahují 70 až 80 % hodnoty spalného tepla. Ztráty účinnosti moderních kondenzačních technologií se naproti tomu pohybují v jednotkách procent.

S čím je nutné počítat?

Kromě používané technologie vytápění je také důležitá konstrukce komína, protože moderní systémy už dokážou předehřívat nasávaný vzduch, a tím snižovat množství energie potřebné k ohřevu vzduchu před spalováním.

Při dodatečné instalaci kondenzační techniky se často musí pořídit nový komín, protože u potrubních rozvodů jsou nutné materiály, které jsou odolné vůči kyselinám a vlhkosti. Obvykle se používá nerezová ocel a keramika.

 

Pokud není možné současný komín zrenovovat bez většího úsilí, může se vytvořit nový samostatný komín na fasádě.Kromě nákladů ve výši asi 25 000 až 75 000 Kč za kouřovod je třeba počítat ještě asi s 75 000 až 150 000 Kč za generátor tepla. Zbývající infrastrukturu systému můžete naopak ve většině případů dále používat.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Výměna plynoveho kotle

wolf

Uspora nakladu na vytapeni

wolf

Průměrná spotřeba plynu