wolf

Průměrná spotřeba plynu

Výpočet a odhad

Jaká je průměrná spotřeba plynu

Mnoho nájemníků a majitelů domů si klade otázku, jak velká je spotřeba plynu v domě, případně v jednotlivých bytech a místnostech. Výpočet bohužel není tak jednoduchý, jako v případě spotřeby elektrického proudu, kde stačí znát pouze počet kilowatthodin (kWh). Vaše průměrná spotřeba plynu se také uvádí v kWh, ale při výpočtu hraje roli mnoho ovlivňujících faktorů.

Proč je důležité znát průměrnou spotřebu plynu?

Náklady na vytápění a ohřev teplé vody tvoří vedle nákladů za spotřebu elektrické energie největší položku celkových nákladů na domácnost. Při tom nezáleží na tom, jestli jste nájemník, nebo vlastník domu. Energetická účinnost domu je zásadní, ale spotřebu ovlivňuje mnoho dalších faktorů. 
 

Nejčastější důvody pro zjišťování spotřeby plynu v domě jsou tyto:
 

 • Přehled celkových nákladů na energii v domě.
 • Srovnání vlastní průměrné spotřeby plynu s jinými domácnostmi.
 • Stanovení potenciálu úspor.
 • Kontrola nákladů, aby bylo možné lépe reagovat na kolísání cen.
 • Průměrná spotřeba plynu v českých domácnostech stoupá.
   

 

Jedním z důvodů je, že dříve velmi rozšířené systémy vytápění uhlím jsou stále častěji nahrazovány moderními plynovými systémy vytápění. Významnou roli v tomto ohledu sehrálo zejména sjednocení v 90. letech. Moderní plynové systémy vytápění jsou skutečně mnohem účinnější a pomáhají snížit průměrnou spotřebu v domě – obzvlášť tehdy, pokud jsou vzájemně sladěna všechna opatření, jako je zateplení domu a chování při vytápění. 
 

Mimořádně výkonná: Plynová kondenzační technologie společnosti WOLF. Kombinace solárního a plynového vytápění, nejmodernější kondenzační kotel, nebo kombinovaný kotel s integrovaným ohřevem teplé vody – jaký typ vytápění je pro vaši bytovou situaci ideální, můžete zjistit v rámci našeho odborného poradenství. 

Jak zjistíte spotřebu plynu v domě?

Průměrnou spotřebu plynu nejsnáze zjistíte z účtů za plyn za několik posledních let. Čím víc porovnávacích hodnot máte, tím lépe. Průměrnou měsíční spotřebu vypočítáte jednoduše tak, že vydělíte příslušnou roční spotřebu dvanácti.

Obecné výsledky založené na průměrných hodnotách a počtu čtverečních metrů se sice také dají použít, ale vzhledem k mnoha různým ovlivňujícím faktorům často nejsou tak přesné jako skutečné porovnávací hodnoty.

Tip: V celkovém vyúčtování nákladů domácnosti se už obvykle odráží vývoj spotřeby posledních let.

wolf

Upozornění:

 • Spotřeba plynu je v rodinném domě jiná než v bytovém domě. V bytových domech se většinou přidružuje ještě společný podíl (např. na vytápění schodiště, prádelny atd.).
 • Vaši spotřebu plynu ovlivňuje, jestli používáte plynový systém vytápění i k ohřevu vody, nebo pouze k vytápění.

 

Výpočet podle počtu metrů čtverečních

 

 • Chcete-li získat průměrnou roční spotřebu na metr čtvereční, vydělte roční spotřebu vaší obytnou plochou.
 • To vám pomůže stanovit potenciál úspor při nákupu nového systému vytápění.

 

Pokud ještě nemáte roční vyúčtování k dispozici, můžete pravidelně odečítat stav plynoměru nebo měřiče množství tepla na topném systému a takto získané hodnoty po několika měsících extrapolovat. Tato průměrná hodnota se zpravidla velmi blíží skutečné spotřebě. Při odečítání hodnot ale nezapomínejte, že spotřeba v zimních měsících je vyšší než v letním období. Pokud tuto dobu k dispozici nemáte, protože potřebujete spotřebu plynu v domě znát ve velmi krátké době (např. při stěhování), pomůže vám odhad.

 

Odhad průměrné spotřeby

 

Chcete-li odhadnout, jaká je průměrná spotřeba plynu, můžete využít následující rámcové údaje:

 • Spotřeba plynu na metr čtvereční obytné plochy pro dvě osoby: asi 14 metrů krychlových
 • S doplňkovým ohřevem teplé vody plynovým vytápěním: asi 16 metrů krychlových
   

Pozor: řeč je o metrech krychlových. Chcete-li je přepočítat na běžné hodnoty v kWh, musíte hodnotu vynásobit 10,3.

Jak vysoká je spotřeba plynu v jiných domácnostech?

Pokud vám stačí přibližné hodnoty, nemusíte nutně sami provádět výpočet. Jako vodítko naprosto stačí průměrná spotřeba plynu v domě modelové rodiny. Obvyklé průměrné hodnoty spotřeby plynu za rok v kilowatthodinách vztažené na obytnou plochu se pohybují v následujícím rozsahu:
 

 • 30 m2: 3 800–5 000 kWh
 • 50 m2: 5 000–7 000 kWh
 • 100 m2: 12 000–15 000 kWh
 • Řadový dům: 17 000–20 000 kWh
 • Rodinný dům: 23 000–30 000 kWh

 

Horní hodnota se týká případů, kdy plynový systém vytápění ohřívá také teplou vodu. Vaše hodnoty se samozřejmě mohou od obecného průměru výrazně lišit v závislosti na typu konstrukce a stavu izolace budovy. V těchto hodnotách nejsou započítány pasivní domy, protože jejich spotřeba energie je výrazně nižší.

 

Průměrnou spotřebu plynu může ovlivnit také chování při vytápění, délka vytápění a uspořádání místností. Kromě toho bývají především starší systémy plynového vytápění často méně účinné než moderní systémy vytápění. I když jsou jinak podmínky budov stejné, zde je možné v kombinaci s dobrou tepelnou izolací dosáhnout rozdílu 30 až 50 %. Pokud navíc používáte plyn k vaření, bude jeho spotřeba také stoupat. Tyto faktory musíte mít stále na paměti.

Jak můžete snížit průměrnou spotřebu plynu?

Se snížením spotřeby plynu ve vašem domě vám pomohou některá opatření. Pokud je váš systém vytápění ještě poměrně nový, může zbytečným tepelným ztrátám zabránit optimalizace tepelné izolace (např. izolace vodovodního potrubí).

V případě bytů v bytových domech není tato tepelná izolace právě jednoduchá, takže nejsnáze ušetříte chováním při vytápění. Totéž samozřejmě platí i pro rodinné domy. Pokud nejste doma, snižte teplotu. Při snížení o jeden stupeň můžete ušetřit až 6 % energie.

 

Moderní řešení v podobě inteligentního domácího systému mohou pomoct vzájemně ideálně sladit úsporu energie a komfort bydlení. Pokud chcete znát své individuální možnosti, poraďte se s topenářem nebo zavolejte na linku podpory společnosti WOLF.

 

Instalace nového systému plynového vytápění v souladu s moderními standardy přináší účinnější spalování a nižší emise škodlivin. Pokud chcete dlouhodobě snížit spotřebu plynu, nejlepším řešením bude nahradit stará výhřevná zařízení moderními novými systémy s kondenzační technologií. Takový nákup se velmi často vyplatí i navzdory vyšším jednorázovým pořizovacím nákladům.

A pokud jste už spotřebu optimalizovali, pak vám s efektivním snížením účtu pomůže pravidelné porovnávání cen plynu a v případě potřeby i změna dodavatele plynu.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Výměna plynových systémů vytápění

wolf

Plynové vytápění, nebo tepelné čerpadlo

wolf

Ekologické vytápění