WOLF AirPurifier vermindert effectief de aerosolconcentratie

In klaslokalen is het de regel om elke 20 minuten te ventileren gedurende 5 minuten. Omdat de bouwkundige omstandigheden dit niet overal in voldoende mate toelaten, zijn er diverse luchtreinigers op de markt om de raamventilatie op een zinvolle manier aan te vullen. Een nieuwe studie van het Steinbeis Research Center Virtual Testing heeft nu de effecten op aerosolconcentraties in een klaslokaal gesimuleerd en gevalideerd door middel van metingen ter plaatse met een WOLF luchtreiniger. De gegevens bewijzen dat de aerosolconcentratie tijdens de ventilatiepauzes in de hele ruimte effectief wordt verlaagd door de luchtreiniger en dat een aanzienlijke vermindering van potentieel gevaarlijke deeltjes wordt bereikt. 

"We hebben de resultaten van een uitgebreide simulatie van de luchtverdeling beoordeeld met reeksen metingen die ter plaatse in een klaslokaal zijn verzameld. De metingen tonen aan dat de luchtreiniger de lucht in de hele ruimte effectief filtert. Gemiddeld over de afzonderlijke meetpunten in de ruimte werd de aerosolconcentratie van een testaerosol met 80 procent gereduceerd, en lokaal met maximaal 90 procent binnen 30 minuten," legt Prof. Dr.-Ing., hoofd van het Steinbeis Research Center Virtual Testing, uit. De basis voor de simulatie en meting is een AirPurifier van WOLF welke in gebruik is in het Johannes-Nepomuk-Gymnasium in Rohr, Neder-Beieren. Omdat de simulaties tot nu toe vooral zijn gebruikt om de effectiviteit van luchtreinigers te onderzoeken, heeft WOLF GmbH het Steinbeis Research Center ook opdracht gegeven om aerosolconcentraties in het klaslokaal te meten. 

 

wolf

Meetgegevens bevestigen de effectiviteit van professionele luchtreiniger

wolf

wolf

wolf