wolf

Najvyššie hygienické štandardy

so vzduchotechnickými zariadeniami WOLF

Vzduchotechnické zariadenia (VZT) sú nevyhnutným predpokladom prevádzky mnohých budov a ich význam čoraz viac narastá, najmä vzhľadom na pandémiu koronavírusu. Rozhodnite sa teraz pre vysokokvalitné produkty a praktické riešenia od spoločnosti WOLF.

01. Technické riešenia spoločnosti WOLF

wolf

WOLF Superseal

Výkonný tesniaci systém pre hygienické použitie.

wolf

Hygienické riešenia

V súlade s VDI 6022.

wolf

Systém Easy-Lifting

Redukovanie montážnych tolerancií pre vysokú hygienu zariadenia.

wolf

Filtračná technológia

Najmodernejšia filtračná technológia pre vysokú kvalitu vzduchu v miestnosti.

wolf

Zvlhčovanie vzduchu

Optimálne regulovaná vlhkosť vzduchu pre zdravé ovzdušie v miestnosti.

wolf

Rekuperácia tepla

Hygiena a udržateľnosť spojené v jednej technológii.

Prevádzka a údržba zariadení

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sú prevádzkovatelia vzduchotechnických systémov v súčasnosti často konfrontovaní s otázkami o prevádzke a údržbe svojich systémov.

Radi by sme sa v krátkosti venovali najdôležitejším bodom.

wolf

Vonkajší vzduch sa zvyčajne nepovažuje za kontaminovaný vírusmi, a preto si na použitie v spoločných priestoroch v rámci VDI 6022 nevyžaduje žiadnu dodatočnú úpravu. Aby sa minimalizovala koncentrácia možných vírusov prenášaných vzduchom vo vzduchu v miestnosti, je potrebné zamerať sa na čo najväčší riediaci efekt a pokiaľ je to možné, zariadenia by sa mali prevádzkovať so 100 % čerstvým vonkajším vzduchom.