wolf

Skriňa vzduchotechnickej jednotky

Prvá voľba architektov

Jednoduchá, rýchla a bezpečná preprava vďaka jednoduchému a geniálnemu systému Easy Lifting. Tesnenie na hranici možností so systémom WOLF SuperSeal a individuálne farby aj s povrchovou úpravou C5 pre extrémne vplyvy prostredia: to sú vlastnosti vzduchotechnických jednotiek WOLF.

01. Vzduchotechnika dostáva krídla

Systém Easy-Lifting WOLF

Náročné podmienky pre umiestnenie vzduchotechniky pre projektantov a montážnych technikov? Spoločnosť WOLF má na to riešenie: systém Easy-Lifting, ktorý výrazne zjednodušuje prepravu na budovu alebo do budovy, a vďaka ktorému je montáž funkčných jednotiek rýchlejšia a precíznejšia. Dokonca aj naše najväčšie komponenty vzduchotechnických jednotiek, ako sú rotačné alebo doskové výmenníky tepla, sa dajú bez ťažkostí preniesť do každej budovy alebo na strechu.

Systém Easy-Lifting výrazne prispieva aj k hygiene vzduchotechnických systémov značky WOLF. Vďaka dômyselnej pripájacej a prepravnej technológii možno prakticky eliminovať netesnosti vznikajúce pri montáži výmenníkov tepla alebo častí zariadenia.

wolf
 • Výhody systému Easy-Lifting

  • Jednoduchá preprava a montáž
  • Maximálna úspora času a minimalizácia chýb
  • Závesné oká pre mimoriadne ľahkú prepravu žeriavom alebo helikoptérou
  • Žiadne problémy s balansovaním: náklad sa zdvíha zhora namiesto zdola (pomocou tyčí, koľajníc, atď.)
  • Spojovníky kubusov na rýchlu montáž a dokonalú tesnosť triedy L1 podľa normy STN EN 1886
  • Výrazne prispieva k hygiene zariadenia
  • Optimalizovaná konštrukcia veľkých komponentov, ako sú napr. rotačné alebo doskové výmenníky tepla

   

  Náš tip: ak ste skeptickí vzhľadom na rozdeľovanie komponentov: všetky jednotky radi dodáme kompletne na základovom ráme – samozrejme, na požiadanie, plne nakáblované!

 • Komponenty v systéme Easy-Lifting

  wolf

  Krížový výmenník tepla

  Iba 2 diely

  wolf

  Závesné oká

  Vhodné na prepravu žeriavom alebo helikoptérou

  wolf

  Rotačný výmenník tepla

  Možnosť rozdelenia na uľahčenie prepravy

  Kubenverbinder

  Spájací prvok telesa

  Spájací prvok kubusov na rýchlu montáž a dokonalú tesnosť

wolf

Najvyššie hygienické štandardy

V našich vzduchotechnických jednotkách sa čistote vzduchu venuje maximálna pozornosť. Vďaka premysleným technickým riešeniam a optimálnemu dizajnu naše jednotky nielen že spĺňajú, ale aj presahujú stanovené hygienické normy.

V spojení so správnou prevádzkou a pravidelnou údržbou zabezpečuje WOLF hygienickú výmenu vzduchu v budovách.

Čítať viac

02. WOLF SuperSeal

Tesnenie na hranici možností

Tesniaci systém WOLF SuperSeal dosahuje nevídanú úroveň tesnosti vo všetkých kritických oblastiach vzduchotechnickej jednotky. Počnúc systémom labyrintového tesnenia, ktorý môže dosiahnuť 98 % tesnosť (podľa VDI 3803/5). Zatiaľ čo v minulosti bolo potrebné zohľadniť pri dimenzovaní ventilátora dodatočný objem privádzaného a odvádzaného vzduchu, teraz to už nie je potrebné.

  WOLF Superseal infografika vysvetlenie

  Nanovo zadefinované kritériá

  Vďaka systému WOLF SuperSeal sú príplatky za služby a dodatočná spotreba energie počas prevádzky pre ventilátory prívodu a odvodu vzduchu minulosťou. V kombinácii s uhlíkovým filtrom F7 v privádzanom a odvádzanom vzduchu sú nežiaduce pachy konečne tam, kde patria: v odvádzanom vzduchu.

  Systém ponúka ešte viac – extra široké kaskádové tesnenie dverí s dvojitým okrajom. Spolu s naším výrazným červeným tesniacim profilom štandardne dosahujeme triedu L 1 (podľa normy DIN EN 1886).

  Systém WOLF SuperSeal zaručuje najvyššiu úroveň hygieny vo vzduchotechnickej jednotke. Cez spoje nemôžu do zariadenia preniknúť žiadne čiastočky nečistôt. Okrem toho sa pri rekuperácii tepla minimalizujú prípadné kontaminované zložky cirkulujúceho vzduchu – čo je rozhodujúci faktor najmä vzhľadom na vírusy.

   

  Prehľad všetkých výhod:

  • Minimalizovanie množstva cirkulujúceho vzduchu pri rekuperácií tepla
  • Štandardná výbava všetkých vzduchotechnických jednotiek značky WOLF
  • Mimoriadna hygiena vďaka tesnému krytu: žiadne nasávanie nečistôt z okolia inštalácie
  • Bez obtoku filtra, bez obtoku výmenníka tepla, žiadny nežiaduci okolitý vzduch v jednotke

  03. Aby ladil aj vzhľad

  Individualizované s farbami RAL

  Nezáleží na tom, či sa vzduchotechnická jednotka inštaluje v budove, vo vonkajšom prostredí alebo na streche: je dôležité, aby jednotka nenarúšala vzhľad architektúry. V ideálnom prípade sa budova a domová technika spojí do jedného celku. Nielen technicky, ale aj opticky. Vyzerá to dobre aj na satelitnej snímke. Na modulárnych a individuálnych vzduchotechnických jednotkách sa dá použiť akýkoľvek odtieň RAL. Samozrejme, aj s odolným lakovaním C5 do extrémnych poveternostných podmienok.

  04. Kompletné nakáblovanie všetkých skriňových rozvádzačov

  Priamo zo závodu WOLF!

  Nielen pri kompaktných jednotkách, ale aj pri akejkoľvek inej jednotke WOLF ponúkame kompletné nakáblovanie, ktoré vrelo odporúčame všetkým účastníkom stavby. Časy, keď sa kabeláž „zmajstrovala“ priamo na stavbe, mimochodom, často za nepriaznivých podmienok, sú už preč. Naše priemyselné štandardy umožňujú bezchybnú a optimálnu inštaláciu všetkých elektrických vedení, bez poškodenia skrine. Prenikaniu vlhkosti, najmä vo vonkajšom prostredí, zabraňujú inovatívne riešenia. Pripájanie na svorkovnicu zabezpečuje navyše čisté rozhranie medzi časťami inštalácie – najlepšie výsledky sa dosahujú najmä v spojení s reguláciou WOLF.

  wolf

  Čisto a presne

  Pracujeme s vysokým nasadením napríklad na tom, aby sme našli dokonalé umiestnenie snímačov. Len tak môžu vysoko kvalitné komponenty zabezpečiť maximálnu efektívnosť.

  Snímače a senzory nainštalované na stavbe sa spravidla neumiestňujú na ideálnom mieste, čo môže viesť k strate efektívnosti alebo k celkovým poruchám funkčnosti. Vzduchotechnická jednotka budúcnosti je kompletne nakáblovaná a dodáva sa na stavbu spolu s reguláciou – prirodzene „Made by WOLF“.

  05. Certifikované a bezpečné

  Žijeme kvalitou

   

  Firma WOLF preukázateľne zaviedla a dôsledne dodržiava všetky stavebné, energetické a hygienické požiadavky, predpisy a právne nariadenia. Prísne dodržiavanie štandardov vzhľadom na najrozmanitejšie smernice kvality je základným východiskom pre kvalifikované projektovanie zariadení a efektívnu prevádzku. Aby sme mohli už vopred splniť pripravované štandardy, intenzívne sa angažujeme v odborných grémiách, združeniach kvality, zväzoch a inštitúciách. Čelíme tak narastajúcemu hygienickému a energetickému povedomiu projektantov, staviteľov a prevádzkovateľov a dávame odpovede na otázky na také témy, ako sú napríklad energeticky výhodné stavby („zelené budovy“), syndróm nezdravej budovy ‒ Sick Building Syndrome (SBS) a profesionalizácia manažmentu celkových nákladov na budovy (Lifecycle Costs ‒ náklady životného cyklu).

  Najdôležitejšie dôkazy

  • Hygiena na prvom mieste

   Certifikácia TÜV podľa VDI 6022, ÖNORM H 6022, SWKI 99-3. Jednotky značky WOLF spĺňajú všetky hygienické požiadavky týchto noriem, a preto sú schválené aj na používanie v operačných sálach.

  • Certifikát Eurovent

   Nasledujúce produkty značky WOLF majú certifikáciu EUROVENT: CRL, CKL a AHU-TE.

   wolf
  • Zväz výrobcov VZT

   Zväz výrobcov vzduchotechnických zariadení stanovuje na základe normy EN 13053 A1 2010 triedy a štítky energetickej efektívnosti. Spoločnosť WOLF spĺňa všetky požiadavky podľa „RLT-TÜV-01“ a je oprávnená používať značky s triedami energetickej efektívnosti A+, A a B.

   wolf
  • Označenie CE

   Spoločnosť WOLF potvrdzuje označením CE zhodu zariadení s nariadením EU 765/2008 a má právo distribuovať svoje zariadenia na trhoch Európskej únie.

   wolf
  • Smernice ATEX

   Na ochranu proti výbuchu

   Certifikácia TÜV ATEX potvrdzuje, že spoločnosť WOLF dodržiava smernicu č. 94/9/ES pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Špeciálne aj pre Ruskú federáciu.

   wolf
  • Smernica 2004/108/ES

   Zabránenie elektromagnetickému rušeniu

   Jednotky značky WOLF sú vyrobené v súlade so smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite elektrických a elektronických zariadení (EMCD).

   wolf
  • Schválené na vysoké napätie VDE

   Podľa VDE 0700

   wolf
  • Certifikát ISO 9001

   Spoločnosť WOLF pri výrobe prísne dodržiava systémy kontroly kvality a okrem požiadaviek na zariadenia spĺňa aj normatívy komplexného riadenia kvality, ktorých cieľom je prispôsobiť celú organizáciu požiadavkám jej zákazníkov. Výrobky a procesy spoločnosti WOLF podliehajú riadeniu trvalého zlepšovania.

  • Certifikát na dovoz

   do Ruskej federácie

   Certifikát EAC (Euroázijská konformita ‒ Euroasian Conformity) potvrdzuje, že zariadenia značky WOLF spĺňajú požiadavky a normy Ruskej federácie a sú schválené na distribúciu na trhy Ruskej federácie.

   wolf