Familie sieht in Laptop

5 Jaar systeemgarantie

Zonder mitsen en maren

WOLF 5 jaar systeemgarantie

Bijna niets is zo belangrijk voor uw welzijn als een optimaal binnenklimaat. Geniet van deze nieuwe levenskwaliteit en registreer u gratis voor onze 5-jarige systeemgarantie.

Zo eenvoudig is

de WOLF 5 jaar systeemgarantie

5 Jahre Garantie - Beratung

Advies & Aankoop

Vraag uw installateur om advies over de garantievoorwaarden wanneer u een WOLF verwarmingssysteem aanschaft.
5 Jahre Garantie - Online Registrierung

Online registratie

U dient uw systeem online te registreren door het serienummer van het toestel en de onderdelen hier op deze pagina in te voeren.
5 Jahre Garantie - Garantiefall

Zorgeloos

U dient uw verwarmingssysteem te laten installeren en inbedrijfstellen door een professional. Daarbij dient u periodiek onderhoud te moeten laten uitvoeren op het systeem. (U kunt dit aantoonbaar maken in geval van een garantieclaim)

Nog vragen?

 • Het serienummer vindt u op het typeplaatje van het WOLF-toestel. Het typeplaatje bevindt zich in de behuizing van het toestel of aan de buitenkant van het toestel. Het is een 18- of 24-cijferig nummer.

 • Er zijn geen extra kosten voor u als klant. U krijgt 5 jaar systeemgarantie op materiaal en arbeid.

 • De systeemgarantie van 5 jaar geldt voor alle WOLF verwarmingssystemen, warmtepompen en woningventilatiesystemen vanaf de ingebruikname door de installateur na 1-8-2017 en de registratie bij WOLF. Dit laatste kan maximaal 12 maanden na de ingebruikneming plaatsvinden.

 • De WOLF-systeemgarantie van 5 jaar geldt voor alle warmteopwekkers en woonhuisventilatiesystemen die in Nederland gekocht en geïnstalleerd zijn en online geregistreerd zijn. Het is ook geldig voor systeemcomponenten die tegelijk met de hoofdeenheden werden geïnstalleerd en geregistreerd.

  1. Registratie van de eenheid bij WOLF binnen de eerste 12 maanden na ingebruikneming
  2. Professionele inbedrijfstelling van de WOLF-eenheid door een gespecialiseerde WOLF-partner
  3. Professioneel en regelmatig onderhoud (afhankelijk van het product)
  4. Bewijs van professionele inbedrijfstelling en onderhoud/inspectie door onderhouds-/inspectiecertificaat of factuur.
  5. Voor het onderhoud van olie- en gasverwarmingsinstallaties moet ook het gebruik van een originele WOLF-onderhoudsset worden aangetoond.

 • In geval van een garantieclaim is het belangrijk de vakpartner te informeren over het bestaan van de garantie. Geef a.u.b. het serienummer en het bewijs van de vakkundige ingebruikneming (b.v. factuur van de installateur) en het regelmatige onderhoud (b.v. onderhoudsfactuur) aan uw vakhandelaar, zodat de gegevens en documenten samen kunnen worden gecontroleerd. Bewaar deze documenten op een veilige plaats. Als de documenten ontbreken, wordt uw garantie van 5 jaar mogelijk niet erkend.

 • Bij geregistreerde apparaten worden defecten die te wijten zijn aan materiaal- en fabricagefouten waarvoor WOLF GmbH verantwoordelijk is, binnen de garantieperiode kosteloos vervangen door foutloze onderdelen of gerepareerd.