wolf

Plynové vytápění nebo tepelné čerpadlo?

Pomocník při rozhodování

Plynové vytápění a tepelná čerpadla jsou nejoblíbenějšími způsoby vytápění v novostavbách. U plynového vytápění se můžete spolehnout na desítky let osvědčenou a spolehlivou technologii. Tepelná čerpadla jsou moderní ekologickou alternativou. Ale který systém vytápění je vhodnější pro vaši budovu a pro vaše potřeby – plynový kotel nebo tepelné čerpadlo? Hodila by se i kombinace obou zařízení do jednoho hybridního systému? Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, musíme zvážit výhody a nevýhody jednotlivých systémů vytápění, možnosti jejich kombinace a finanční podpory.

Skutečnost: V novostavbách jsou tepelná čerpadla na prvním místě

Zatímco v roce 2000 bylo vybaveno tepelnými čerpadly pouze 1 % novostaveb, tak do roku 2018 se zvýšil jejich podíl na více než 43 %.V novostavbách si tedy přízeň investorů získala tepelná čerpadla a v těsném závěsu za nimi pak plynové kotle.

Infografika podíl zdroju energie

Plynové vytápění, nebo tepelné čerpadlo: Jaké jsou rozdíly?

Tepelná čerpadla i plynové systémy vytápění vytápějí budovu, ale pracují na rozdílných principech.

 

 • Plynové topení vyrábí teplo k vytápění spalováním fosilních zdrojů energie.
 • Naproti tomu tepelné čerpadlo využívá teplo z okolního prostředí a úroveň jeho teploty zvyšuje pomocí elektrického proudu.

Přehled plynového systému vytápění

Moderní plynové kondenzační systémy vytápění jsou velmi účinné. Spalují plyn a vyrobené teplo předávají otopné vodě. Při tomto procesu se uvolňují spaliny. Díky kondenzační technologii lze jejich energii rovněž využívat k ohřevu otopné vody.
 • Výhody plynového systému vytápění

  • Spolehlivost: Plynové vytápění je osvědčená a spolehlivá technologie.
  • Cenově výhodný: Systém vytápění plynem je z hlediska pořízení a provozu levnější než ostatní systémy vytápění.
  • Účinnost: Moderní plynové kondenzační systémy vytápění jsou velmi účinné. Přeměňují na teplo téměř veškerou energii obsaženou v plynu.
  • Prostorová úspornost: Systém plynového vytápění nepotřebuje příliš místa. Při napojení na řadovou přípojku zemního plynu navíc není nutná žádná nádrž.
  • Kombinovatelnost: Plynové vytápění se dá velmi dobře kombinovat s jinými systémy vytápění, například s tepelným čerpadlem nebo solárním systémem vytápění.
  • Můžete na něj získat dotace: Za určitých podmínek můžete na instalaci moderního systému plynového vytápění s kondenzační technologií získat státní dotace. 
 • Nevýhody plynového systému vytápění

  • Nutnost přívodu plynu: Pro potřeby vytápění zemním plynem musíte mít do domu přivedeno plynové potrubí. Pokud přípojka není k dispozici, musíte zabudovat nádrž na zkapalněný plyn. To vyžaduje dodatečné náklady a více prostoru.
  • Není klimaticky neutrální: Moderní systémy plynového vytápění jsou účinné, ale nejsou klimaticky neutrální. S plynem koneckonců spalujete fosilní surovinu.
  • Závislost na ceně plynu: Náklady na vytápění závisí na kolísající ceně plynu, takže je nemůžete předem naplánovat.

Přehled tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo může využívat teplo z následujících zdrojů okolního prostředí: podzemní voda (tepelné čerpadlo voda/voda), země (tepelné čerpadlo solanka/voda, nazývané také geotermální tepelné čerpadlo) a okolní vzduch (tepelné čerpadlo vzduch/voda, nazývané také vzduchové tepelné čerpadlo).

K vytápění budovy převádí systém vytápění teplo z okolního prostředí na vyšší teplotní úroveň. Toho se dosahuje prostřednictvím oběhového procesu, který také vyžaduje jistou část elektrické energie.
 • Výhody tepelného čerpadla

  • Šetrné k životnímu prostředí: Tepelné čerpadlo je velmi ekologické. Nepočítáme-li elektrický proud pro kompresor, používá pouze energii z obnovitelných zdrojů. S vlastním fotovoltaickým systémem můžete také sami vyrábět elektřinu, a vytápět tak uhlíkově neutrálně.
  • Nízké náklady na vytápění: Náklady na elektrický pohon jsou nízké.
  • Úspora místa: Vnitřní jednotka tepelného čerpadla není větší než plynový kotel, a proto je také prostorově úsporné.
  • Nízké náklady na údržbu: Tepelná čerpadla jsou z hlediska údržby velmi nenáročná.
  • Vztahuje se na ně systém dotací: Na instalaci tepelného čerpadla můžete získat atraktivní státní dotaci.
  • Kombinovatelné: Tepelná čerpadla můžete velmi dobře kombinovat s jinými systémy vytápění.
 • Nevýhody tepelného čerpadla

  • Vysoké pořizovací náklady: Pořízení tepelného čerpadla je ve srovnání s ostatními systémy vytápění drahé. Zato provozní náklady jsou nízké.
  • Vyžaduje povolení: U některých tepelných čerpadel, například u geotermálních tepelných čerpadel, jsou nutné vrty. Pro ty je vyžadováno stavební povolení.
  • Závislost na ceně elektřiny: Pokud si elektřinu nevyrábíte sami, jste závislí na její aktuální ceně.

Jaké vytápění je vhodné pro vaši budovu?

Tepelné čerpadlo se hodí zejména do domů, které jsou velmi dobře izolované. To se bohužel většinou netýká starších budov. V takovém případě máte dvě možnosti:
 

 • systém plynového vytápění, nebo
 • kombinaci plynového vytápění a tepelného čerpadla
   

U hybridního vytápění přebírá základní dodávku tepla tepelné čerpadlo. Plynové topení se zapíná v časech nejvyššího odběru, kdy už výhřevnost tepelného čerpadla není dostatečná. 

 

Novostavby jsou v dnešní době velmi dobře izolované. Proto se u nich doporučuje tepelné čerpadlo, především v kombinaci s plošným nebo podlahovým vytápěním. Nechcete geotermální tepelné čerpadlo, protože vyžaduje vrty nebo nedostanete příslušné povolení? – V tom případě můžete zvolit vzduchové tepelné čerpadlo. V novostavbách přichází v úvahu i hybridní systém.

Závěr

Plynové systémy vytápění mají stále ještě své opodstatnění ve stávajících starších budovách. Pro perspektivní plánování do budoucnosti byste však měli zvážit i pořízení tepelného čerpadla.

 

U novostaveb se doporučuje ekologické tepelné čerpadlo. Vyšší pořizovací náklady se rychle vrátí díky státní finanční podpoře a nižším nákladům na vytápění.

Mohlo by vás také zajímat

wolf

Vytápění v novostavbách

wolf

Výměna plynových systémů vytápění

wolf

Vytápění budoucnosti