wolf

Odzysk ciepła

Prawie bez strat

Efektywne wykorzystanie techniczne i ekonomiczne występującego już ciepła, wilgoci oraz zimna jest możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnie obliczanych i w razie potrzeby dostosowywanych systemów odzysku energii. Zmniejsza to w sposób trwały zużycie energii pierwotnej oraz pozytywnie wpływa na amortyzację instalacji. Wymagane zapotrzebowanie mocy może być znacznie zredukowane, co pozwala zmniejszyć koszty inwestycji oraz eksploatacji. W wielu krajowych i międzynarodowych normach oraz przepisach stosowanie systemów odzysku energii jest już określone jako obowiązkowe i musi zostać udokumentowane!

 

Systemy odzysku ciepła WOLF są ponadto skonstruowane w sposób jak najbardziej minimalizujący przecieki powietrza wywiewanego. W związku z tym cząstki zanieczyszczone wirusami praktycznie nie mają możliwości przedostania się z powietrza wywiewanego do nawiewanego. Do central wentylacyjnych WOLF dostępny jest także duży wybór bardzo wydajnych płytowych i obrotowych wymienników ciepła. Dla central wentylacyjnych, w których wymagane jest 100% oddzielenie strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego został zaprojektowany specjalny wysokowydajny układ glikolowego odzysku ciepła.

01. Płytowy wymiennik ciepła WOLF

Optymalne rozwiązanie dla central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w zakresie mniejszych i średnich przepływów powietrza

 

Płytowe wymienniki ciepła należą do systemów rekuperacyjnego odzysku ciepła. Stosowane są głównie w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o małych i średnich przepływach powietrza. Płytowe wymienniki ciepła szczególnie dobrze nadają się do stosowania tam, gdzie wymagana jest solidność, niskie nakłady konserwacyjne oraz wysoka sprawność, ale jednocześnie należy wykluczyć przenoszenie wilgoci do powietrza nawiewanego.

 • Przeciwprądowy wymiennik ciepła z bypassem

  Płytowy wymiennik ciepła

  Techniczne i ekonomicznie efektywne wykorzystanie wytworzonego ciepła lub chłodu jest nie tylko ekologiczne i zrównoważone, lecz również bardzo opłacalne dla inwestora i użytkownika central wentylacyjnych.

  • Sprawność do 90%
  • Zabezpieczony przed awariami i bezobsługowy ze względu na brak ruchomych części
  • Koniec przenoszenia wilgoci i zapachów
  • Płynna regulacja wydajności poprzez bypass
  • Możliwe obejści letnie dzięki wbudowanemu bypassowi
  • Przystosowany do adiabatycznego chłodzenia powietrza wywiewanego
  • Funkcja ochrony przed oblodzeniem
  • Wysoka odporność na korozję dzięki specjalnym płytom aluminiowym
  • Całkowicie bez silikonu
  • Bardzo wysoki poziom higieny 
 • Wysokowydajny, krzyżowo-prądowy wymiennik ciepła (KGXD)

  Płytowy wymiennik ciepła

  Technicznie i ekonomicznie efektywne wykorzystanie wytworzonego ciepła lub chłodu jest nie tylko ekologiczne i zrównoważone, lecz również bardzo opłacalne dla inwestora i użytkownika central wentylacyjnych. Wysokowydajny płytowy wymiennik ciepła WOLF o sprawności odzysku ciepła do 80% charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa eksploatacji przy jednocześnie niewielkich kosztach nabycia w zakresie małych i średnich przepływów powietrza.

  • Sprawność do 80%
  • Zabezpieczony przed awariami i bezobsługowy ze względu na brak ruchomych części
  • Koniec przenoszenia wilgoci i zapachów
  • Płynna regulacja wydajności poprzez bypass
  • Możliwe obejście letnie dzięki wbudowanemu bypassowi
  • Przystosowany do adiabatycznego chłodzenia powietrza wywiewanego
  • Możliwe zintegrowanie recyrkulacji
  • Funkcja ochrony przed oblodzeniem
  • Niewielkie straty ciśnienia
  • Odporność na temperaturę do 90°C
  • Duża odporność na korozję dzięki specjalnym płytom aluminiowym
  • Całkowicie bez silikonu
  • Bardzo wysoki poziom higieny
wolf

Najwyższe standardy higieny

W naszych centralach wentylacyjnych powietrze traktowane jest zgodnie z najwyższymi standardami higieny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom technicznym i optymalnej konstrukcji, nasze urządzenia znacznie wykraczają poza "zwykłe" spełnienie norm higienicznych.

Przy prawidłowej eksploatacji i regularnej konserwacją zgodnie z VDI 6022, WOLF zapewnia najwyższy standard higienicznej wymiany powietrza w budynkach.

Dowiedz się więcej

02. Obrotowy wymiennik ciepła WOLF

Uniwersalny odzysk ciepła i niewielki rozmiar

Obrotowe wymienniki ciepła należą do regeneracyjnych systemów odzysku ciepła . Ich zastosowanie jest możliwe w całym zakresie przepływów powietrza. Ich zaletą jest wysoka wydajność odzysku ciepła na małej przestrzeni, co jest szczególnie widoczne w większym zakresie objętości powietrza. Uniwersalność zastosowania wirników jest możliwa dzięki ich specjalnej konstrukcji, wynikającej z dowolnie dobieranych parametrów dotyczących materiałów nośnych, głębokości montażowej, wysokości wału i jego średnicy. Odzysk ciepła z przenoszeniem wilgoci lub bez zależy od wyboru materiału nośnego oraz jego powłoki.

 • Wirnik kondensacyjny

  Obrotowy wymiennik ciepła

   

  Wirnik kondensacyjny składa się z masy magazynującej, która przenosi ciepło. Wirnik jest napędzany przez mały silnik przy zastosowaniu pasa. Połowa wirnika znajduje się w wywiewie powietrza, a druga w nawiewie powietrza. W trybie zimowym masa magazynująca jest podgrzewana przez strumień powietrza wywiewanego, w którym się znajduje. Pod wpływem wolnego obrotu wirnika wokół osi środkowej następuje odprowadzanie energii termicznej do świeżego powietrza nawiewanego, które w ten sposób się podgrzewa.

   

  • Stopień sprawności do 85%
  • Wysoka prędkość transmisji na niewielkiej przestrzeni13}
  • Wiele możliwości zastosowania dzięki dużej uniwersalności
  • Płynna regulacja wydajności przez prędkość obrotową
  • Obejście letnie dzięki przestojowi silnika
  • Niewielkie straty ciśnienia
  • Efekt samooczyszczania w zależności od trybu pracy
  • Praca ciągła, ponieważ nie jest konieczne stosowanie bypassu do odszraniania
 • Wymiennik entalpiczny

  Obrotowy wymiennik ciepła

   

  Masa magazynująca wirnika ma higroskopijną powierzchnię, dzięki czemu oprócz przenoszenia energii cieplnej umożliwia również przenoszenie wilgoci. Wirnik jest napędzany przez mały silnik przy zastosowaniu pasa. Połowa wirnika znajduje się w strumieniu powietrza wywiewanego, a druga w strumieniu powietrza nawiewanego. W trybie zimowym masa magazynująca jest podgrzewana przez powietrze wywiewane, w którym się znajduje. Jednocześnie higroskopijna powierzchnia wirnika wchłania wilgoć zawartą w powietrzu. Pod wpływem wolnego obrotu wirnika energia termiczna oraz para wodna są wydzielane do zimnego, suchego i świeżego powietrza nawiewanego.

   

  • Stopień sprawności do 85%
  • Wysoka prędkość transmisji na niewielkiej przestrzeni
  • Możliwość przenoszenia wilgoci
  • Wiele możliwości zastosowania dzięki dużej uniwersalności
  • Płynna regulacja wydajności przez prędkość obrotową
  • Obejście letnie dzięki przestojowi silnika
  • Niewielkie straty ciśnienia
  • Efekt samooczyszczania w zależności od trybu pracy
  • Praca ciągła, ponieważ nie jest konieczne stosowanie bypassu do odszraniania
 • Wymiennik sorpcyjny

  Obrotowy wymiennik ciepła

   

  Masa magazynująca wymiennika sorpcyjnego jest powlekana higroskopijnie i umożliwia całoroczne przenoszenie temperatury oraz wilgoci. Wirnik jest napędzany przez mały silnik przy zastosowaniu pasa. Połowa wirnika znajduje się w strumieniu powietrza wywiewanego, a druga w strumieniu powietrza nawiewanego. W trybie zimowym podgrzewana jest masa magazynująca znajdująca się w powietrzu wywiewanym. Jednocześnie powlekany higroskopijnie materiał nośny wchłania wilgoć zawartą w powietrzu. Pod wpływem wolnego obrotu wirnika wokół osi środkowej energia termiczna oraz para wodna są wydzielane do zimnego, suchego i świeżego powietrza nawiewanego. Ten proces jest możliwy również w odwrotnej kolejności. Dzięki temu wymiennik sorpcyjny jest idealnie przystosowany również do trybu letniego. Ten sposób użytkowania może zapewnić znaczne oszczędności kosztownej energiielektrycznej potrzebnej do wytworzenia chłodu.

   

  • Stopień sprawności do 85%
  • Wysoka prędkość transmisji na niewielkiej przestrzeni
  • Możliwość przenoszenia wilgoci / osuszania
  • Wiele możliwości zastosowania dzięki dużej uniwersalności
  • Płynna regulacja wydajności przez prędkość obrotową
  • Obejście letnie dzięki przestojowi silnika
  • Chłodzenie w trybie letnim
  • Niewielkie straty ciśnienia
  • Efekt samooczyszczania w zależności od trybu pracy
  • Praca ciągła, ponieważ nie jest konieczne stosowanie bypassu do odszraniania

03. Wysokowydajny układ glikolowego odzysku ciepła HKVS WOLF

Wysokowydajny glikolowy odzysk ciepła w całym systemie

 

Również w obszarach z bardzo wysokimi wymaganiami dotyczącymi jakości powietrza w pomieszczeniu możliwy jest wydajny odzysk ciepła. Dzięki 100% oddzieleniu strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego wykluczone jest przedostawanie się substancji szkodliwych, wilgoci, zapachów lub zarazków. Ciepło lub zimno można włączyć hydraulicznie do sieci obiegowej. System inteligentnej regulacji pozwala również na monitorowanie najważniejszych danych roboczych oraz najróżniejszych parametrów wydajności.

Glikolowy odzysk ciepła w skrócie:

 • 100-procentowe oddzielenie strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Maksymalna wydajność dzięki właściwej proporcji strumieni ciepła
 • Moduł hydrauliczny ze zminimalizowaną stratą ciśnienia, wysokowydajną pompą oraz precyzyjnym pomiarem przepływu czynnika dzięki zastosowaniu miernika ultradźwiękowego
 • Opcjonalnie z doprowadzaniem ciepła lub chłodu
 • Pełna integracja z systemem sterowania klimatyzacji WOLF WRS-K
 • Stałe monitorowanie funkcjonowania i wydajności
 • Uruchomienie przez firmę WOLF  
 • Kompaktowa konstrukcja – mieści się przez każde drzwi
 • Dostępny również w wersji odpornej na warunki atmosferyczne
 • Teraz sterowanie również przez BMK T10

Zamów teraz:

Skontaktuj się z firmą WOLF:
Jesteś zainteresowany naszymi produktami, jesteś przedstawicielem prasowym lub chciałbyś dla nas pracować? Skorzystaj z naszego formularza:

Jak możemy pomóc?

Twoje dane