wolf

Rekuperácia tepla

Takmer bez únikov

Využitie už existujúceho tepla, vlhkosti a chladu technicky a ekonomicky efektívnym spôsobom je možné vďaka systémom rekuperácie energie, ktoré sú vypočítané a prispôsobené podľa individuálnych potrieb. Takýto proces trvalo znižuje spotrebu primárnej energie a má pozitívny vplyv na amortizáciu zariadenia. Možno výrazne zredukovať služby potrebné na inštaláciu a znížiť investičné a prevádzkové náklady. V mnohých národných a medzinárodných normách a predpisoch je používanie systémov rekuperácie energie povinné a musí sa preukázať!

 

Systémy rekuperácie tepla WOLF sú okrem toho navrhnuté tak, aby sa minimalizovali prípadné podiely cirkulujúceho vzduchu. To znamená, že častice kontaminované vírusom nemajú takmer žiadnu šancu dostať sa z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. Pre vzduchotechnické zariadenia WOLF je k dispozícii veľký výber vysoko účinných doskových a rotačných výmenníkov tepla. Pre modulárnu oblasť bol špeciálne vyvinutý vysokovýkonný systém so spoločným hydraulickým okruhom (HKVS). Vďaka 100 % oddeleniu privádzaného a odvádzaného vzduchu je podiel cirkulujúceho vzduchu úplne vylúčený.

01. Doskový výmenník tepla WOLF

Optimálne riešenie pre vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou tepla v rozsahu malého a stredného objemu vzduchu.

 

Doskové výmenníky tepla patria medzi rekuperačné systémy spätného získavania tepla (WRG). Používajú sa najmä vo vzduchotechnických systémoch (VZT) s malým a stredným objemom vzduchu. Doskové výmenníky tepla sú mimoriadne vhodné najmä tam, kde sa vyžaduje robustnosť, nízke nároky na údržbu a vysoká účinnosť, ale kde je zároveň potrebné vylúčiť prestup vlhkosti do privádzaného vzduchu.

 • Protiprúdový výmenník tepla

  Doskový výmenník tepla

  Technicky a ekonomicky efektívne využitie už raz vyrobeného tepla alebo chladu je nielen ekologické a udržateľné, ale je to aj finančne veľmi výhodné pre prevádzkovateľa a investora vzduchotechnických systémov.

  • Stupeň účinnosti až 90 %
  • Zabezpečený proti výpadkom a nenáročný na údržbu – pretože neobsahuje žiadne pohyblivé časti.
  • Bez prenosu vlhkosti a zápachu
  • Plynulá regulácia výkonu prostredníctvom obtoku
  • Možnosť letného obtoku vďaka integrovanému bypassu
  • Vhodný pre adiabatické chladenie odvádzaného vzduchu
  • Funkcia na ochranu proti námraze
  • Vysoká odolnosť proti korózii vďaka špeciálnym hliníkovým doskám
  • Bez akéhokoľvek silikónu
  • Veľmi hygienický
 • Vysokoúčinný krížový výmenník tepla (KGXD)

  Doskový výmenník tepla

  Technicky a ekonomicky efektívne využitie už raz vyrobeného tepla alebo chladu je nielen ekologické a udržateľné, ale je to aj finančne veľmi výhodné pre prevádzkovateľa a investora vzduchotechnických systémov. Vysokoúčinný doskový výmenník WOLF s rekuperáciou až 80 % sa vyznačuje najmä veľmi bezpečnou prevádzkou a zároveň nízkymi obstarávacími nákladmi pre malé a stredné objemy vzduchu.

  • Stupeň účinnosti až 80 %
  • Zabezpečený proti výpadkom a nenáročný na údržbu, pretože neobsahuje žiadne pohyblivé časti
  • Bez prenosu vlhkosti a zápachu
  • Plynulá regulácia výkonu prostredníctvom obtoku
  • Možnosť letného obtoku vďaka integrovanému bypassu
  • Vhodný pre adiabatické chladenie odvádzaného vzduchu
  • Možnosť integrovanej cirkulácie vzduchu
  • Funkcia na ochranu proti námraze
  • Nízke straty tlaku
  • Odolný voči teplotám do 90 °C
  • Vysoká odolnosť voči korózii vďaka špeciálnym hliníkovým doskám
  • Bez akéhokoľvek silikónu
  • Veľmi hygienický
wolf

Najvyššie hygienické štandardy

V našich vzduchotechnických jednotkách sa čistote vzduchu venuje maximálna pozornosť. Vďaka premysleným technickým riešeniam a optimálnemu dizajnu naše jednotky nielen že spĺňajú, ale aj presahujú stanovené hygienické normy.

V spojení so správnou prevádzkou a pravidelnou údržbou zabezpečuje WOLF hygienickú výmenu vzduchu v budovách.

Čítať viac

02. Rotačný výmenník tepla WOLF

Flexibilná rekuperácia tepla s malými nárokmi na priestor

Rotačné výmenníky tepla patria k rekuperačným systémom spätného získavania tepla (WRG). Dajú sa použiť v celom rozsahu objemov vzduchu. Vďaka svojej výhode, že na malom priestore prenášajú vysoký výkon rekuperácie tepla sú výhodné predovšetkým v oblasti väčších objemov vzduchu. Za svoju univerzálnu použiteľnosť vďačia rotory špeciálnej konštrukcii, keďže nosný materiál, stavebná hĺbka, výška vĺn a priemer sú voliteľné parametre. Rekuperácia energie s prenosom alebo bez prenosu vlhkosti závisí od voľby nosného materiálu a jeho povrchovej úpravy.

 • Kondenzačný rotor

  Rotačný výmenník tepla

   

  Kondenzačný rotor pozostáva z akumulačnej hmoty rotora, ktorá prenáša teplo. Rotor poháňa malý motor prostredníctvom remeňa. Jedna polovica rotora sa nachádza v odvádzanom vzduchu a druhá v privádzanom vzduchu. V zimnej prevádzke sa akumulačná hmota v odvádzanom vzduchu týmto vzduchom zohrieva. Pomalým otáčaním rotora okolo centrálnej osi sa tepelná energia odovzdáva čerstvému vzduchu, čím sa zohrieva.

   

  • Stupeň účinnosti až 85 %
  • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore
  • Vďaka vysokej flexibilite sa využíva v mnohých oblastiach
  • Plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora
  • Letný obtok vďaka nečinnosti rotora
  • Nízka strata tlaku
  • Efekt samočistenia vďaka spôsobu prevádzky
  • Nepretržitá prevádzka, pretože nie je potrebný obtok na odmrazovanie
 • Entalpický rotor

  Rotačný výmenník tepla

   

  Akumulačná hmota rotora má hygroskopický povrch a podporuje okrem prenosu energie aj prenos vlhkosti. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Jedna polovica rotora sa nachádza v odvádzanom vzduchu a druhá v privádzanom vzduchu. V zimnej prevádzke sa akumulačná hmota v odvádzanom vzduchu týmto vzduchom zohrieva. Hygroskopický povrch rotora prijíma zároveň skondenzovanú vodnú paru. Pomalým otáčaním rotora sa tepelná energia a odparovaná voda odovzdáva chladnému, suchému a čerstvému privádzanému vzduchu.

   

  • Stupeň účinnosti až 85 %
  • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore
  • Možnosť prenosu vlhkosti
  • Mnoho oblastí použitia vďaka vysokej flexibilite
  • Plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora
  • Letný obtok vďaka nečinnosti rotora
  • Nízka strata tlaku
  • Efekt samočistenia vďaka spôsobu prevádzky
  • Nepretržitá prevádzka, pretože nie je potrebný obtok na odmrazovanie
 • Sorpčný rotor

  Rotačný výmenník tepla

   

  Akumulačná hmota sorpčného rotora má hygroskopický povrch a umožňuje celoročný prenos tepla a vlhkosti. Rotor poháňa malý motor pomocou remeňa. Jedna polovica rotora sa nachádza v odvádzanom vzduchu a druhá v privádzanom vzduchu. V zimnej prevádzke sa akumulačná hmota v odvádzanom vzduchu týmto vzduchom zohrieva. Hygroskopický povrch rotora prijíma zároveň skondenzovanú vodnú paru. Pomalým otáčaním rotora sa tepelná energia a odparovaná voda odovzdáva chladnému, suchému a čerstvému privádzanému vzduchu. Tento proces môže prebiehať aj v opačnom smere. Preto je sorpčný rotor ideálny aj na letnú prevádzku. Tento režim prevádzky umožňuje dosiahnuť enormnú úsporu drahej chladiacej energie.

   

  • Stupeň účinnosti až 85 %
  • Vysoký stupeň prenosu na malom priestore
  • Možnosť prenosu vlhkosti
  • Mnoho oblastí použitia vďaka vysokej flexibilite
  • Plynulá regulácia výkonu otáčkami rotora
  • Letný obtok vďaka nečinnosti rotora
  • Chladenie v letnej prevádzke
  • Nízka strata tlaku
  • Efekt samočistenia vďaka spôsobu prevádzky
  • Nepretržitá prevádzka, pretože nie je potrebný obtok na odmrazovanie

03. Vysokovýkonný systém so spoločným hydraulickým okruhom WOLF

Vysokoúčinná rekuperácia tepla v kompletnom systéme

 

Vysokoúčinná rekuperácia tepla je možná aj v priestoroch s obzvlášť vysokými nárokmi na kvalitu ovzdušia v miestnosti. Vďaka 100 % oddeleniu privádzaného a odvádzaného vzduchu je vylúčený prenos škodlivých látok, vlhkosti, zápachu či choroboplodných zárodkov. Teplo alebo chlad možno do okruhu zapojiť aj hydraulicky. Vďaka inteligentnej regulácii sa zobrazujú najdôležitejšie prevádzkové údaje a vyhodnocuje sa široká škála parametrov účinnosti.

Stručný prehľad systému so spoločným hydraulickým okruhom:

 • 100 % oddelenie privádzaného/odvádzaného vzduchu
 • maximálna účinnosť vďaka správnemu pomeru tepelných tokov, ktorý nie je možné na mieste nikdy dosiahnuť
 • hydraulická stanica s minimalizovanou stratou tlaku, výkonovo regulované úsporné čerpadlo a presné meranie prietoku pomocou ultrazvukového merania
 • v ponuke s tepelným alebo studeným napájaním
 • kompletná integrácia do klimatizačného systému WOLF WRS-K
 • permanentné monitorovanie funkcie a výkonu
 • vrátane uvedenia do prevádzky WOLF
 • extrémne kompaktná konštrukcia – prejde cez každé dvere
 • dostupné aj vo vyhotovení, ktoré je odolné voči poveternostným vplyvom
 • teraz možnosť ovládania aj cez BMK T10