wolf

Najwyższe standardy higieny

z centralami wentylacyjnymi WOLF

Systemy wentylacji i klimatyzacji są nieodzownym warunkiem funkcjonowania wielu budynków i nabierają coraz większego znaczenia ze względu na pandemię koronawirusa. Zdecyduj się już teraz na wysokiej jakości produkty i praktyczne rozwiązania firmy WOLF.

01. Rozwiązania techniczne firmy WOLF

wolf

WOLF Superseal

Wydajny system uszczelniający do zastosowań higienicznych.

wolf

Rozwiązania higieniczne

Zgodność z VDI 6022.

Łatwo podnoszony wymiennik ciepła WOLF

System Easy-Lifting

Zmniejszenie tolerancji montażowych w celu zapewnienia dużej higieny urządzeń.

wolf

Technologia filtracji

Najnowocześniejsza technika filtracji zapewniająca wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu.

wolf

Nawilżanie powietrza

Optymalnie regulowana wilgotność powietrza zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniu.

Wymiennik ciepła WOLF z przepływem krzyżowym

Odzysk ciepła

Higiena i zrównoważony rozwój połączone w jednej technologii.

Eksploatacja i konserwacja central wentylacyjnych

Użytkownicy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ze względu na pandemię koronawirusa są obecnie wielokrotnie konfrontowani z kwestiami dotyczącymi eksploatacji i konserwacji swoich instalacji.

Chcemy w skrócie omówić najważniejsze punkty.

wolf

Powietrze zewnętrzne zwykle nie jest uważane za skażone wirusami i dlatego nie wymaga żadnego dodatkowego uzdatniania do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie VDI 6022. Aby zminimalizować stężenie możliwych wirusów przenoszonych w powietrzu, należy dążyć do jak największego efektu rozcieńczenia i w miarę możliwości użytkować instalacje z całkowicie świeżym powietrzem zewnętrznym.

wolf

Najwyższe standardy higieny

W naszych centralach wentylacyjnych powietrze traktowane jest zgodnie z najwyższymi standardami higieny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom technicznym i optymalnej konstrukcji, nasze urządzenia znacznie wykraczają poza "zwykłe" spełnienie norm higienicznych.

Przy prawidłowej eksploatacji i regularnej konserwacją zgodnie z VDI 6022, WOLF zapewnia najwyższy standard higienicznej wymiany powietrza w budynkach.

02. Aktualne informacje i wiadomości dotyczące koronawirusa

Ogólne informacje na temat COVID-19 i zalecenia dotyczące użytkowania central wentylacyjnych w warunkach pandemii koronawirusa.

wolf

Zalecenia stowarzyszenia producentów urządzeń wentylacyjnych

Stowarzyszenie producentów urządzeń wentylacyjnych przekazuje następujące zalecenia dotyczące użytkowania urządzeń.
wolf

Rozprzestrzenianie się wydychanego powietrza podczas kasłania

Filmowa wizualizacja przepływu powietrza w pomieszczeniach wykonana przez Uniwersytet Bauhaus w Weimarze.
wolf

Serwis WOLF

Działania serwisowe przy urządzeniach wentylacyjnych są teraz bardzo ważne. Serwis WOLF wspiera zawsze szybko i niezawodnie.