Aanbevelingen luchtbehandeling vanuit de branche

Coronavirus (COVID-19)

 

Tijdens deze periode waarin het Coronavirus ook in ons land om zich heen grijpt, kunnen er allerlei vragen ontstaan bij installateurs, adviseurs en (eind)gebruikers over het gebruik van een luchtbehandeling- of ventilatiesysteem. De REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, heeft een speciaal document opgesteld en gepubliceerd voor het beheer van luchtbehandelingsinstallaties in combinatie met het virus. Vanuit het kennisplatform TVVL is daaruit een aantal belangrijke aanbevelingen geselecteerd voor klimaatinstallaties en met name de luchtbehandeling, waarvan wij het belangrijk vinden die met u te delen:

 

Graag willen wij onze partners, relaties en klanten adviseren over het volgende betreft onze producten en systemen, aangaande de periode dat het virus actief in ons land aanwezig is:

  • Verleng de bedrijfstijden van de ventilatie-installatie;
  • Het warmtewiel kan blijven draaien, mits de units goed zijn ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden. Heeft u twijfel neem dan contact met ons op, zodat wij met u mee kunnen denken over uw specifieke situatie;
  •  Bij een recirculatiesysteem, vermijd toepassen van de recirculatie en de systemen naar 100% buitenlucht zetten;
  • Warmteterugwinning met twincoils behoeft geen nadere aandacht;

  • Gebruik meer te openen ramen en informeer de gebruikers daarover;

  • Meer of hoger bevochtigen van de lucht heeft geen effect;

  • Reinigen van kanalen heeft geen effect; Extra vervangen van filters heeft geen effect; 

  • In sommige gevallen kan de inzet van lokale luchtreinigers voordelen bieden.

 

 

Wat wij verder doen om verspreiding van het virus te voorkomen:
 

Wij hebben bij WOLF Energiesystemen B.V., net als vele andere bedrijven, maatregelen getroffen om onze medewerkers, onze relaties en ieders families en naasten gezond proberen te houden. Want gezondheid staat voorop. Belangrijk is het daarom, om onze verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, zoals de hygiëne voorschriften die het RIVM heeft opgesteld.

 

Uiteraard is het ook in uw belang dat we onze bedrijfsvoering door kunnen laten gaan. Daarom werken onze medewerkers waar dat mogelijk is vanuit huis. Zo zorgen wij ervoor dat wij u te woord kunnen blijven staan en u kunnen adviseren zoals u dat van ons gewend bent. Wat fijn is om te melden is dat met een aanpassing in onze telefonie u ons zelfs op onze gebruikelijke vaste telefoonnummers kunt bereiken.

 

Voor de werkzaamheden van onze medewerkers op locatie hebben wij ook maatregelen getroffen. Niet noodzakelijke afspraken met relaties worden uitgesteld, of waar dat niet mogelijk is worden de voorgeschreven hygiënische voorschriften van het RIVM aangehouden. Bij de installatiewerkzaamheden en inbedrijfstelling van onze systemen houden wij tevens rekening met deze voorschriften en maatregelen, zoals de 2 meter afstand regel.  

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of wenst u specifiek advies? Raadpleeg een van onze medewerkers voor verdere informatie.

 

Met vriendelijke groet,
 

De directie en medewerkers van WOLF Energiesystemen B.V.